Despre licitația publicitară din Rețeaua de display

Google Ads utilizează o licitaţie publicitară pentru a determina ce anunţuri să fie afişate, ordinea de afişare a anunţurilor şi costul anunţurilor respective. Licitaţia publicitară în Reţeaua de display are în comun multe asemănări cu licitaţia Google Ads. Anunţurile dvs. sunt clasificate printre anunţurile altor agenţi de publicitate în funcţie de clasarea anunţului, care are la bază suma licitată CPC maximă şi scorul de calitate. Aceasta înseamnă că, dacă Scorul dvs. de calitate este considerat a fi suficient de bun în comparație cu cel al agentului de publicitate aflat imediat sub dvs., puteți avea o poziție mai bună decât acesta, chiar dacă suma sa licitată este mai mare decât a dvs.

La fel ca în cazul licitației Google Ads, suma licitată CPC maximă nu reprezintă neapărat suma pe care o veți plăti pe clic. Prețul pe care-l plătiți (suma CPC reală) depinde de rezultatul licitației și, deseori, este mai mic decât suma licitată CPC maximă. Plătiți numai suma necesară pentru a avea o poziție mai bună decât cea a anunțului care apare imediat sub anunțul dvs. sau pentru a atinge pragul licitației, dacă există unul.

Aceste aspecte diferențiază licitația publicitară din Rețeaua de display de licitația:

  • veți plăti suma necesară pentru a avea o poziție mai bună decât următorul anunț numai pentru clicurile incrementale pe care le înregistrați din poziția actuală;
  • pentru restul clicurilor, veți plăti prețul pe care l-ați fi plătit pentru următoarea poziție publicitară;
  • este posibil să plătiți o taxă suplimentară de serviciu pentru anunțurile care folosesc direcționarea către un anumit public. În aceste situații, suma maximă licitată se va reduce înainte de licitație, iar taxa va fi adăugată la prețul de închidere al licitației. 

Despre clicurile incrementale

Vizibilitatea diferă în funcție de poziția publicitară, astfel că veți obține numere diferite de clicuri. De exemplu, într-o unitate de anunțuri cu două poziții publicitare, este posibil ca anunțul dvs. să înregistreze 10 clicuri în poziția superioară cea mai vizibilă, dar numai 8 clicuri dacă apare în cea de-a doua poziție, mai puțin vizibilă. Aici, cele două clicuri suplimentare sunt considerate a fi clicurile incrementale pentru afișarea în cea mai importantă poziție, nu în cea de-a doua.

În acest exemplu, diferenţa de vizibilitate a celor două poziţii pare să fie relativ mică, generând un număr de clicuri asemănător. Licitația publicitară din Rețeaua de display Google are rolul de a se asigura că agenții de publicitate plătesc un preț corect pentru clicurile incrementale.

Pentru agentul de publicitate care obține cea mai bună poziție, acest lucru înseamnă, de obicei, un ban mai mult decât suma necesară pentru a avea o poziție mai bună decât agentul de publicitate aflat imediat dedesubt, pentru numai două clicuri incrementale. Pentru celelalte opt clicuri, acesta va plăti un preț mai mic: suma pe care ar fi plătit-o dacă s-ar fi clasat în cea de-a doua poziție.

Pe scurt

Suma CPC reală pe care o plătește un advertiser se bazează pe media ponderată a sumelor licitate și a Scorurilor de calitate ale advertiserilor din pozițiile inferioare (și include eventualele taxe de serviciu aplicabile). Ponderile se bazează pe performanța sporită a poziției.

Iată câteva exemple care ilustrează modul de funcționare. În vederea simplificării exemplelor, vom presupune că anunţurile au acelaşi Scor de calitate.

Exemplul 1: licitaţia publicitară pentru o unitate de anunţuri care afişează un anunţ

Agent de publicitate Suma licitată CPC maximă Scorul de calitate Este afişat anunţul?
Alina 15 RON 10 Este afișat
Andrei 9 RON 10 Nu este afișat
Cristian 3 RON 10 Nu este afișat

În acest exemplu, avem trei agenţi de publicitate cu acelaşi Scor de calitate, care concurează pentru o unitate de anunţuri care poate afişa un singur anunţ. Alina câştigă licitaţia, deoarece a licitat suma cea mai mare, pe baza unei combinaţii a sumei licitate CPC maxime şi a Scorului de calitate.

Suma necesară pentru ca Alina să se claseze deasupra următorului anunţ, adică cel al lui Andrei, este de 9,01 RON. Dat fiind că aceasta este o unitate de anunţuri care afişează un singur anunţ, toate clicurile primite de Alina sunt considerate incrementale la ceea ce ar fi primit într-o poziţie inferioară. Acest lucru este echivalentul neafişării, având în vedere că nu există o poziţie inferioară. În consecinţă, Alina plăteşte o sumă CPC reală în valoare de 9,01 RON pe clic.

Exemplul 2: licitaţia publicitară pentru o unitate de anunţuri care afişează două anunţuri

Agent de publicitate Suma licitată CPC maximă Scorul de calitate Este afişat anunţul? Valoarea CTR relativă a poziţiei
Alina 15 RON 10 Este afișat 3
Andrei 9 RON 10 Este afișat 1
Cristian 3 RON 10 Nu este afișat Nu este cazul

Acum, să presupunem că unitatea de anunţuri afişează mai multe anunţuri. Utilizăm „Valoarea CTR relativă a poziţiei” pentru a arăta că nu toate poziţiile anunţului sunt la fel de vizibile şi că poziţiile superioare ale anunţurilor vă pot aduce mai multe clicuri decât cele inferioare. („CTR" este rata de clic a anunțului.)

În acest exemplu, poziția cea mai bună este mult mai vizibilă decât cea de-a doua poziție: anunțul va înregistra de trei ori mai multe clicuri în cea mai bună poziție față de cele pe care le-ar fi înregistrat în cea de-a doua.

Toate clicurile lui Andrei sunt considerate incrementale comparativ cu cele pe care le-ar fi înregistrat într-o poziție inferioară, în care anunțul lui nu s-ar fi afișat. Ca atare, Andrei plătește o sumă CPC reală în valoare de 3,01 RON pe clic.

Suma CPC reală plătită de Alina în acest exemplu depinde atât de clicurile incrementale pe care le înregistrează ca urmare a faptului că ocupă cea mai bună poziție, cât și de suma CPC reală plătită de Andrei. Conform valorii CTR relative a poziției, Alina înregistrează de trei ori mai multe clicuri în cea mai bună poziție comparativ cu cea de-a doua poziție. Ca atare, două treimi din clicurile sale sunt considerate incrementale, iar treimea rămasă de clicuri ar fi fost generată dacă ar fi ocupat cea de-a doua poziție.

Să presupunem că Alina obţine un total de trei clicuri. Pentru primul clic ar plăti aceeaşi sumă pe care o plăteşte Andrei. Pentru următoarele două clicuri, ar plăti 9,01 RON, adică preţul necesar pentru a avea o clasare mai bună decât anunţul lui Andrei. Costurile ei ar arăta în felul următor:

Clicuri CPC Cost total
1 3,01 RON 3,01 RON
2 9,01 RON 18.02 RON
Total: 3 Suma CPC reală: 7,02 RON Total: 21,09 RON

Suma CPC reală ar fi de 7,02 RON, ceea ce echivalează cu suma totală pe care a cheltuit împărţită la numărul de clicuri primite.

Dincolo de exemplele simplificate de mai sus, Google va derula uneori o licitaţie şi va determina că afişarea unui anunţ este o soluţie mai bună decât afişarea mai multor anunţuri într-o unitate de anunţuri suficient de mare încât să includă mai multe anunţuri. Aceste decizii sunt luate în cadrul licitaţiei, iar sumele CPC reale ale anunţurilor afişate se calculează pe baza aceloraşi principii şi a aceluiaşi mecanism ca în cazul exemplelor simplificate de mai sus.

 

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Conectați-vă pentru opțiuni suplimentare de asistență, ca să rezolvați rapid problema