Xoá bộ nhớ đệm và cookie

Khi bạn sử dụng một trình duyệt, chẳng hạn như Chrome, trình duyệt này sẽ lưu một số thông tin từ các trang web vào bộ nhớ đệm và cookie. Việc xoá bộ nhớ đệm và cookie sẽ khắc phục một số vấn đề nhất định, chẳng hạn như những vấn đề về việc tải hoặc định dạng trên trang web.

Trong Chrome

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
  3. Chọn phạm vi thời gian, chẳng hạn như Một giờ qua hoặc Từ trước đến nay.
  4. Chọn loại thông tin mà bạn muốn xoá.
  5. Nhấp vào Xoá dữ liệu.

Tìm hiểu cách thay đổi chế độ cài đặt khác về cookie trong Chrome. Ví dụ: bạn có thể xóa cookie cho một trang web cụ thể.

Trong các trình duyệt khác

Nếu bạn sử dụng Safari, Firefox hoặc một trình duyệt khác, hãy xem trang hỗ trợ của trình duyệt để biết hướng dẫn.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa thông tin này

Việc bạn xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ dẫn đến những điều sau:

  • Một số cài đặt trên các trang web bị xóa. Ví dụ: nếu đã đăng nhập thì bạn sẽ cần phải đăng nhập lại.
  • Nếu bật tính năng đồng bộ hoá trong Chrome, bạn sẽ vẫn đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đang đồng bộ hoá để xoá dữ liệu của bạn trên tất cả các thiết bị bạn đang dùng.
  • Một số trang có thể trông chậm hơn vì cần phải tải lại nội dung, chẳng hạn như hình ảnh.

Cách hoạt động của bộ nhớ đệm và cookie

  • Cookie là các tệp được tạo bởi các trang web bạn truy cập. Cookie giúp bạn có được trải nghiệm trực tuyến dễ dàng hơn bằng cách lưu dữ liệu duyệt web.
  • Bộ nhớ đệm sẽ ghi nhớ các phần của trang (chẳng hạn như hình ảnh) để giúp các phần này mở nhanh hơn trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính