Всичко за прозорците на реализациите

Прозорец на реализациите е периодът от време след взаимодействие с рекламата (например кликване върху рекламата или показване на видеоклип), по време на който в Google Ads се регистрира реализация, като например покупка.

В Google Ads можете да редактирате настройката на този прозорец за която и да е от проследяваните от Вас реализации в уеб страници, от телефонни обаждания, действия в приложението или импортирани реализации. Научете повече за оптимизирането на прозорците на реализациите за кампании за приложения.

 


Предимства

Настройката на прозореца на реализациите е идеална за собственици на бизнес, които искат да имат по-голям контрол, когато измерват реализациите си, особено за онези, които продават продукти с цикъл на покупка, който не се вписва в стандартния 30-дневен прозорец на реализациите. Ако зададете по-дълъг прозорец на реализациите, в отчетите за приписването ще можете да намирате ключовите думи по-рано в пътя към реализация.

Пример

Да приемем, че рекламирате едноседмична промоция и клиентът Ви трябва да я използва в рамките на една седмица, след като е кликнал върху реклама. Искате да измерите реализациите за нея и затова коригирате прозореца им на 7 дни. Така придобивате по-добра представа за стойността на рекламата си в този по-кратък период от време.

Имайте предвид следното: Ако зададете прозореца на реализациите на 7 дни, реализациите, които бъдат извършени повече от 7 дни след взаимодействието с рекламата, няма да бъдат регистрирани. Т.е. те няма да се покажат в отчетите Ви. В допълнение, отчетът за изоставане във времето в отчетите за приписването ще бъде ограничен до 7 дни, така че няма да разбирате колко реализации, подпомогнати от Google Ads, са се случили през следващите 7 дни.

 


Начин на работа

Можете да зададете различен прозорец за всяко от действията си, водещи до реализация, когато за пръв път създавате реализацията по време на настройката ѝ или по всяко време след това.

Освен това можете да го променяте, когато пожелаете. Трябва само да не забравяте, че която и да е промяна се прилага към всички бъдещи реализации. Затова, ако използвате 30-дневен прозорец на реализациите и го промените на 10 дни, десетдневният прозорец ще се прилага само към реализациите, регистрирани от този ден нататък.

Пример

Следва пример за това как би функционирал прозорец на реализациите, ако някой взаимодейства с рекламата Ви на 1 март:

 • 1 март: Прозорецът Ви на реализациите е зададен на 30 дни. Реализациите между този момент и 30 март ще се отчитат за това взаимодействие с рекламата.
 • 7 март: Променяте прозореца си на реализациите на десет дни. Реализациите преди 10 март ще се отчитат за взаимодействието на 1 март.
 • 16 март: Отново променяте прозореца си на реализациите на 20 дни. Реализация от това взаимодействие, осъществена на 13 март и неотчетена в рамките на последния прозорец, няма да се отчете със задна дата. Бъдещите реализации преди 20 март обаче ще се отчитат за взаимодействието на 1 март.

 


Избор на прозорец

Ако не сте сигурни какъв прозорец на реализациите да изберете, разгледайте отчета за изоставане във времето в отчетите за приписването. Той Ви показва как варира времето между взаимодействията на хората с рекламата и реализациите. Тази информация ще Ви даде по-добра представа за подходящата продължителност на прозореца Ви на реализациите.

Пример

Ако 75% от реализациите Ви се осъществяват между 25 и 30 дни след взаимодействието, е добре да зададете прозорец, който е поне със същата продължителност, тъй като в противен случай може да не се регистрират всички реализации.

Имайте предвид, че отчетът за изоставането във времето на приписване отразява изоставането само за взаимодействията с рекламата в google.com, които водят до реализации. Той не показва изоставането във времето за реализациите, приписвани на взаимодействия с рекламата в Google Дисплейна мрежа или в други партньори в мрежата за търсене.

 


Ефект върху отчетите за приписването

Отчетите за приписването ще показват пътя до реализациите в рамките на всеки избран от Вас прозорец. Тези отчети ще показват реализациите от последното кликване и подпомогнатите реализации по следния начин:

 • Ще се показват само реализациите от последното кликване, които са в рамките на избрания от Вас прозорец.
 • Подпомогнатите реализации ще се показват за 30-, 60- и 90-дневен прозорец на реализациите независимо от настройката Ви за него. Въпреки това, за да се показват тези видове кликвания, кликването, довело до реализацията, трябва да е в рамките на прозореца на реализациите.
Всичко за прозорците на реализациите след показване

Можете да изберете различен прозорец за реализациите след показване. Това Ви дава възможност да избирате колко дълго да проследявате реализациите след импресията на дадена реклама.

Ако не персонализирате прозореца на реализациите след показване, когато създадете нова реализация, стандартният прозорец ще бъде 1 ден.

 


Инструкции

Ще имате възможност да избирате прозорец на реализациите всеки път, когато създавате нова реализация. Ако искате да редактирате съществуваща реализация, изпълнете тези стъпки:

Имайте предвид следното

 • Можете да зададете прозореца на реализациите между 1 и 90 дни в зависимост от източника на реализациите.
 • За кампании в мрежата за търсене и дисплейната мрежа, ако не персонализирате прозореца на реализациите, той ще бъде 30 дни.
 • Реализациите за всеки избран прозорец ще се отчитат и оптимизират от стратегиите за интелигентно офериране, като целева CPA, „ECPC“ и „целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“.
Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Намерете действието, водещо до реализация, което искате да редактирате. Кликнете върху името му в колоната ;Име“.
 4. В секцията „Настройки“ кликнете върху Редактиране на настройките.
 5. Кликнете върху „Прозорец на реализациите“. От падащото меню изберете колко дълго да се проследяват реализациите след взаимодействие с рекламата. Можете да го зададете да бъде между 1 и 30, 60 или 90 дни в зависимост от източника на реализациите. Имайте предвид, че се препоръчват прозорци от поне 7 дни, защото предоставят по-богат набор от данни за реализациите.
  • За реализации след показване кликнете върху Прозорец на реализациите след показване и изберете опция от падащото меню. 
 6. Кликнете върху Готово.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню