Aangepaste kolommen maken

Wilt u dat in uw kolommen slechts een specifiek gedeelte van uw gegevens wordt weergeven? Zou u in plaats van de kolom 'CTR' (klikfrequentie) bijvoorbeeld liever de kolommen 'CTR voor desktop' en 'CTR voor mobiel' willen hebben? U kunt in aangepaste kolommen specifieke weergaven van uw gegevens opnemen, zodat u snel de informatie kunt zien die het belangrijkst is voor u.
In dit artikel wordt beschreven hoe u aangepaste kolommen maakt en hoe u deze kolommen toevoegt aan uw tabellen met statistieken.

Waarom aangepaste kolommen gebruiken?

Aangepaste kolommen zijn handig als u slechts een deel van de gegevens voor een statistiek wilt zien. In aangepaste kolommen kunt u ook uw eigen statistieken maken op basis van bestaande statistieken in Google Ads. Hier volgt een voorbeeld: het bedrijf van Mark gebruikt de statistiek 'Aandeel van mobiel in klikken'. Deze statistiek is gedefinieerd als het aantal mobiele klikken gedeeld door het totale aantal klikken. Er is geen kolom voor deze statistiek op de pagina Campagnes, zodat Mark besluit om een eigen aangepaste kolom te maken:

 • Ten eerste noemt hij de kolom 'Mobiele klikken' en voegt hij de beschrijving 'Deze kolom berekent het aantal mobiele klikken gedeeld door het totale aantal klikken' toe. De beschrijving is bedoeld voor andere gebruikers van zijn account zodat deze weten wat precies in de kolom wordt weergegeven.
 • Vervolgens selecteert hij de statistiek Klikken en voegt hij het segment Apparaat > Mobiele telefoons toe, zodat alleen klikken van mobiele apparaten worden weergegeven.
 • Hij voegt ÷ toe en voegt daarna nogmaals de statistiek Klikken toe die het totale aantal klikken bevat.
 • Ten slotte slaat hij de nieuwe kolom op.

Nu kan Mark deze statistiek op elk gewenst moment bekijken op het tabblad Campagnes.

Instructies

Volg de onderstaande stappen om een aangepaste kolom te maken.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Als u een bepaalde statistiek heeft waarover u wilt rapporteren in een aangepaste kolom, kunt u deze maken met de functie voor het samenstellen van formules.

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Campagnes of Advertentiegroepen.
 3. Klik op de dropdown-knop Kolommen en selecteer Kolommen aanpassen.
 4. Selecteer de categorie Aangepaste kolommen aan de linkerkant.
  • Als u nog nooit een aangepaste kolom heeft gemaakt, wordt een dialoogvenster weergegeven. Ga naar de volgende stap.
  • Als u al eerder een aangepaste kolom heeft gemaakt, klikt u op +Kolom.
 5. Geef in het veld 'Naam van kolom' de naam van uw nieuwe kolom op. Deze naam wordt weergegeven in de kolomkop.
 6. Voer in het veld 'Kolombeschrijving' een beschrijving van uw kolom in. De tekst die u daar invoert, wordt weergegeven wanneer iemand de muisaanwijzer op het pictogram ? naast de kolomnaam plaatst.
 7. Selecteer een statistiek, zoals klikken of vertoningen.
 8. (Optioneel) U kunt ook een bepaald segment van de gekozen statistiek gebruiken. Als u bijvoorbeeld mobiele klikken wilt weergeven, klikt u in het dropdownmenu op Klikken, selecteert u Apparaat en klikt u op het pictogram () naast 'Mobiele apparaten met volledige browsers'.
 9. Gebruik de dropdownmenu's en wiskundige operatoren (+, -, x en ÷) om uw formule samen te stellen.
 10. Kies het gewenste soort opmaak voor de kolominhoud: Getal, Procent of Valuta.
 11. Klik op Opslaan als uw formule klaar is.
 12. Klik op Toepassen om uw kolom toe te voegen aan de tabel met statistieken.

Net zoals standaard AdWords-kolommen kunnen aangepaste kolommen worden gefilterd, gesorteerd, gedownload en gebruikt om het diagram met uw prestatieoverzicht aan te passen dat boven de tabel met statistieken wordt weergegeven. Meer informatie over hoe u uw tabellen en diagrammen aanpast

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe