Plánovač kampaní v Obsahovej sieti

Upozornenie

V novom prostredí AdWords už Plánovač kampaní v Obsahovej sieti nie je k dispozícii. Jeho funkcie však boli začlenené do vytvárania a zacielenia kampaní v novom prostredí AdWords. Integrácia výhod Plánovača kampaní v Obsahovej sieti priamo do základných funkcií nového prostredia AdWords zjednodušuje vaše procesy odstránením potreby odlišného nástroja na dokončenie vašich úloh. Tu sú niektoré výhody používania nového prostredia AdWords na vykonanie úloh, na ktoré ste predtým používali Plánovač kampaní v Obsahovej sieti:

  • Získate informácie práve vtedy, keď ich potrebujete. Nemusíte sa prepínať medzi službou AdWords a Plánovačom kampaní v Obsahovej sieti.
  • Získate lepšie prognózy, pretože je podporovaných viac formátov reklamy a možností zacielenia.

 

Tento článok sa vzťahuje len na predchádzajúce prostredie AdWords. Zistite, ktoré prostredie AdWords používate.

Plánovač kampaní v Obsahovej sieti je bezplatný nástroj v službe Google Ads, pomocou ktorého môžete plánovať reklamné kampane v Obsahovej sieti. Môžete vygenerovať nové návrhy pre reklamné skupiny a pozrieť si aktuálne prognózy a odhadované údaje inventára na základe cenových ponúk a rozpočtu.

V tomto článku získate informácie o funkciách Plánovača kampaní v Obsahovej sieti a o tom, čo potrebujete, ak ho chcete začať používať.

Skôr než začnete

Ak nemáte prehľad o reklame v Obsahovej sieti, najprv si prečítajte o tom, kde v Obsahovej sieti sa vaše reklamy môžu zobrazovať, a o nastaveniach zacielenia v Obsahovej sieti.

Ďalšie podrobné osvedčené postupy týkajúce sa dolaďovania existujúceho zacielenia kampaní nájdete v článku o používaní pokročilých funkcií Plánovača kampaní v Obsahovej sieti

 

Výhody

  • Návrhy, ktoré vám pomôžu začať. Získajte návrhy týkajúce sa spôsobov zacielenia v Obsahovej sieti, napríklad publika podľa záujmov, publika podľa nákupných úmyslov, umiestnení a ďalších spôsobov. Pomôže vám to pri plánovaní vašej kampane.
  • Celkový dostupný inventár a historické údaje o cenách, ktoré slúžia ako pomôcka pri rozhodovaní. Pozrite si prognózy potenciálnej výkonnosti návrhov na základe minulých výsledkov. Historické údaje o cenách vám umožňujú zistiť, ktoré návrhy sú prijateľné pre váš rozpočet. Pomáhajú vám tiež nastaviť cenové ponuky pre návrhy, ktoré prijmete.
  • Prognózy výkonnosti. Zistite, aký vplyv majú cenové ponuky a rozpočet na prognózy výkonnosti vo vašom pláne. Pri zmene cenových ponúk a rozpočtu dochádza k úprave podrobného grafu potenciálnej výkonnosti vašej kampane.
  • Plán, ktorý možno zdieľať. Vďaka možnosti stiahnutia plánu jedným kliknutím ho môžete jednoducho exportovať a zdieľať s klientmi a kolegami.

 

Ako to funguje

Najprv treba zadať niekoľko základných podrobností, napríklad záujmy vašich zákazníkov alebo vstupnú stránku. Plánovač kampaní v Obsahovej sieti potom vygeneruje návrhy na zacielenie, ako aj údaje celkového odhadovaného inventára, historické údaje o cenách a prognózy výkonnosti výsledného plánu.

Zobrazenie prognóz

Pri pridávaní návrhov do plánu môžete vidieť aktuálne prognózy informujúce o potenciálnej výkonnosti plánu pri danej cenovej ponuke a rozpočte. Na základe vybratého zacielenia a filtrov môžete vidieť, akú výkonnosť by daný reklamný inventár mohol dosiahnuť pri vašom cieľovom publiku.

V súvislosti so svojimi návrhmi si tiež môžete pozrieť profil publika: či máte veľký, alebo malý dosah, či sa zameriavate najmä na mužov, alebo na ženy a aké je rozloženie vašich návrhov v rôznych vekových skupinách a zariadeniach.

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory