Om konverteringsvinduer

Et konverteringsvindu viser til perioden fra en kunde har klikket på annonsen din til det registreres en konvertering, for eksempel et kjøp, i Google Ads.

I Google Ads kan du endre innstillingen for konverteringsvinduet for alle konverteringer du sporer – enten det er konverteringer knyttet til nettsider, importeringer, handlinger i apper eller samtalekonverteringer.

Fordeler

Innstillingen for konverteringsvinduer passer godt for bedrifter som ønsker mer kontroll ved måling av konverteringene sine – spesielt bedrifter som selger produkter med en kjøpssyklus som ikke passer til standardkonverteringsvinduet på 30 dager. Hvis du angir et lengre konverteringsvindu, kan også søkeordene tidlig i konverteringsbanen bli vist i attribusjonsrapportene.

Eksempel

Du markedsfører et kampanjetilbud som varer i én uke, og kundene dine må benytte seg av tilbudet innen en uke fra de klikker på annonsen. For å måle konverteringene for denne kampanjen justerer du konverteringsvinduet til sju dager. Når du gjør dette, får du en bedre forståelse av annonseringsverdien innenfor den korte tidsrammen.

Vær oppmerksom på følgende: Hvis du angir et konverteringsvindu på sju dager, registreres ikke eventuelle konverteringer som finner sted mer enn sju dager etter klikket. Dermed blir slike konverteringer heller ikke vist i rapportene dine. Ettersom rapporten om tidsintervaller som inngår i attribusjonsrapportene dine, også begrenses til sju dager, får du heller ikke vite hvor mange Google Ads-assisterte konverteringer som fulgte i løpet av de neste sju dagene.

Sånn fungerer det

Du kan angi forskjellige konverteringsvinduer for hver enkelt konverteringshandling når du først oppretter og konfigurerer konverteringen, eller når som helst etter dette.

I tillegg kan du endre konverteringsvinduet så ofte du ønsker. Husk imidlertid at alle endringene gjelder for alle fremtidige konverteringer. Hvis du bruker et konverteringsvindu på 30 dager, og du endrer det til ti dager, gjelder dermed vinduet på ti dager bare for konverteringene som er registrert fra den dagen av.

Eksempel

Her er et eksempel på hvordan et konverteringsvindu fungerer hvis noen klikker på annonsen din 1. mars:

 • 1. mars: Konverteringsvinduet ditt har 30 dagers varighet. Konverteringer mellom 1. og 30. mars blir talt for dette klikket.
 • 7. mars: Du endrer konverteringsvinduet til 10 dager. Konverteringer før 10. mars blir talt for klikket som inntraff 1. mars.
 • 16. mars: Du endrer konverteringsvinduet på nytt til 20 dager. En konvertering fra dette klikket 13. mars, som ikke ble talt i det siste vinduet, blir ikke talt med tilbakevirkende kraft. Fremtidige konverteringer før 20. mars blir imidlertid talt for klikket som inntraff 1. mars.

Velg vinduet ditt

Er du ikke sikker på hvilket konverteringsvindu du skal velge? Sjekk rapporten for tidsintervaller i attribusjonsrapporten din. Her ser du variasjonen i tiden det tar fra noen klikker på en annonse til en konvertering registreres. Når du vet dette, forstår du bedre hvilken varighet du bør velge for konverteringsvinduet ditt.

Eksempel

Hvis 75 % av konverteringene oppstår mellom den 25. og 30. dagen etter et klikk, er det lurt å sørge for at du angir et vindu som varer minst like lenge. Hvis ikke kan du gå glipp av registrerte konverteringer.

Husk: I rapporten for attribusjonsintervall ser du bare tidsintervallet for klikk på google.com som førte til konverteringer. Tidsintervall for konverteringer som kan tilskrives klikk i Google Displaynettverk eller hos andre søkepartnere, blir ikke vist i rapporten.

Innvirkning på attribusjonsrapportene

I attribusjonsrapportene kan du se banen frem mot konverteringer i hvert vindu du velger. Siste klikk-konverteringer og assisterte konverteringer blir vist på slik i attribusjonsrapportene:

 • Du kan bare se siste klikk-konverteringene som er innenfor konverteringsvinduet du velger.
 • Assisterte konverteringer blir vist for konverteringsvinduer på 30, 60 og 90 dager, uavhengig av hvilken innstilling du har valgt for konverteringsvinduet. Klikket som førte til konvertering, må imidlertid være innenfor konverteringsvinduet for at denne typen klikk skal bli vist.
Om konverteringsvinduet for visningskonverteringer

Du kan også velge et annet vindu for visningskonverteringer. Slik kan du velge hvor lenge du vil spore konverteringer etter annonsevisninger.

Hvis du ikke angir egne verdier for vindu for visningskonverteringer når du oppretter en ny konvertering, er standardvinduet 1 dag.

 

Veiledning

Du får muligheten til å velge et konverteringsvindu når du lager en ny konvertering. Hvis du ønsker å endre en nåværende konvertering, gjør du følgende:

Vær oppmerksom på dette

 • Perioden konverteringsvinduet omfatter, kan være alt fra én dag til 90 dager, avhengig av konverteringskilden. Vi anbefaler uansett at du velger et konverteringsvindu på minst sju dager, så du får et større datautvalg.
 • Hvis du selv tilpasser konverteringsvinduet, brukes det et standardvindu på 30 dager for konverteringene dine.
 • Uansett hvilket vindu du velger, telles og optimaliseres konverteringene dine gjennom smart budgivning-strategier, for eksempel mål-CPA, ECPC eller mål-ROAS.
 • Du kan ikke endre konverteringsvinduet for konverteringshandlinger knyttet til appinstallasjoner. Dette vinduet er alltid på 30 dager.
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre. Under «Måling» klikker du på «Konverteringer».
 3. Finn konverteringshandlingen du vil endre. Klikk på navnet til konverteringshandlingen i «Navn»-kolonnen.
 4. Gå til «Innstillinger»-delen og klikk på Endre innstillinger.
 5. Klikk på «Konverteringsvindu». Velg en verdi i rullegardinmenyen for å angi hvor lenge du ønsker å spore konverteringer etter at brukere har foretatt seg noe med annonsen. Du kan velge en verdi mellom én dag og 30, 60 eller 90 dager, avhengig av konverteringskilden. Vi anbefaler at du velger et vindu på minst sju dager, ettersom du da får et større utvalg konverteringsdata.
  • For visningskonverteringer klikker du på Visningskonverteringsvindu og velger et alternativ på rullegardinmenyen. 
 6. Klikk på Ferdig.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt