Konfigurer konverteringssporing via flere kontoer

Hvis du vil bruke konverteringer via flere kontoer, må du ha mer enn én Google Ads-konto og en managerkonto som er knyttet til disse kontoene.

Hvis du ennå ikke har konfigurert konverteringssporing, følger du fremgangsmåten nedenfor.

Trinn 1: Opprett konverteringer via flere kontoer i en managerkonto
Når du skal opprette konverteringshandlinger via flere kontoer, må du logge på managerkontoen din og følge denne veiledningen, der du velger riktig konverteringskilde for konverteringshandlingstypen du vil spore.

Tips

Når du legger til en ny tag for konverteringssporing på nettstedet ditt eller kode for konverteringssporing i mobilappen din, må du huske å la den gamle taggen eller koden stå i et antall dager som tilsvarer det valgte konverteringsvinduet. Dessuten må du ikke fjerne de gamle konverteringshandlingene dine eller de tilhørende taggene før konverteringsvinduet har utløpt. Da kan du gå glipp av konverteringer – spesielt de som genereres fra klikk som skjedde før disse endringene.

Trinn 2: Velg kontoer for deling av konverteringshandlinger
Når du har opprettet konverteringshandlinger via flere kontoer for kontoene dine, og om nødvendig lagt til nye tagger for konverteringssporing på nettstedet ditt, kan du la de administrerte kontoene dine bruke disse konverteringshandlingene. Vær imidlertid oppmerksom på følgende:
 • Før du endrer konverteringskontoer, bør du sørge for at du allerede har lagt til de nødvendige taggene på nettstedet ditt. Ellers blir ikke konverteringene dine registrert.
 • For å bekrefte konverteringshandlinger via flere kontoer må du sjekke at du har valgt én eller flere administrerte kontoer som skal bruke konverteringshandlingene via flere kontoer fra managerkontoen. Du må også sørge for at minst én konvertering registreres i en administrert konto.

 • Hvis du vil dele konverteringshandlinger mellom de administrerte kontoene dine, konfigurerer du deling fra managerkontoen din. Konverteringshandlinger kan ikke deles fra én administrert konto til en annen.

Følg denne fremgangsmåten når du skal dele konverteringshandlinger via flere kontoer med de administrerte kontoene dine:

 1. Logg på managerkontoen din på http://ads.google.no.
 2. Klikk på Kontoer-fanen.
 3. Klikk på Administrasjon-fanen. Du ser en fullstendig liste over administrerte kontoer.
 4. Klikk på Konverteringskonto-cellen for hver konto du vil endre, klikk på pilen og velg Denne administratoren. Konverteringshandlingene brukes heretter i de administrerte kontoene dine.

Tips

Når du velger kontoer, må du huske at kontospesifikke konverteringshandlinger og konverteringshandlinger via flere kontoer ikke kan brukes for en konto samtidig. Du kan bare bruke én type per konto. (Du kan imidlertid bytte mellom de to alternativene uten å gå glipp av konverteringer.) Hvis en konto tilhører flere managerkontoer, kan den i tillegg bare bruke konverteringshandlinger fra én administrator.

Slik slår du av konverteringssporing via flere kontoer

Du kan bytte tilbake til bruk av kontospesifikke konverteringshandlinger i stedet for konverteringshandlinger via flere kontoer for en administrert konto.

Før du slår på igjen administrasjon av konverteringshandlinger i en administrert konto, må du sjekke at taggene for konverteringssporing som tilhører de aktuelle konverteringshandlingene, fortsatt finnes på de relevante nettsidene, hvis dette er nødvendig. Du kan for eksempel ha fjernet disse taggene da du opprettet en konverteringshandling via flere kontoer. I så fall må det genereres nye tagger i den administrerte kontoen, og disse må legges til på nettstedet.

Du kan forhindre at konverteringer går tapt i overgangsperioden ved å beholde taggen for konverteringen via flere kontoer i et antall dager som tilsvarer det valgte konverteringsvinduet.

Hvis du vil slutte å dele konverteringshandlinger med administrerte kontoer, følger du fremgangsmåten under «Velg kontoer for deling av konverteringshandlinger» ovenfor, men du må velge Bytt til klienten i trinn 4.

Slå av konverteringshandlinger via flere kontoer i en administrert konto
Du kan også når som helst velge bort bruk av konverteringshandlinger via flere kontoer for en administrert konto. (Hvis kontoeieren ombestemmer seg senere, kan vedkommende kontakte deg og be om å få delingen aktivert igjen.)

Slik kan du slå av konverteringshandlinger via flere kontoer for administrerte kontoer:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Konverteringer fra Verktøy-menyen.
 3. Klikk på Innstillinger på menyen til venstre.
 4. Klikk på Konverteringskonto.
 5. Velg Denne kontoen.
 6. Klikk på Lagre.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt