Konta menedżera (MCK): konfigurowanie śledzenia konwersji dla wielu kont

Aby używać konwersji dla wielu kont, musisz mieć więcej niż jedno konto Google Ads oraz połączone z nimi konto menedżera.

Jeśli brakuje Ci doświadczenia w konfigurowaniu śledzenia konwersji, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1. Utwórz na koncie menedżera konwersje dla wielu kont
Aby utworzyć działania powodujące konwersje dla wielu kont, zaloguj się na konto menedżera i wykonaj te instrukcje. Wybierz źródło konwersji odpowiednie dla rodzaju działania powodującego konwersję, jakie chcesz śledzić.

Wskazówka:

Gdy umieścisz nowy tag śledzenia konwersji w witrynie lub nowy kod śledzenia konwersji w aplikacji mobilnej, pamiętaj, aby pozostawić w niej stary tag lub kod przez tyle dni, na ile masz ustawioną długość okna konwersji. Do końca trwania okna konwersji nie usuwaj też starych działań powodujących konwersję ani ich tagów. W przeciwnym razie możesz utracić część statystyk konwersji – zwłaszcza związanych z kliknięciami, które miały miejsce przed wprowadzeniem omawianych zmian.

Krok 2. Wybierz konta do udostępnienia działań powodujących konwersje
Po utworzeniu na swoich kontach działań powodujących konwersje dla wielu kont i dodaniu do swojej witryny nowych tagów śledzenia konwersji (jeśli była taka potrzeba) możesz udostępnić te działania powodujące konwersje na zarządzanych kontach. Pamiętaj o tych kwestiach:
 • Przed zmodyfikowaniem któregokolwiek konta konwersji upewnij się, że w witrynie zostały już umieszczone niezbędne tagi. W przeciwnym razie konwersje nie będą rejestrowane.
 • Aby zweryfikować działania powodujące konwersje dla wielu kont, upewnij się, że na co najmniej jednym koncie zarządzanym używasz działań powodujących konwersje dla wielu kont ustawionych na poziomie konta menedżera oraz że na danym koncie zarządzanym została zarejestrowana przynajmniej jedna konwersja.
 • Aby udostępniać na wszystkich kontach zarządzanych działania powodujące konwersję, skonfiguruj udostępnianie na koncie menedżera. Działań powodujących konwersję nie można udostępniać między zarządzanymi kontami.

Uwaga: jeśli przejdziesz ze śledzenia konwersji dla konkretnego konta na śledzenie konwersji dla wielu kont na podstawie swojego konta menedżera, kampanie kierowane na konkretne działanie powodujące konwersję zaczną korzystać z domyślnych celów konwersji konta MCK. Dalsze kierowanie na określone działanie powodujące konwersję może powodować niespójności, ponieważ konto menedżera może nie mieć takich samych celów jak konto wyświetlania reklam. Upewnij się, że kampanie są optymalizowane pod kątem odpowiednich celów. To samo może się zdarzyć w przypadku przejścia ze śledzenia konwersji na koncie MCK na śledzenie konwersji na koncie wyświetlania reklam.

W kolumnie Konto konwersji Google Ads podane są różne stany. Ich definicje znajdziesz poniżej:

 • „Klient” wskazuje, że nie wybrano żadnego konta menedżera do śledzenia konwersji.
 • „Ten menedżer” wskazuje, które konto menedżera jest obecnie wybrane do śledzenia konwersji.
 • Każda inna nazwa wskazuje, że do śledzenia konwersji zostało wybrane inne konto menedżera.

Aby udostępnić na kontach zarządzanych działania powodujące konwersje dla wielu kont:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
  1. Kliknij Ustawienia subkonta. Zobaczysz listę wszystkich zarządzanych kont.
 3. W kolumnie Konto konwersji Google Ads zobaczysz, gdzie konto śledzi konwersje.
  1. Aby zmienić konto śledzenia konwersji, kliknij komórkę Konto konwersji obok każdego konta, które chcesz edytować.
  2. Kliknij Ten menedżer. Twoje zarządzane konta zaczną używać działań powodujących konwersje.

Wskazówka:

Podczas wyboru kont pamiętaj, że na żadnym z nich nie możesz używać równocześnie działań powodujących konwersje dla konkretnego konta oraz działań powodujących konwersje dla wielu kont. Możesz używać tylko jednego z tych rodzajów konwersji naraz (możesz jednak przełączać się między nimi bez utraty statystyk konwersji). Jeśli dane konto należy do więcej niż jednego konta menedżera, możesz używać na nim działań powodujących konwersje tylko z jednego konta menedżera.

Wyłączanie śledzenia konwersji dla wielu kont

Możesz ponownie przełączyć konto zarządzane na używanie działań powodujących konwersje dla konkretnego konta zamiast działań powodujących konwersje dla wielu kont.

Przed zmianą rodzaju działań powodujących konwersje na koncie zarządzanym upewnij się, że tagi śledzenia konwersji przypisane do tych działań powodujących konwersje znajdują się nadal na odpowiednich stronach witryny. Mogły one zostać usunięte np. po utworzeniu działania powodującego konwersję dla wielu kont. Jeśli tak się stało, musisz wygenerować na koncie zarządzanym nowe tagi i umieścić je w witrynie.

Aby w trakcie przenoszenia nie utracić żadnych konwersji, pozostaw bez zmian tag związany z konwersją dla wielu kont przez tyle dni, na ile została ustawiona długość okna konwersji.

Aby przerwać udostępnianie kontom zarządzanym działań powodujących konwersje, wykonaj czynności opisane powyżej w sekcji „Wybierz konta do udostępnienia działań powodujących konwersje”, ale w punkcie 4 kliknij Zmień na konto klienta.

Wyłączanie na koncie zarządzanym działań powodujących konwersje dla wielu kont
Na kontach zarządzanych można w każdej chwili wyłączyć działania powodujące konwersje dla wielu kont (jeśli użytkownicy kont zarządzanych zmienią później zdanie, mogą skontaktować się z Tobą i poprosić o ponowne włączenie tego rodzaju konwersji na ich kontach).

Jeśli użytkownicy kont zarządzanych chcą wyłączyć działania powodujące konwersje dla wielu kont, muszą wykonać te czynności:

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Cele Goals Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Konwersje.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Konto konwersji.
 5. Kliknij To konto.
 6. Kliknij Zapisz.

Wyłączanie na koncie menedżera działań powodujących konwersje dla wielu kont

Konwersje dla wielu kont możesz usunąć z konta podrzędnego, korzystając z konta menedżera.

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
  1. Kliknij Ustawienia subkonta. Zobaczysz listę wszystkich zarządzanych kont.
 3. W kolumnie Konto konwersji Google Ads zobaczysz, gdzie konto śledzi konwersje.
  1. Aby zmienić konto śledzenia konwersji, kliknij komórkę Konto konwersji obok każdego konta, które chcesz edytować.
  2. Kliknij Klient. Twoje konta zarządzane będą teraz używać działań powodujących konwersje z poszczególnych kont.

Powiązane artykuły

Konta menedżera (MCK): strona tematów

Odbiorcy i śledzenie konwersji

Inne

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne