Pridanie značky dynamického remarketingu na web

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu Nastavenia Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


 

Ak chcete zobrazovať dynamické reklamy ľuďom, ktorí navštívili váš web, pridajte globálnu značku webu a útržok udalosti dynamického remarketingu. Globálnu značku webu môžete bez úprav prilepiť na všetky jeho stránky a aktivovať tak základné funkcie remarketingu v službe Google Ads. Prostredníctvom útržka udalosti zhromažďujete údaje o konkrétnych akciách súvisiacich s výrobkami alebo službami, ktoré sa potom priradia k vášmu informačnému kanálu a použijú na vytvorenie prispôsobených reklám pre dynamický remarketing. Údaje zhromaždené pomocou útržka udalosti sa budú líšiť v závislosti od typu firmy.

Tento článok obsahuje podrobné pokyny na nastavenie značky pre dynamický remarketing. Ak chcete zistiť viac o nastavení dynamického remarketingu, prečítajte si sprievodcu nastavením dynamického remarketingu pre web. K dispozícii máte aj sprievodcu nastavením dynamického remarketingu pre aplikácie.

Skôr než začnete

Ak ste nastavili značku Google Ads na sledovanie návštevníkov svojho webu, uvidíte, že pozostáva z globálnej značky webu a útržka udalosti. Zistite, ako prispôsobiť existujúcu globálnu značku webu pre účet Google Ads.

Správne nastavenie značky je kľúčom k čo najlepšej výkonnosti kampaní s dynamickým remarketingom. Môže to však byť zložitý proces, v rámci ktorého budete musieť prispôsobiť kód webu tak, aby odosielal dynamické údaje späť do služby Google Ads. Ak chcete úspešne umiestniť značku na web, mali by ste vedieť upraviť kód stránky alebo požiadať o pomoc niekoho s technickými znalosťami. Môžete si tiež prečítať článok o bežných problémoch s formátovaním kódu.

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Ďalšie informácie o pravidlách prispôsobenej reklamy

Pokyny

Značka Google Ads pozostáva z globálnej značky webu a útržka udalosti, ktoré sa funkčne dopĺňajú a umožňujú vám merať remarketingové udalosti. Prostredníctvom útržka udalosti zhromažďujete údaje, ako sú celková hodnota položiek a identifikátory výrobkov alebo služieb, ktoré si ľudia pozreli na vašom webe. Útržok udalosti informuje globálnu značku webu, kedy má odoslať podrobnejšie údaje o remarketingovej udalosti. Útržky kódu pre globálnu značku webu a útržok udalosti sa vám zobrazia po nastavení zdroja údajov pre značku Google Ads. Google Ads pomocou týchto údajov zobrazuje prispôsobené reklamy návštevníkom vášho webu a pripomína im tak, že ho navštívili. Tu je postup nastavenia:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu obrazovky.
 3. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 4. V ponuke stránok vľavo kliknite na Zdroje publika.
 5. Na karte globálnej značky webu kliknite na Nastaviť značku.
  • Ak už máte globálnu značku webu nastavenú, môžete ju upraviť kliknutím na trojbodkovú ponuku 3-dot icon.png a potom na Upraviť.
 6. Vyberte Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám.
  • Táto možnosť je známa tiež ako Dynamický remarketing a umožňuje zobrazovať reklamy ľuďom vo vašich remarketingových zoznamoch na základe ich aktivity na vašom webe alebo vo vašej aplikácii.
 7. Vyberte typy firiem, ktoré zodpovedajú vašim výrobkom a službám a ktoré definujú parametre pre značkovanie dynamického remarketingu.
  • Na základe typu firmy vaše značky zhromažďujú informácie o aktivite na vašom webe, ktorá zodpovedá typu vašej firmy. Ak typ vašej firmy nie je v zozname, vyberte Iné (vlastný typ).
 8. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
  • Ak ich nevytvárate, ale upravujete, kliknite na Uložiť a pokračovať.
 9. Zobrazia sa možnosti nastavenia značky. Kliknite na Inštalovať značku ručne a vyhľadajte kód značky, ktorý pridáte na stránky svojho webu. Kód môžete tiež odoslať e‑mailom svojmu webovému vývojárovi alebo použiť Správcu značiek Google (podrobné pokyny na používanie Správcu značiek získate kliknutím na túto možnosť).
  • Ak chcete remarketing integrovať do svojho webu svojpomocne, skopírujte kód a prilepte ho medzi značky <head></head> na webe.
  • Globálnu značku webu je potrebné pridať na každú stránku vášho webu. Útržok udalosti stačí pridať iba na určité stránky, na ktorých budete merať remarketingové udalosti, ako napríklad stránky produktov, stránky nákupného košíka alebo stránky potvrdenia nákupu. Ďalšie informácie o parametroch udalostí pre rôzne typy firiem
 10. Kliknite na Hotovo.

Sledovanie udalostí pre typ firmy

Ak chcete získať podrobné pokyny, ako vyplniť útržok udalosti pre svoj typ firmy, prečítajte si článok Používanie vlastných parametrov pre váš typ firmy.

Aktualizácia značky

Ak ste už na web pridali globálnu značku webu a chcete začať používať dynamický remarketing, stačí pridať už len útržok udalosti pre remarketing. Útržok udalosti by ste mali inštalovať na stránky, ktoré budú sledovať remarketingové udalosti. Môže ísť o stránky výrobkov alebo nákupné košíky. Môže byť umiestnený kdekoľvek v kóde po globálnej značke webu. Nižšie uvádzame príklad značky maloobchodu, kde je globálna značka webu zvýraznená namodro a útržok udalosti a parametre udalosti nazeleno.
Poznámka: Parameter udalosti alebo názvy jedinečných hodnôt by mali byť v angličtine. Napríklad v prípade slovenčiny použite namiesto košík anglický ekvivalent cart.

Dynamické parametre a parametre udalosti by mali byť v útržku udalosti uvedené vo formáte JavaScript Literal Object Notation, ktorý slúži na prenos štruktúrovaných dát cez pripojenie k sieti. Globálna značka webu (gtag.js) predstavuje knižnicu jeho značkovania, ktorá súvisí s meraním webu, sledovaním konverzií a službami remarketingu v rámci Googlu.

Nasledujúci príklad ilustruje parametre pre typ firmy Maloobchod. V rámci svojho typu firmy musíte používať správne názvy parametrov udalosti (napríklad „id“). Zobraziť všetky parametre udalosti podľa odvetvia

<!-- Globálna značka webu (gtag.js) – Google Ads: 123456789 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments)
;}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-123456789');
</script>
<!-- Útržok udalosti pre vzorovú stránku dynamického remarketingu -->
<script>
 gtag('event', 'add_to_cart', {
    value: 345.89, 
   items: [{
      origin: 'NYC'
      destination: 'PAR',
      google_business_vertical: 'flights'
    },
    {
      origin: 'PAR'
      destination: 'LON',
      google_business_vertical: 'flights'
    }, 
    {
      id: '123456',
      location_id: 'LON',
      google_business_vertical: 'hotels'
    }]
});

</script>

Rozšírené možnosti

Deaktivácia zhromažďovania údajov

Zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame môžete deaktivovať v prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, respektíve ak potrebujete dodržať nejaké pravidlá. Môžete upraviť globálnu značku webu a deaktivovať zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame v prípade konkrétnych používateľov na webe. Prípadne v sekcii Správca publík v účte Google Ads môžete vylúčiť všetkých používateľov z Kalifornie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false