กรอบเวลา Conversion: คำจำกัดความ

จำนวนวันนับจากวันที่เกิดการคลิก ซึ่งจะยังคงบันทึก Conversion

  • ถ้าคุณเลือก 30 วัน ระบบจะติดตาม Conversion ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากเกิดการคลิก
  • กรอบเวลา Conversion ที่สั้นลงจะลดจำนวน Conversion ที่บัญชีของคุณบันทึกไว้สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ หากต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงกรอบเวลา Conversion ให้ดูบทความเกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว