Дисплейно планиране

Инструмент в профила Ви, предоставящ идеи за насочване и прогнози, за да Ви помогне да планирате кампания в дисплейната мрежа, която по-късно можете да добавите в профила си в Google Ads.

  • Дисплейно планиране генерира идеи за всички начини, по които можете да насочвате към дисплейната мрежа, въз основа на конкретна целева страница или това, от което се интересуват клиентите Ви. Идеите за насочване включват ключови думи, интереси, теми, разположения в уебсайтове, мобилни приложения, видеоклипове, демографски данни и ремаркетинг.
  • Всяка идея включва прогнози за импресии и обхват, както и разходи за минали периоди. Мислете за тях като за указание, което Ви помага да планирате по-добре кампанията си в дисплейната мрежа, вместо като за прогнози и статистически данни за предвиждане на ефективността.
  • Можете да намерите Дисплейно планиране в раздела Инструменти в профила си.

Как се използва Дисплейно планиране

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си