מידע על המכירה הפומבית של מודעות ברשת המדיה

Google Ads משתמשת במכירה פומבית של מודעות כדי לקבוע אילו מודעות להציג, את הסדר שבו יופיעו מודעות אלו, וכמה יעלו מודעות אלו. המכירה הפומבית של המודעות ברשת המדיה דומה מאוד למכירה הפומבית של מודעות ב-Google Ads. המודעות שלך מדורגות לצד מודעות של מפרסמים אחרים על סמך דירוג המודעה, המבוסס על הצעת המחיר המקסימלי לקליק ועל ציון האיכות שלך. פירוש הדבר הוא שאם ציון האיכות שלך גבוה מספיק מהציון של המפרסם שמתחתיך ברשימה, תוכל לזכות בדירוג גבוה יותר ממפרסם זה, גם אם הצעת המחיר שלו גבוהה משלך.

בדיוק כמו במכירה הפומבית ב-Google Ads, הצעת המחיר המקסימלי שלך לקליק אינה בהכרח הסכום שתשלם לקליק. המחיר שתשלם, כלומר המחיר בפועל לקליק, תלוי בתוצאת המכירה הפומבית, ובדרך כלל הוא נמוך יותר מהצעת המחיר המקסימלי שלך לקליק. הסכום שתשלם הוא הסכום הנדרש כדי שתקבל דירוג גבוה יותר מזה של המודעה הממוקמת מקום אחד מתחתיך או הסכום הנדרש כדי לעמוד בדרישות הסף של המכירה הפומבית, אם קיים כזה.

אלו ההבדלים בין המכירה הפומבית של מודעות ברשת המדיה למכירה הפומבית של מודעות ב-Google Ads:

  • אתה תשלם את הסכום הנדרש לדירוג גבוה יותר מאשר המודעה הבאה אחריך רק עבור מספר הקליקים המצטברים שתקבל מהצבת המודעה במיקום הנוכחי.
  • המחיר שתשלם עבור יתר הקליקים הוא המחיר שהיית משלם עבור מיקום המודעה הבא.
  • ייתכן שתשלם עמלת שירות נוספת עבור מודעות שבהן השתמשת במיקוד לפי קהל. במקרים כאלה, הצעת המחיר המקסימלית תקוזז לפני המכירה הפומבית והעמלה תתווסף למחיר הסופי של המכירה הפומבית. 

מידע על קליקים מצטברים

מיקומי מודעות שונים זוכים לחשיפה שונה, ולכן הם מקבלים מספר שונה של קליקים. לדוגמה, ביחידת מודעות שהוגדרו לה שני מיקומי מודעות, המודעה שלך עשויה לקבל עשרה קליקים אם היא תופיע במיקום העליון שמציע את החשיפה הרבה ביותר, אך שמונה קליקים בלבד אם היא תוצג במיקום השני, שמציע חשיפה מועטה יותר. כאן, שני הקליקים הנוספים נחשבים לקליקים המצטברים שמתקבלים מהמיקום העליון, בניגוד למיקום השני.

בדוגמה זו, ההבדל בחשיפה של שני המיקומים נראה קטן יחסית -- הם מייצרים מספר קליקים דומה. המכירה הפומבית של מודעות ברשת המדיה של Google נועדה להבטיח שמפרסמים משלמים מחיר הוגן עבור קליקים מצטברים.

לרוב, המפרסם שיזכה במקום הראשון יידרש לשלם כארבע אגורות יותר מהמחיר הנדרש כדי לקבל דירוג גבוה יותר מהמפרסם שמתחתיו עבור שני קליקים מצטברים בלבד. עבור שמונת הקליקים הנותרים, הוא ישלם מחיר נמוך יותר, את הסכם שהוא היה משלם אם הוא היה מדורג במיקום השני.

בקצרה

המחיר בפועל לקליק שמפרסם משלם מבוסס על ממוצע משוקלל של הצעות המחיר וציוני האיכות של מפרסמים המדורגים מתחתיו (והוא כולל את כל עמלות השירות הרלוונטיות). השקלולים מבוססים על הביצועים המצטברים באותו מיקום.

הנה כמה דוגמאות שמסבירות איך זה עובד. כדי לפשט אותן, נניח שציוני האיכות של המודעות הם זהים.

דוגמה: מכירה פומבית של מודעות עבור יחידת מודעות שמציגה מודעה אחת

מפרסם הצעת מחיר מקסימלי לקליק ציון איכות המודעה מוצגת?
דפנה 20 ש"ח 10 מוצגת
תמר 12 ש"ח 10 לא מוצגת
ליאת 4 ש"ח 10 לא מוצגת

בדוגמה זו יש שלושה מפרסמים עם אותו ציון איכות, המתחרים על יחידת מודעות שיכולה להציג מודעה אחת בלבד. דפנה זוכה במכירה הפומבית מפני שהיא מגישה את הצעת המחיר הגבוהה ביותר, על סמך שילוב של הצעת מחיר מקסימלי לקליק וציון איכות.

הסכום הנדרש כדי שדפנה תדורג מעל למודעה הטובה ביותר הבאה -- של תמר -- הוא 12.04 ש"ח. מאחר שזוהי יחידת מודעות שמציגה מודעה אחת בלבד, כל הקליקים שדפנה מקבלת נחשבים כנוספים לקליקים שהיא הייתה מקבלת במיקום נמוך יותר. הדבר מקביל למצב שבו המודעה שלה לא הייתה מוצגת כלל, מפני שאין מיקום נמוך יותר. לפיכך, דפנה משלמת מחיר בפועל של 12.04 ש"ח לקליק.

דוגמה: מכירה פומבית של מודעות עבור יחידת מודעות שמציגה שתי מודעות

מפרסם הצעת מחיר מקסימלי לקליק ציון איכות המודעה מוצגת? שיעור קליקים יחסית למיקום
דפנה 20 ש"ח 10 מוצגת 3.0
תמר 12 ש"ח 10 מוצגת 1.0
ליאת 4 ש"ח 10 לא מוצגת לא זמין

כעת נניח שיחידת המודעות מציגה יותר ממודעה אחת. אנו משתמשים ב"שיעור קליקים יחסית למיקום" כדי להמחיש את הרעיון שלא כל המיקומים מספקים חשיפה זהה, ומיקומים גבוהים יותר של מודעות יכולים להניב יותר קליקים ממיקומים נמוכים יותר. ('שיעור קליקים' מתייחס לשיעור הקליקים של המודעה שלך).

בדוגמה ספציפית זו, המיקום העליון מציע חשיפה גבוהה הרבה יותר מאשר המיקום השני: המודעה תקבל במיקום העליון פי שלושה יותר קליקים משהייתה מקבלת במיקום השני.

כל הקליקים של תמר נחשבים לקליקים מצטברים בהשוואה למה שהיא הייתה מקבלת במיקום נמוך יותר, שבו המודעה שלה לא הייתה מוצגת כלל. לכן, תמר משלמת מחיר בפועל של 4.04 ש"ח לקליק.

המחיר בפועל לקליק של דפנה בדוגמה זו תלוי הן בקליקים המצטברים שהיא מקבלת עקב מיקום המודעה שלה במיקום העליון והן במחיר בפועל לקליק שמשלמת תמר. בהתאם ל'שיעור הקליקים יחסית למיקום', דפנה מקבלת פי שלושה יותר קליקים הודות למיקום העליון, בהשוואה למיקום השני. לכן, שני שלישים מהקליקים שלה נחשבים לקליקים מצטברים, בעוד השליש הנותר נחשב לקליקים שהיא הייתה מקבלת לו דורגה במיקום השני.

נניח שדפנה מקבלת שלושה קליקים בסך הכל. עבור הקליק הראשון היא תשלם את אותו המחיר שתמר משלמת. עבור שני הקליקים הבאים שתקבל, היא תשלם 12.04 ש"ח, שהוא הסכום הנדרש לדירוג מעל למודעה של תמר. העלויות שלה ייראו כך:

קליקים מחיר לקליק מחיר כולל
1 4.04 ש"ח 4.04 ש"ח
2 12.04 ש"ח 24.08 ש"ח
סה"כ: 3 מחיר בפועל לקליק: 9.36 ש"ח סה"כ: 28.12 ש"ח

המחיר בפועל שלה לקליק יהיה 9.36 ש"ח, סכום השווה לסכום הכולל שהיא הוציאה חלקי מספר הקליקים שהיא קיבלה.

מעבר לדוגמאות הפשוטות שהצגנו למעלה, לפעמים Google עורכת מכירה פומבית של מודעות ומחליטה שעדיף להציג מודעה אחת מאשר להציג מודעות מרובות ביחידת מודעות, שהיא גדולה מספיק כדי לכלול מספר מודעות. החלטות כאלו מתקבלות במכירה הפומבית של המודעות, והמחירים בפועל לקליק של מודעות שמוצגות מחושבים על סמך אותם העקרונות והמנגנון שבהם נעשה שימוש בדוגמאות הפשוטות שהצגנו למעלה.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה