Кликване: определение

Когато някой кликне върху рекламата Ви, например върху синьото заглавие на текстова реклама, Google Ads отчита това като кликване.

  • Кликване се отчита дори ако човекът не достигне до уебсайта Ви, например ако той е временно недостъпен. Поради това може да забележите разлика между броя кликвания върху рекламата Ви и броя посещения на уебсайта Ви.
  • Кликванията могат да Ви помогнат да разберете доколко рекламата Ви е привлекателна за хората, които я виждат. Подходящите, точно насочени реклами е по-вероятно да получават кликвания.
  • В статистическите данни за профила си ще видите честотата на кликване (CTR), която Ви информира колко души, които виждат рекламата Ви, в крайна сметка кликват върху нея. Този показател Ви помага да оцените колко интригуваща е рекламата Ви и доколко точно съответства на ключовите думи и другите Ви настройки за насочване.
  • Обърнете внимание, че добрата CTR зависи от това, което рекламирате, и в кои мрежи го правите. За да спомогнете за увеличаване на своите кликвания и CTR, започнете със съставянето на отличен рекламен текст и силни ключови думи, за да създадете реклами, които са особено подходящи и интригуващи за клиентите Ви.

Още за отрасловите стандарти за измерване на кликванията
Още за проблемите с кликванията и честотата на кликване

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си