Pag-click: Kahulugan

Kapag may nag-click sa iyong ad, tulad ng sa asul na headline o numero ng telepono ng isang text ad, bibilangin iyon ng Google Ads bilang pag-click.

  • Binibilang ang isang pag-click kahit na hindi makarating ang tao sa iyong website, baka dahil pansamantala itong hindi available. Bilang resulta, puwede kang makakita ng pagkakaiba sa pagitan ng bilang ng mga pag-click sa iyong ad at sa bilang ng mga pagbisita sa iyong website.
  • Makakatulong sa iyo ang mga pag-click na maunawaan kung gaano nakakahimok ang iyong ad sa mga taong nakakakita nito. Mas malamang na makatanggap ng mga pag-click ang mga nauugnay at lubos na naka-target na ad.
  • Sa iyong mga istatistika ng account, makikita mo ang click-through rate (CTR), na nagsasabi sa iyo kung ilang tao ang nakakita sa ad mo at nag-click doon sa bandang huli. Makakatulong sa iyo ang sukatang ito na masukat kung gaano nakakapanghimok ang ad mo at gaano kalapit itong tumutugma sa iyong mga keyword at iba pang setting ng pag-target.
  • Tandaang may kaugnayan ang isang mahusay na CTR sa kung ano ang iyong ina-advertise at sa kung saang mga network. Para makatulong na pataasin ang iyong mga pag-click at CTR, magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng mahusay na ad text at magagandang keyword para makagawa ng mga ad na lubos na may kaugnayan at talagang nakakapanghimok sa mga customer mo.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu