Om budgivningsfunksjonene i bannerkampanjer

Når du annonserer med bannerkampanjer, kan du angi bud på ulike måter i kampanjen din. Under annonseauksjoner blir så disse budene brukt av Google Ads slik at du får størst mulig utbytte av annonsene dine.

Når annonsen din er kvalifisert for visning, kontrollerer Google Ads om du vil bruke egendefinerte bud eller standardbudet, og om du har noen budjusteringer.

  • Standardbud: Hvis du ikke har angitt noe egendefinert bud som skal brukes når annonsen din vises i plasseringer som samsvarer med målrettingen din, bruker Google Ads standardbudet for den aktuelle annonsegruppen.
  • Egendefinerte bud: Hvis du har slått på egendefinerte bud for én enkelt målrettingsmetode, for eksempel emne, bruker Google Ads dette budet når annonsene dine blir vist på nettsteder om det aktuelle emnet.
  • Budjusteringer: Du kan få mer kontroll over når og hvor annonsen din vises, ved å angi budjusteringer på kampanje- og annonsegruppenivå.

I denne artikkelen forklarer vi forskjellene mellom budgivningsfunksjonene som er tilgjengelige for bannerkampanjer, og hvordan Google Ads velger hvilket budgivningsalternativ som skal brukes for annonsene dine.

Hvordan budgivningsfunksjonene fungerer

Standardbud

Hvis du bruker manuell budgivning, har du allerede angitt et bud på annonsegruppenivå. Hvis du bruker porteføljestrategier, har du angitt et bud på porteføljenivå. Hvis du ikke har aktivert egendefinerte bud (eller de egendefinerte budene dine ikke er relevante når annonsen vises), bruker Google Ads standardbudet ditt. Standardbudet ditt kan arves fra annonsegruppebud eller bud for portefølje.

Hvis du for eksempel har angitt et annonsegruppebud på 10 kr, og du ikke har aktivert egendefinerte bud, blir annonsegruppebudet vist i «Standard maks. CPC»-kolonnen, og du kan ikke endre dette budet i statistikktabellen.

Egendefinerte bud

Hvis du ønsker å angi bud for en enkelt målrettingsmetode i annonsegruppen din, kan du bruke egendefinerte bud. Dette er maks. CPC-bud (eller maks. vCPM-bud) som du angir.

Hvis du for eksempel aktiverer egendefinerte bud for plasseringer, kan du angi maks. CPC-bud for individuelle plasseringer som du legger til. Når du slår på egendefinerte bud for en målrettingsmetode, bruker vi disse budene i Displaynettverket.

Viktig: Du kan bare angi egendefinerte bud for én enkelt målrettingsmetode i hver annonsegruppe.

Budjusteringer

Med budjusteringer kan du øke eller redusere budbeløpet vi bruker, slik at du har mer kontroll over når og hvor annonsen din vises.

Budjusteringer representerer en prosentvis endring i bud. Disse endringene legges til budene som brukes i Google Ads-systemet når annonsen din blir vist – de egendefinerte budene dine, eller annonsegruppebudet ditt hvis det ikke er angitt noen egendefinerte bud. Du kan angi budjusteringer på -90 % til +900 % for alle målrettingsmetoder på annonsegruppenivå.

Du kan angi budjusteringer på kampanjenivå (for tidspunkter, dager og steder), samt på annonsegruppenivå for enkeltstående målrettingsmetoder og toppinnhold. Du kan imidlertid ikke ha budjusteringer og egendefinerte bud for samme målrettingsmetode. Budjusteringer for enheter er tilgjengelige på kampanje- og annonsegruppenivå.

Eksempel

Tenk deg for eksempel at du angir et egendefinert bud pålydende 20 kroner for en plassering som også er ansett som toppinnhold. Du har dessuten angitt en budjustering på 10 % for toppinnhold. Google Ads bruker først det egendefinerte plasseringsbudet på 20 kroner, som så ganges med budjusteringen for toppinnhold, som er på 2 kroner. Det endelige budet ditt blir dermed det egendefinerte budet pluss budjusteringsbeløpet, sammenlagt 22 kroner. Finn ut mer om hvordan Google Ads bestemmer budgivningsalternativer for annonsen din.

Hvis du gjør flere justeringer i den samme kampanjen, multipliserer vi alle budjusteringene for å finne ut hvor mye budet skal økes eller reduseres. Finn ut mer om hvordan du angir budjusteringer på kampanjenivå.

Du kan ikke angi budjusteringer for søkeord. Dette gjelder alle kampanjetypene. Du kan angi egendefinerte bud for søkeord, eller du kan bruke standardbudene dine for søkeord.

Smart prissetting

Hvis du bruker utvidet kostnad per klikk (ECPC) med manuell budgivning, kan smart prissetting justere budene dine for kostnad per klikk (CPC) for bannerkampanjer eller søkekampanjer med bannerutvidelse. Dette sparer deg for tid og arbeid ved å anslå verdien av klikk og justere budene automatisk, slik at det blir enklere for deg å nå målene du har satt deg.

Hvis Google Ads-data viser at det er liten sjanse for at et klikk fra en nettside kan føre til nyttige forretningsresultater (f.eks. et salg på nettet, en registrering, en telefonhenvendelse eller et nyhetsbrevabonnement), kan det hende at Google Ads med smart prissetting reduserer budet for denne siden. Det tas hensyn til mange faktorer, blant annet hvilke lister over søkeord eller begreper som utløser annonsen, og hva slags type nettside eller app annonsen ble vist på.

Slik bestemmer Google Ads budgivningsalternativer for annonser

Når annonsen din er kvalifisert for visning i Displaynettverket, sjekker Google Ads-systemet først om det finnes et egendefinert bud. Hvis du har et relevant egendefinert bud for en målrettingsmetode, blir dette budet brukt i annonseauksjonen. Hvis du ikke har angitt et relevant egendefinert bud, ser Google Ads-systemet etter et standardbud. Annonsegruppebudet blir brukt som standardbud.

Budjusteringer tas i bruk når det innledende budet er angitt. Hvis en av budjusteringene dine er relevant – en person ser for eksempel på innhold på en mobilenhet, og du har angitt en justering av bud for mobil – brukes denne justeringen på budet som ble valgt i det første trinnet (et egendefinert bud eller et standardbud).

Du kan som nevnt angi budjusteringer for en kampanje i sin helhet, men også for mobilenheter, toppinnhold og målrettingsmetoder, så som emner eller plasseringer i en annonsegruppe. Disse justeringene ganges så med standardbudet eller det egendefinerte budet ditt samt med eventuelle budjusteringer du har angitt for hele kampanjen.

Eksempel

Tenk deg at du har en bannerkampanje der du angir et egendefinert bud på 10 kr for interessemålgruppen «Fotballfans», en budjustering på +20 % for den demografiske kategorien «Menn» og en budjustering for sted på kampanjenivå på +10 % for folk i Spania. Google Ads-systemet bruker det egendefinerte budet ditt på 10 kr hver gang annonsen blir vist for folk som har den valgte interessen. Hvis annonsen også blir vist for noen i den demografiske kategorien «Menn», legger vi 20 % av det egendefinerte budet ditt til maks. CPC-budet ditt. Du byr dermed 12 kr når annonsen din vises for disse personene. Hvis de i tillegg befinner seg i Spania, legger vi til ytterligere 10 % av det egendefinerte budet ditt ganger den demografiske budjusteringen din, slik at det totale maks. CPC-budet blir på NOK 13,20.

Da ser regnestykket slik ut: Egendefinert bud: 10 kr Demografisk budjustering: 10 kr x (+20 %) = 12 kr Budjustering for sted: 12 kr x (+10 %) = 13,20 kr Endelig bud for mannlige fotballfans i Spania: 13,20 kr

Slik slår du på annonsegruppebud, egendefinerte bud og budjusteringer for annonsegrupper

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt