Профили на мениджър (МКЦ): Настройване на проследяване на реализациите към профил в МКЦ

За да използвате реализации към профил в МКЦ, трябва да имате повече от един профил в Google Ads и профил на мениджър, който е свързан с тях.

Ако досега не сте настройвали проследяване на реализациите, изпълнете стъпките по-долу.

Стъпка 1: Създаване на проследяване на реализациите към профил в МКЦ от профил на мениджър
За да създадете действия, водещи до реализация към профил в МКЦ, влезте в профила си на мениджър и изпълнете тези инструкции, като изберете подходящия източник на реализации спрямо типа действие, водещо до реализация, което искате да проследявате.

Забележка:

Когато добавяте към уебсайта си новия маркер за проследяване на реализациите или код към мобилното си приложение, не забравяйте да оставите стария маркер или код за толкова дни, колкото е избраният от Вас прозорец на реализациите. Освен това, докато не изтече прозорецът, не премахвайте старите си действия, водещи до реализация, или маркерите им. В противен случай е възможно да загубите реализации – по-конкретно онези, които са генерирани от кликвания, извършени преди промените.

Стъпка 2: Избор на профили за споделяне на действия, водещи до реализации
След като създадете действия, водещи до реализация към профил в МКЦ, за профилите си и добавите нови маркери за проследяване на реализациите в уебсайта си, ако това е необходимо, можете да разрешите на управляваните профили да използват тези действия, водещи до реализация. Имайте предвид следното:
 • Преди да променяте профили за реализации, трябва вече да сте добавили необходимите маркери към уебсайта си. В противен случай реализациите няма да бъдат регистрирани.
 • За да потвърдите действие, водещо до реализация към профил в МКЦ, трябва да сте избрали един или повече управлявани профила, които да използват действията, водещи до реализация към профил в МКЦ, от профила Ви на мениджър, а в управляван профил трябва да е отчетена поне една реализация.
 • За да можете да споделяте действия, водещи до реализация, между управляваните си профили, настройте споделяне от профила си на мениджър. Действията, водещи до реализация, не могат да се споделят между управлявани профили.

Забележка: Когато превключите от използване на проследяване на реализациите към отделен профил към проследяване на реализациите към профил в МКЦ въз основа на профила Ви на мениджър, кампаниите, насочени към конкретно действие, водещо до реализация, ще преминат към използване на стандартните цели на реализациите в профила в МКЦ. Ако продължите да насочвате към конкретно действие, водещо до реализация, това може да доведе до непоследователно поведение, тъй като профилът на мениджър може да няма същите цели като профила за показване на реклами. Уверете се, че кампаниите Ви оптимизират за правилните цели. Същото поведение възниква, когато преминете от МКЦ към проследяване на реализациите в профил за показване на реклами.

В графата „Профил за реализации“ в Google Ads има различни състояния. По-долу можете да намерите определения:

 • „Клиент“ показва, че не е избран профил на мениджър за проследяване на реализациите.
 • „Този мениджър“ показва, че за проследяване на реализациите е избран профилът на мениджър, в който се намирате.
 • Всяко друго име показва, че за проследяване на реализациите е избран друг профил на мениджър.

Следвайте стъпките по-долу, за да споделяте действия, водещи до реализация към профил в МКЦ, с управляваните си профили:

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
  1. Оттук кликнете върху Настройки на подпрофил. Там ще намерите пълен списък на управляваните от Вас профили.
 3. В графата Профил за реализации в Google Ads ще видите къде даден профил проследява реализации.
  1. За да промените профила за проследяване на реализациите, кликнете върху клетката „Профил за реализации“ за всеки профил, който искате да редактирате.
  2. Изберете Този мениджър. Управляваните от Вас профили вече ще използват Вашите действия, водещи до реализации.

Забележка:

Когато избирате профилите си, не забравяйте, че нито един от тях не може едновременно да използва действия, водещи до реализация към отделен профил, и такива, водещи до реализация към профил в МКЦ. Трябва да се избере един от двата начина. Можете обаче да превключвате между тях, без да губите реализации. Освен това, ако даден профил принадлежи към повече от един профил на мениджър, той може да използва действия, водещи до реализации, само от един мениджър.

Деактивиране на проследяването на реализациите към профил в МКЦ

Управляваните профили могат отново да преминат обратно към използване на действия, водещи до реализации към отделен профил, вместо на действия, водещи до реализация към профил в МКЦ.

Преди да върнете управлението на водещите до реализация действия към управляван профил, уверете се, че принадлежащите им маркери за проследяване на реализациите все още се намират на съответните уеб страници, ако това е необходимо. Възможно е например да сте премахнали тези маркери при създаването на действие, водещо до реализация към профил в МКЦ. В такъв случай управляваният профил трябва да генерира нови маркери, които да се добавят към сайта.

За да не загубите реализации по време на промяната, не променяйте маркера за реализациите към профил в МКЦ толкова дни, колкото е избраният от Вас прозорец на реализациите.

За да спрете споделянето на реализации с управлявани профили, изпълнете стъпките по-горе, описани в „Избор на профили за споделяне на действия, водещи до реализации“, като при стъпка 4 изберете Промяна към клиент.

Деактивиране на действия, водещи до реализации към профил в МКЦ, в управляван профил
Мениджърите на управляваните от Вас профили също могат по всяко време да спрат да използват действията Ви, водещи до реализации към профил в МКЦ. Ако по-късно променят мнението си, винаги могат да се свържат с Вас, за да възобновите споделянето.

Мениджърите на управляваните от Вас профили трябва да изпълнят следните стъпки, ако искат да деактивират действията, водещи до реализация към профил в МКЦ.

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели Goals Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Реализации в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Настройки.
 4. Кликнете върху Профил за реализации.
 5. Изберете Този профил.
 6. Кликнете върху Запазване.

Деактивиране на действия, водещи до реализации към профил в МКЦ, от профил на мениджър

Можете да премахвате реализации към профил в МКЦ от дъщерен профил чрез профила на мениджър.

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
  1. Оттук кликнете върху Настройки на подпрофил. Там ще намерите пълен списък на управляваните от Вас профили.
 3. В графата Профил за реализации в Google Ads ще видите къде даден профил проследява реализации.
  1. За да промените профила за проследяване на реализациите, кликнете върху клетката „Профил за реализации“ за всеки профил, който искате да редактирате.
  2. Изберете Клиент. Управляваните от Вас профили вече ще използват действията, водещи до реализация, на отделните профили.

Сродни връзки

Профили на мениджър на тематична страница (МКЦ)

Аудитории и проследяване на реализациите

Друго

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню