Görüntülü Reklam Ağı reklam açık artırması hakkında

Google Ads, hangi reklamların gösterileceğini, bu reklamların gösterilme sırasını ve maliyetlerini belirlemek için bir reklam açık artırmasından yararlanır. Görüntülü Reklam Ağı reklam açık artırması, birçok açıdan Google Ads açık artırmasına benzer. Reklamlarınızın diğer reklamverenlere ait reklamlar arasındaki sıralaması, Maks. TBM teklifini ve Kalite Puanını temel alan Reklam Sıralamasına göre yapılır. Yani Kalite Puanınız hemen altınızdaki reklamverenin puanından yeterince iyiyse, söz konusu reklamverenin teklifi sizinkinden yüksek olsa bile siz daha üst sıralarda yer alabilirsiniz.

Google Ads açık artırmasında olduğu gibi, Maks. TBM teklifiniz her zaman tıklama başına ödeyeceğiniz tutar anlamına gelmez. Ödeyeceğiniz tutar (Gerçek TBM), açık artırmanın sonucuna göre değişir ve genellikle Maks. TBM teklifinizden daha az olur. Hemen altınızda gösterilen reklamın konumundan daha üst sıraya yükselmek veya açık artırma alt sınırını (varsa) kaldırmak için gereken tutarı ödersiniz.

Görüntülü Reklam Ağı reklam açık artırması ile Google Ads açık artırması arasındaki farklar aşağıda açıklanmıştır:

  • Bir sonraki en iyi reklamdan daha üst sırada yer almak için gereken tutarı,yalnızca mevcut konumunuzda bulunmanızdan dolayı elde ettiğiniz ek tıklamalar için ödersiniz.
  • Geriye kalan tıklamalar için en iyi ikinci reklam konumunun fiyatını ödersiniz.
  • Kitle hedefleme kullanılan reklamlar için ek bir hizmet ücreti ödemeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda, maksimum teklifiniz açık artırmadan önce azaltılır ve bu ücret kapanıştaki açık artırma fiyatına eklenir. 

Ek tıklamalar hakkında

Farklı reklam konumlarının görünürlükleri farklıdır ve bu nedenle farklı sayıda tıklama alırlar. Örneğin, reklamınız iki reklam konumu olan bir reklam biriminde, üst konumdaki en görünür yerde olduğunda 10 tıklama, daha az görünür olan ikinci konumda gösterildiğinde ise yalnızca sekiz tıklama elde edebilir. Buradaki fazladan iki tıklama, ikinci konumdan değil de en üst konumdan elde edildiği için ek tıklama olarak kabul edilir.

Bu örnekte, iki reklam konumunun görünürlüğü arasındaki fark görece küçüktür, dolayısıyla da sağladıkları tıklama sayıları benzerdir. Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki reklamların açık artırması, reklamverenlerin ek tıklamalar için adil bir ücret ödemesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üst konumu kazanan reklamveren yalnızca iki ek tıklama karşılığında, hemen altındaki reklamverenden daha üst konumda yer almak için gerekenden yaklaşık bir kuruş daha fazla öder. Diğer sekiz tıklama için daha düşük bir tutar (ikinci konumda yer alması durumunda ödeyeceği tutar) öder.

Özetleyecek olursak

Reklamverenler tarafından ödenen Gerçek TBM, alt sıralarda yer alan reklamverenlerin tekliflerinin ve Kalite Puanlarının ağırlıklı ortalamasına dayanır. Ayrıca geçerli tüm hizmet ücretlerini içerir. Ağırlıklar, konumun ek performansına dayalıdır.

Aşağıda, fiyatlandırmanın nasıl yapıldığını açıklayan bazı örnekler verilmiştir. Örnekleri basitleştirmek için reklamların Kalite Puanının aynı olduğunu varsayacağız.

Örnek: Tek bir reklam gösteren bir reklam birimi için reklam açık artırması

Reklamveren Maks TBM Teklifi Kalite Puanı Reklam Gösterildi mi?
Ayşe 5 TL 10 Gösterildi
Barış 3 TL 10 Gösterilmedi
Can 1 TL 10 Gösterilmedi

Bu örnekte, yalnızca bir reklam gösterebilen bir reklam birimi için rekabet eden, aynı Kalite Puanına sahip üç reklamveren vardır. Ayşe, Maks. TBM teklifi ve Kalite Puanı kombinasyonuna göre en yüksek teklifi verdiği için açık artırmayı kazanır.

Ayşe'nin bir sonraki en iyi reklamdan (Barış'ın reklamı) daha yukarıda yer alması için gereken tutar 3,01 TL'dir. Bu yalnızca tek reklam gösteren bir reklam birimi olduğundan, Ayşe'nin aldığı tüm tıklamalar daha düşük bir konumda alacağı tıklamalara ek olarak kabul edilir. Söz konusu konumdan daha düşük bir konum olmadığından, daha düşük bir konumda gösterilmek, aslında hiç gösterilmemek anlamına gelir. Bu nedenle Ayşe, her tıklama için 3,01 TL'lik bir Gerçek TBM öder.

Örnek: İki reklam gösteren bir reklam birimi için reklam açık artırması

Reklamveren Maks TBM Teklifi Kalite Puanı Reklam Gösterildi mi? Konumun göreli TO'su
Ayşe 5 TL 10 Gösterildi 3,0
Barış 3 TL 10 Gösterildi 1,0
Can 1 TL 10 Gösterilmedi Yok

Şimdi, reklam biriminin birden fazla reklam gösterdiğini varsayalım. Tüm reklam konumlarının eşit görünürlükte olmadığını ve daha yukarıdaki reklam konumlarının daha düşük reklam konumlarından daha fazla tıklama getirdiğini göstermek için "Konumun Göreli TO'su" kavramını kullanacağız. ("TO", reklamınızın tıklama oranı anlamına gelir.)

Bu örnekte, en üstteki konumun görünürlüğü ikinci konumdan çok daha fazladır: Reklam en üst konumdayken ikinci konumda alacağının üç misli tıklama alacaktır.

Barış'ın tıklamalarının tamamı, daha düşük bir konumda alacağı tıklamalarla karşılaştırıldığında ek olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Barış her tıklama için 1,01 tutarında bir Gerçek TBM öder.

Bu örnekte Ayşe'nin Gerçek TBM'si, Barış'ın TBM'sinin yanı sıra üst konumda olduğu için elde ettiği ek tıklamalara bağlıdır. Konumun Göreli TO'suna göre, Ayşe en üstteki konumda yer alarak ikinci konumda alacağının üç katı fazla tıklama alır. Bu nedenle, tıklamalarının üçte ikisi ek olarak kabul edilir, geriye kalan üçte birlik kısım ise ikinci konumda yer almış olsaydı elde edeceği tıklamalardır.

Ayşe'nin toplamda üç tıklama aldığını varsayalım. İlk tıklama için Barış ile aynı tutarı öder. Sonraki iki tıklama karşılığında ise, Barış'ın reklamının üstünde gösterilmek için gereken tutar olan 3,01 TL öder. Maliyetleri şöyle görünür:

Tıklama sayısı TBM Toplam maliyet
1 1,01 TL 1,01 TL
2 3,01 TL 6,02 TL
Toplam: 3 Gerçek TBM: 2,34 TL Toplam: 7,03 TL

Gerçek TBM'si, 2,34 TL olur (harcadığı toplam tutar/aldığı tıklamaların sayısı).

Yukarıdaki basitleştirilmiş örneklerin ötesine geçecek olursak, Google bazen bir açık artırma sonucunda, birden çok reklam barındırabilecek kadar büyük bir reklam biriminde birden çok reklam göstermek yerine tek bir reklam yayınlamanın daha iyi olduğunu tespit eder. Bu kararlar, açık artırmada verilir ve gösterilen reklamların Gerçek TBM'leri hesaplanırken yukarıdaki basitleştirilmiş örneklerde belirtilen ilkelerin ve mekanizmaların aynıları temel alınır.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın