Tietoa Display-verkoston mainoshuutokaupasta

Google Ads määrittää mainoshuutokaupan avulla sen, mitkä mainokset näytetään, missä järjestyksessä mainokset näytetään ja miten paljon mainokset maksavat. Display-verkoston mainoshuutokaupalla ja Google Ads -huutokaupalla on monia yhtäläisyyksiä. Mainoksesi sijoitetaan toisten mainostajien mainosten joukkoon korkeimpaan klikkauskohtaiseen hintatarjoukseesi ja laatupisteisiisi perustuvan mainoksen sijoituksen mukaan. Jos laatupisteesi ovat paremmat kuin heti alapuolellesi sijoittuvalla mainostajalla, voit sijoittua korkeammalle, vaikka toisen mainostajan hintatarjous olisi omaasi korkeampi.

Samoin kuin Google Ads -huutokaupassa, korkein klikkauskohtainen hintatarjouksesi ei välttämättä kerro, paljonko maksat klikkauksesta. Maksamasi hinta, eli todellinen klikkauskohtainen hinta, riippuu huutokaupan tuloksesta, ja se on usein pienempi kuin korkein klikkauskohtainen hintatarjouksesi. Maksat vain sen verran, että sijoitut korkeammalle kuin mainostaja, jonka mainoksen sijoitus on seuraavaksi korkein. Tilanteen mukaan edellytyksenä voi olla myös, että ylität huutokaupan hintatarjouksen alarajan.

Display-verkoston mainoshuutokauppa eroaa muista huutokaupoista seuraavilla tavoilla:

  • Google Ads -huutokaupan tapaan maksat vain sen, mitä vaaditaan, jotta mainoksesi sijoittuu korkeammalle kuin seuraavaksi paras mainospaikka. Display-verkoston huutokaupoissa maksat tämän hinnan kuitenkin vain lisäklikkauksista, jotka saat siksi, että mainoksesi on nykyisessä paikassaan.
  • Maksat seuraavista klikkauksista seuraavaksi parhaan mainospaikan hinnan.
  • Sinulta saatetaan veloittaa palvelumaksu sellaisista mainoksista, joissa käytetään yleisöön kohdistamista. Tällöin enimmäishintatarjousta pienennetään ennen huutokauppaa ja maksu lisätään huutokaupan lopulliseen hintaan. 

Tietoja lisäklikkauksista

Eri mainospaikoilla on erilainen näkyvyys, ja siksi ne saavat eri määrän klikkauksia. Esimerkiksi kaksi mainospaikkaa sisältävässä mainosyksikössä mainoksesi voi tuottaa kymmenen klikkausta ollessaan näkyvimmällä kärkisijalla, mutta sama mainos voi tuottaa vain kahdeksan klikkausta, jos mainos on vähemmän näkyvällä toisella sijalla. Tässä tapauksessa kaksi seuraavaa klikkausta lasketaan lisäklikkauksiksi, jotka ovat sen ansiota, että olet kärkisijalla etkä toisella sijalla.

Tässä esimerkissä kahden paikan näkyvyyden ero näyttää olevan suhteellisen pieni – ne tuottavat lähes yhtä monta klikkausta. Google Display ‑verkoston mainoshuutokaupan tarkoituksena on varmistaa, että mainostajat maksavat reilun hinnan lisäklikkauksista.

Ensimmäisen sijan voittanut mainostaja maksaa yleensä noin sentin enemmän kahdesta lisäklikkauksesta, jotka hän saa yhtä sijaa ylemmällä sijoituksellaan. Loput kahdeksan klikkausta maksavat ensimmäisen sijan saaneelle mainostajalle alemman hinnan eli sen määrän, jonka mainos olisi tullut maksamaan, jos se olisi ollut toisella sijalla.

Yhteenveto

Mainostajan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta perustuu sijoituksen hintatarjousten ja laatupisteiden painotettuun keskiarvoon (ja sisältää kaikki mahdolliset palvelumaksut). Painoarvot perustuvat sijoituksen tuottamaan lisätehokkuuteen.

Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, miten tämä toimii. Teemme esimerkistä yksinkertaisemman olettamalla, että mainoksilla on samat laatupisteet.

Esimerkki 1: mainoshuutokauppa mainosyksiköstä, jossa näkyy yksi mainos

Mainostaja Korkein CPC-hinta Laatupisteet Näkyykö mainos?
Liisa 5 € 10 Näkyy
Pekka 3 € 10 Ei näy
Kari 1 € 10 Ei näy

Tässä esimerkissä kolmella mainostajalla on samat laatupisteet. He kilpailevat mainosyksiköstä, jossa näkyy vain yksi mainos. Liisa voittaa huutokaupan, koska hän tekee korkeimman hintatarjouksen, joka perustuu korkeimman klikkauskohtaisen hintatarjouksen ja laatupisteiden yhdistelmään.

Summa, joka Liisalta vaaditaan toiseksi parhaan mainoksen – Pekan mainoksen – voittamiseen, on 3,01 euroa. Koska kyseessä on mainosyksikkö, joka näyttää vain yhden mainoksen, kaikkia Liisan saamia klikkauksia pidetään lisäklikkauksina verrattuna niihin, joita hän olisi saanut jos olisi ollut alemmalla sijalla. Tämä vastaa tilannetta, jossa mainosta ei näytetä, koska alempaa sijoitusta ei ole. Siksi Liisan maksama todellinen hinta klikkauksesta on 3,01 euroa klikkausta kohden.

Esimerkki 2: mainoshuutokauppa mainosyksiköstä, jossa näkyy kaksi mainosta

Mainostaja Korkein CPC-hinta Laatupisteet Näkyykö mainos? Sijainnin suhteellinen klikkausprosentti
Liisa 5 € 10 Näkyy 3,0
Pekka 3 € 10 Näkyy 1,0
Kari 1 € 10 Ei näy Ei käytössä

Oletetaan, että mainosyksikössä on useampi kuin yksi mainos. Käytämme sijainnin suhteellista klikkausprosenttia osoittamaan sen, että kaikki mainospaikat eivät ole yhtä näkyviä ja että korkeammalle sijoittuneet mainokset tuottavat enemmän klikkauksia kuin alemmalla sijalla olevat mainokset. (Klikkausprosentti viittaa mainoksen klikkausprosenttiin.)

Tässä esimerkissä ylin sijainti on paljon näkyvämpi kuin toinen sija: mainos tuottaa kärkisijalla kolme kertaa enemmän klikkauksia kuin se olisi tuottanut toisella sijalla.

Kaikki Pekan klikkaukset ovat lisäklikkauksia siihen nähden, mitä hän olisi saanut alemmalla sijalla eli jos mainos ei olisi näkynyt. Siksi Pekan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta on 1,01 euroa klikkausta kohden.

Liisan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta riippuu tässä tapauksessa sekä lisäklikkauksista, joita Liisa saa olemalla ensimmäisellä sijalla, että Pekan maksamasta todellisesta klikkauskohtaisesta hinnasta. Sijainnin suhteellisen klikkausprosentin ansiosta Liisa saa kolminkertaisen määrän klikkauksia kärkisijalla ollessaan verrattuna siihen, että hän olisi toisella sijalla. Kaksi kolmasosaa Liisan klikkauksista lasketaan lisäklikkauksiksi, kun taas yksi kolmasosa on klikkauksia, jotka hän olisi saanut ollessaan toisella sijalla.

Oletetaan, että Liisa saa yhteensä kolme klikkausta, joista ensimmäisestä hän maksaa saman hinnan kuin Pekka. Hän maksaa kahdesta seuraavasta klikkauksesta 3,01 euroa, mikä on hinta, joka vaaditaan, jotta hän olisi Pekan mainosta korkeammalla. Liisan kustannukset näyttäisivät seuraavanlaisilta:

Klikkaukset Klikkauskohtainen hinta Kokonaiskulut
1 1,01 € 1,01 €
2 3,01 € 6,02 €
Yhteensä: 3 Todellinen hinta klikkauksesta: 2,34 € Yhteensä: 7,03 €

Liisan todellinen hinta klikkauksesta olisi 2,34 €, joka vastaa hänen kokonaiskustannuksiaan jaettuna hänen saamiensa klikkausten määrällä.

Edellä olevien yksinkertaistettujen esimerkkien lisäksi Google järjestää joskus huutokaupan ja määrittää, että yhden mainoksen näyttäminen on parempi kuin useiden mainosten näyttäminen mainosyksikössä, johon mahtuu useita mainoksia. Nämä päätökset tehdään huutokaupassa, ja näkyvien mainosten todelliset hinnat klikkauksesta lasketaan samalla periaatteella ja menetelmällä kuin yllä olevissa yksinkertaistetuissa esimerkeissä.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun