Om budgivningsfunktioner i displaykampanjer

När du annonserar med displaykampanjer kan du ange bud på olika sätt i din kampanj. Google Ads använder dina bud i annonsauktionen så att du får ut så mycket som möjligt av dina annonser.

När din annons är kvalificerad att visas kontrollerar Google Ads om du vill använda anpassade bud eller standardbud samt om du har några budjusteringar.

  • Standardbud: Om du inte har något anpassat bud för när din annons visas på en placering som matchar din inriktning använder Google Ads standardbudet för din annonsgrupp.
  • Anpassade bud: Om du har aktiverat anpassade bud för en enskild inriktningsmetod, till exempel ämnen, använder Google Ads det här budet när dina annonser visas på webbplatser som är relaterade till ämnet i fråga.
  • Budjusteringar: Du kan få större kontroll över när och var dina annonser visas genom att ange budjusteringar på kampanj- och annonsgruppsnivå.

I denna artikel beskriver vi skillnaderna mellan de olika budgivningsfunktionerna för displaykampanjer och hur Google Ads väljer vilket budgivningsalternativ som ska användas tillsammans med dina annonser.

Så fungerar budgivningsfunktioner

Standardbud

Om du använder manuell budgivning har du redan angett ett bud på annonsgruppsnivå. Om du använder portföljstrategier har du angett ett bud på portföljnivå. Om du inte har aktiverat anpassade bud (eller om dina anpassade bud inte gäller för den plats där annonsen visas) använder Google Ads ditt standardbud. Standardbudet kan ärvas från annonsgrupps- eller portföljbudet.

Om du till exempel har angett ett annonsgruppsbud på tio kronor och inte har aktiverat anpassade bud visas detta bud i kolumnen Högsta CPC som standard och du kan inte redigera det i statistiktabellen.

Anpassade bud

Om du vill ange bud för en särskild inriktningsmetod i annonsgruppen kan du använda anpassade bud. Detta är de högsta CPC-buden (eller högsta vCPM-buden) som du anger.

Om du till exempel aktiverar anpassade bud för placeringar kan du ange högsta CPC-bud för enskilda placeringar som du lägger till. När du aktiverar anpassade bud för en inriktningsmetod används dessa bud i Display-nätverket.

Obs! Du kan bara ange anpassade bud för en enda inriktningsmetod inom varje annonsgrupp.

Budjusteringar

Med budjusteringar kan du öka eller minska budbeloppet så att du får större kontroll över när och var din annons visas.

Budjusteringar är procentuella förändringar av buden. Den läggs till utöver buden som Google Ads använder för att visa din annons, det vill säga de anpassade buden eller annonsgruppsbudet om du inte har angett anpassade bud. Budjusteringar för inriktningsmetoder på annonsgruppsnivå kan anges till mellan -90 % och +900 %.

Du kan ange budjusteringar på kampanjnivå (för tider, dagar och platser) och på annonsgruppsnivå för enskilda inriktningsmetoder och populärast innehåll. Du kan dock inte ange både budjusteringar och anpassade bud för samma inriktningsmetod. Budjusteringar för enheter kan anges på både kampanj- och annonsgruppsnivå.

Exempel

Anta att du anger ett anpassat bud på 20 kronor för en placering som också mäts som populärast innehåll. Du har dessutom angett en budjustering på 10 % för populärast innehåll. Då tillämpas först ditt anpassade placeringsbud på 20 kronor och multipliceras med budjusteringen för populärast innehåll, vilket blir två kronor. Totalsumman utgör det slutliga budet, det vill säga 22 kronor. Läs mer om hur Google Ads bestämmer budgivningsalternativ för din annons.

Om du gör flera justeringar i samma kampanj multipliceras alla budjusteringar för att fastställa hur mycket budet ska höjas eller sänkas. Läs mer om hur du anger budjusteringar på kampanjnivå.

Du kan inte ange budjusteringar för sökord, oavsett kampanjtyp. Du kan ange anpassade bud för sökord eller använda dina standardbud.

Smart prissättning

Om du använder Förbättrad kostnad per klick med manuell budgivning kan du använda smart prissättning för att anpassa dina CPC-bud (kostnad per klick) för displaykampanjer eller sökkampanjer som inkluderar Display-nätverket. Det sparar tid och arbete genom att värdet av klicken beräknas och buden justeras automatiskt, vilket förbättrar resultatet med hjälp av dina mål.

Med smart prissättning kan Google Ads sänka budet för webbsidor där data visar att det är mindre troligt att ett klick leder till konkreta resultat (som onlineförsäljning, registrering, telefonsamtal eller nyhetsbrevsprenumeranter). Vi tar hänsyn till flera faktorer, t.ex. vilka sökordslistor eller begrepp som utlöste annonsen samt vilken typ av webbsida som annonsen visades på.

Så bestämmer Google Ads budgivningsalternativ för din annons

När din annons är kvalificerad att visas i Display-nätverket kontrollerar Google Ads först om det finns ett anpassat bud. Om du har angett ett relevant anpassat bud för en inriktningsmetod används det budet i annonsauktionen. Annars söker Google Ads efter standardbudet. Annonsgruppsbudet används som standardbud.

Budjusteringarna tillämpas efter att du har angett det ursprungliga budet. Om en av dina budjusteringar är relevant – om någon till exempel tittar på innehåll på en mobil enhet och du har angett en budjustering för mobila enheter – tillämpas justeringen ovanpå budet du valde i det första steget (anpassat bud eller standardbud).

Utöver att ange budjusteringar för hela kampanjen kan du också ange dem för mobila enheter, populärast innehåll och inriktningsmetoder som ämnen eller placeringar i en annonsgrupp. Budjusteringarna multipliceras med standardbudet eller det anpassade budet och med eventuella budjusteringar som du har angett för hela kampanjen.

Exempel

Anta att du har en displaykampanj. Du anger ett anpassat bud på tio kronor för målgruppen Fotbollsfans inom en intressegrupp, en budjustering på +20 % för demografiparametern Man och en platsbudjustering på kampanjnivå på +10 % för personer i Argentina. Google Ads använder då ditt anpassade bud på tio kronor när annonsen visas för personer som är kopplade till det valda intresset. Om annonsen även visas för en person i demografiparametern Man lägger vi på +20 % av ditt anpassade bud till ditt högsta CPC-bud, så att det blir tolv kronor när annonsen visas för dessa personer. Om personerna befinner sig i Argentina lägger vi på +10 % av det anpassade budet multiplicerat med den demografiska budjusteringen, vilket ger ett högsta CPC-bud på 13,20 kr.

Så här ser siffrorna ut: Anpassat bud: 10 kr Demografisk budjustering: 10 kr × (+20 %) = 12 kr Budjustering för plats: 12 kr × (+10 %) = 13,20 kr Slutligt bud för manliga fotbollsfans i Argentina: 13,20 kr

Aktivera annonsgruppsbud, anpassade bud och budjusteringar för dina annonsgrupper

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt