Apie Vaizdinės reklamos tinklo skelbimų aukcioną

„Google Ads“ naudoja skelbimų aukcioną siekdama nustatyti, kuriuos skelbimus rodyti, kokia tvarka juos rodyti ir kiek jie kainuos. Vaizdinės reklamos tinklo skelbimų aukcionas daug kuo panašus į „Google Ads“ aukcioną. Skelbimai reitinguojami lyginant juos su kitų reklamuotojų skelbimais pagal skelbimo reitingą, kuris nustatomas atsižvelgiant į maks. MUP pasiūlymą ir kokybės balą. Vadinasi, jei kokybės balas gerokai didesnis už iš karto po jūsų esančio reklamuotojo balą, jūsų reitingas gali būti aukštesnis nei to reklamuotojo, net jei jo kainos pasiūlymas yra didesnis nei jūsų.

Visai kaip ir „Google Ads“ aukcione, maks. MUP pasiūlymas nebūtinai reiškia, kad tiek mokėsite už paspaudimą. Kaina, kurią mokate (faktinis MUP), priklauso nuo aukciono rezultatų ir dažnai yra mažesnė nei maks. MUP pasiūlymas. Mokate tiek, kiek reikia, kad jūsų skelbimo reitingas būtų aukštesnis nei skelbimo, esančio pozicijoje iškart po juo, arba aukciono žemiausiai ribai išvalyti (jei tokia yra).

Nurodoma, kuo Vaizdinės reklamos tinklo skelbimų aukcionas skiriasi nuo „Google Ads“ aukciono.

  • Už prieauginius paspaudimus, gaunamus skelbimui esant dabartinėje pozicijoje, mokėsite tik tiek, kiek reikia, kad reitingas būtų aukštesnis nei skelbimo kitoje geriausioje pozicijoje.
  • Už kitus paspaudimus mokėsite tokią kainą, kuri būtų taikoma kitai geriausiai skelbimo pozicijai.
  • Gali reikėti mokėti papildomą paslaugos mokestį už skelbimus, kuriems naudojamas taikymas pagal tikslinę auditoriją. Tokiais atvejais maksimalus kainos pasiūlymas prieš aukcioną bus sumažintas, o mokestis bus pridėtas prie galutinės aukciono kainos. 

Apie prieauginius paspaudimus

Skirtingose pozicijose esančių skelbimų matomumas skiriasi, todėl jie sulaukia skirtingo paspaudimų skaičiaus. Pavyzdžiui, skelbimų rinkinio skelbimas, užimantis dviejų skelbimų pozicijas, gali sulaukti 10 paspaudimų, kai skelbimas bus rodomas matomiausioje aukščiausioje pozicijoje, tačiau tik aštuonių, jei jis bus rodomas mažiau matomoje antroje pozicijoje. Tokiu atveju du papildomi paspaudimai, lyginant aukščiausią poziciją su antra pozicija, laikomi prieauginiais paspaudimais.

Šiame pavyzdyje dviejų pozicijų matomumo skirtumas atrodo gana mažas – jie sugeneruoja panašų paspaudimų skaičių. Skelbimų aukcionu „Google“ vaizdinės reklamos tinkle siekiama užtikrinti, kad reklamuotojai mokėtų tinkamą kainą už prieauginius paspaudimus.

Reklamuotojas, užėmęs aukščiausią poziciją, tik už du prieauginius paspaudimus įprastai mokės maždaug vienu centu didesnę kainą nei ta, kurios reikia, kad reitingas būtų aukštesnis už reklamuotojo, esančio pozicija žemiau. Už likusius aštuonis paspaudimus bus mokama mažesnė kaina – suma, kurią reklamuotojas sumokėtų, jei būtų antroje reitingo pozicijoje.

Trumpai

Faktinis reklamuotojo mokamas MUP apskaičiuojamas pagal svertinį prastesnio reitingo reklamuotojų kainos pasiūlymų ir kokybės balų vidurkį (ir įtraukiami visi taikomi paslaugos mokesčiai). Svertai pagrįsti pozicijos prieauginiu našumu.

Čia pateikiami keli pavyzdžiai, kuriuose paaiškinama, kaip tai veikia. Siekdami juos supaprastinti manysime, kad skelbimų kokybės balai identiški.

Pavyzdys: skelbimų rinkinio, kuriame rodomas vienas skelbimas, skelbimų aukcionas

Reklamuotojas Maks. MUP pasiūlymas Kokybės balas Ar skelbimas rodomas?
Alisa 5 EUR 10 Rodomas
Bobas 3 EUR 10 Nerodomas
Karolis 1 EUR 10 Nerodomas

Šiame pavyzdyje trys reklamuotojai, kurių skelbimai įvertinti tokiu pat kokybės balu, konkuruoja dėl vieno skelbimų rinkinio, kuriame rodomas tik vienas skelbimas. Aukcioną laimėjo Alisa, nes jos kainos pasiūlymas didžiausias, atsižvelgiant į maks. MUP pasiūlymo ir kokybės balo derinį.

Būtina suma, dėl kurios Alisos skelbimas reitinge yra aukščiau už kitą geriausią skelbimą – Bobo – yra 3,01 EUR. Šiame skelbimų rinkinyje rodomas tik vienas skelbimas, todėl visi paspaudimai, kurių sulaukia Alisa, laikomi prieauginiais, palyginti su tais, kurių ji sulauktų būdama žemesnėje pozicijoje. Tai prilygsta nerodomam skelbimui, nes nėra žemesnės pozicijos. Todėl Alisa moka 3,01 EUR faktinį MUP už paspaudimą.

Pavyzdys: skelbimų rinkinio, kuriame rodomi du skelbimai, skelbimų aukcionas

Reklamuotojas Maks. MUP pasiūlymas Kokybės balas Ar skelbimas rodomas? Santykinis pozicijos PR
Alisa 5 EUR 10 Rodomas 3,0
Bobas 3 EUR 10 Rodomas 1,0
Karolis 1 EUR 10 Nerodomas Netaikoma

Dabar tarkime, kad skelbimų rinkinyje rodomas daugiau nei vienas skelbimas. Naudojame „Santykinį pozicijos PR“, kad parodytume, jog ne visos skelbimų pozicijos vienodai matomos, ir kad aukštesnių pozicijų skelbimai gali sulaukti daugiau paspaudimų nei žemesnių pozicijų. (PR reiškia skelbimo paspaudimų rodiklį).

Šiame konkrečiame pavyzdyje aukščiausia pozicija yra daug labiau matoma nei antroji: skelbimas sulauks tris kartus daugiau paspaudimų aukščiausioje pozicijoje, nei sulauktų antroje.

Visi Bobo paspaudimai laikomi prieauginiais, palyginti su tais, kurių sulauktų žemesnėje pozicijoje, kai skelbimas nebūtų rodomas. Todėl Bobas moka 1,01 EUR faktinį MUP.

Alisos faktinis MUP šiame pavyzdyje priklauso ir nuo prieauginių paspaudimų, kurių ji sulaukia, nes yra aukščiausioje pozicijoje, ir Bobo faktinio MUP. Atsižvelgiant į santykinį pozicijos PR, Alisa sulaukia tris kartus daugiau paspaudimų būdama aukščiausioje pozicijoje, palyginti su tais, kurių sulauktų būdama antroje pozicijoje. Todėl du trečdaliai jos paspaudimų laikomi prieauginiais, o likęs trečdalis yra paspaudimai, kurių ji sulauktų, jei būtų užėmusi antrą poziciją.

Tarkime, kad Alisa iš viso sulaukia trijų paspaudimų – už pirmą paspaudimą ji sumokėtų tą pačią kainą kaip ir Bobas. Už kitus du paspaudimus ji sumokėtų 3,01 EUR – tai kaina, kurios reikia norint užimti aukštesnę nei Bobo skelbimo vietą reitinge. Jos mokesčiai atrodytų taip:

Paspaudimai MUP Bendra mokesčio suma
1 1,01 EUR 1,01 EUR
2 3,01 EUR 6,02 EUR
Iš viso: 3 Faktinis MUP: 2,34 EUR Iš viso: 7,03 EUR

Jos faktinis MUP būtų 2,34 EUR (bendrosios išlaidos, padalintos iš gautų paspaudimų).

Be anksčiau pateiktų supaprastintų pavyzdžių, „Google“ kartais vykdo aukcioną ir nustato, jog pakankamai dideliame skelbimų rinkinyje, kuriame galima rodyti kelis skelbimus, geriau rodyti vieną skelbimą nei kelis. Šie sprendimai priimami per aukcioną ir faktinis rodomų skelbimų MUP apskaičiuojamas pagal tuos pačius principus ir mechanizmą, kaip ir supaprastintuose anksčiau pateiktuose pavyzdžiuose.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta