Настройване на проследяване на реализациите към профил в МКЦ

За да използвате реализации към профил в МКЦ, трябва да имате повече от един профил в Google Ads и профил на мениджър, който е свързан с тях.

Ако досега не сте настройвали проследяване на реализациите, изпълнете стъпките по-долу.

Стъпка 1: Създаване на проследяване на реализациите към профил в МКЦ от профил на мениджър
За да създадете действия, водещи до реализация към профил в МКЦ, влезте в профила си на мениджър и изпълнете тези инструкции, като изберете подходящия източник на реализации спрямо типа действие, водещо до реализация, което искате да проследявате.

Съвет

Когато добавяте към уебсайта си новия маркер за проследяване на реализациите или код към мобилното си приложение, не забравяйте да оставите стария маркер или код за толкова дни, колкото е избраният от Вас прозорец на реализациите. Освен това, докато не изтече прозорецът, не премахвайте старите си действия, водещи до реализация, или маркерите им. В противен случай е възможно да загубите реализации – по-конкретно онези, които са генерирани от кликвания, извършени преди промените.

Стъпка 2: Избор на профили за споделяне на действия, водещи до реализации
След като създадете реализация към профил в МКЦ за профилите си и добавите нови маркери за проследяване на реализациите в уебсайта си, ако това е необходимо, можете да разрешите на управляваните профили да използват тези действия, водещи до реализация. Трябва само да имате предвид следното:
 • Преди да променяте профили за реализации, се уверете, че вече сте добавили необходимите маркери към уебсайта си. В противен случай реализациите няма да бъдат регистрирани.
 • За да потвърдите действие, водещо до реализация към профил в МКЦ, се уверете, че сте избрали един или повече управлявани профили, които да използват действията, водещи до реализация към профил в МКЦ, от профила Ви на мениджър, както и това, че в управляван профил е отчетена поне една реализация.

 • За да можете да споделяте действия, водещи до реализация, между управляваните си профили, настройте споделяне от профила си на мениджър. Действията, водещи до реализация, не могат да се споделят между управлявани профили.

Следвайте стъпките по-долу, за да споделяте действия, водещи до реализация към профил в МКЦ, с управляваните си профили:

 1. Влезте в профила си на мениджър на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху раздела Профили.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Настройки и след това – върху Настройки на подпрофил в горната част. Там ще видите пълен списък на управляваните Ви профили.
 4. Кликнете върху клетката Профил за реализации за всеки профил, който искате да редактирате, кликнете върху стрелката и изберете Този мениджър. Управляваните Ви профили вече ще използват действията Ви, водещи до реализации.

Съвет

Когато избирате профилите си, не забравяйте, че нито един от тях не може едновременно да използва действия, водещи до реализация към отделен профил, и такива, водещи до реализация към профил в МКЦ. Трябва да се избере един от двата начина. (Можете обаче да превключвате между тях, без да губите реализации.) Освен това, ако даден профил принадлежи към повече от един профил на мениджър, той може да използва действия, водещи до реализации, само от един мениджър.

Деактивиране на проследяването на реализациите към профил в МКЦ

Управляваните профили могат отново да преминат обратно към използване на действия, водещи до реализации към отделен профил, вместо на действия, водещи до реализация към профил в МКЦ.

Преди да върнете управлението на водещите до реализация действия към управляван профил, уверете се, че принадлежащите им маркери за проследяване на реализациите все още се намират на съответните уеб страници, ако това е необходимо. Възможно е например да сте премахнали тези маркери при създаването на действие, водещо до реализация към профил в МКЦ. В такъв случай управляваният профил трябва да генерира нови маркери, които да се добавят към сайта.

За да не загубите реализации по време на промяната, не променяйте маркера за реализациите към профил в МКЦ толкова дни, колкото е избраният от Вас прозорец на реализациите.

За да спрете споделянето на реализации с управлявани профили, изпълнете стъпките по-горе, описани в „Избор на профили за споделяне на действия, водещи до реализации“, като при стъпка 4 изберете Промяна към клиент.

Деактивиране на действия, водещи до реализации, в управляван профил
Мениджърите на управляваните от Вас профили също могат по всяко време да спрат да използват действията Ви, водещи до реализации към профил в МКЦ. (Ако по-късно променят мнението си, винаги могат да се свържат с Вас, за да възобновите споделянето.)

Мениджърите на управляваните от Вас профили трябва да изпълнят следните стъпки, ако искат да деактивират действията, водещи до реализация към профил в МКЦ.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. От менюто с инструменти изберете Реализации.
 3. В лявото меню кликнете върху Настройки.
 4. Кликнете върху Профил за реализации.
 5. Изберете Този профил.
 6. Кликнете върху Запазване.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false