Giới thiệu về Cộng đồng Google Ads

Trang Cộng đồng Google Ads là một phần quan trọng của Google. Cộng đồng trợ giúp của Google là một nơi để người dùng Google đặt câu hỏi hoặc phản hồi về sản phẩm, dịch vụ của Google; thảo luận về sản phẩm, dịch vụ với những người cũng sử dụng và những người đam mê sản phẩm, dịch vụ của Google; cung cấp các mẹo sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Google cho cộng đồng; đồng thời nhận trợ giúp từ những người cũng sử dụng và những người đam mê sản phẩm, dịch vụ của Google cho tất cả các vấn đề nêu trên.

Nếu đang tìm kiếm thông tin cập nhật về sản phẩm, bí quyết phát triển doanh nghiệp hoặc nguồn cảm hứng từ nhóm Google Ads, bạn cũng có thể truy cập vào các kênh xã hội chính thức của chúng tôi:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false