Over biedfuncties in display-campagnes

Wanneer u met display-campagnes adverteert, kunt u uw biedingen op verschillende manieren instellen in uw campagne. Met uw biedingen neemt u deel aan de advertentieveiling van Google Ads, waarbij het uitgangspunt is maximale waarde te genereren met uw advertentiebudget.

Wanneer uw advertentie geschikt is voor weergave, controleert Google Ads of u liever aangepaste biedingen of het standaardbod gebruikt, en of u bodaanpassingen heeft ingesteld.

  • Standaardbiedingen: als u geen aangepast bod heeft ingesteld voor wanneer uw advertentie in een plaatsing wordt weergegeven die overeenkomt met uw targeting, gebruikt Google Ads het standaardbod van uw advertentiegroep.
  • Aangepaste biedingen: als u aangepaste biedingen voor een enkele targetingmethode heeft ingeschakeld, bijvoorbeeld onderwerpen, gebruikt Google Ads dat bod wanneer uw advertenties worden weergegeven op websites die gerelateerd zijn aan dat onderwerp.
  • Bodaanpassingen: als u meer controle wilt hebben over wanneer en waar uw advertentie wordt weergegeven, kunt u bodaanpassingen instellen op campagne- en advertentiegroepniveau.

In dit artikel worden de verschillen beschreven tussen de biedfuncties die beschikbaar zijn in de display-campagnes en hoe Google Ads kiest welke biedoptie voor uw advertenties wordt gebruikt.

Hoe biedfuncties werken

Standaardbiedingen

Als u gebruikmaakt van handmatig bieden, heeft u al een bod op advertentiegroepniveau ingesteld. Als u portfoliostrategieën gebruikt, heeft u een bod ingesteld op portfolioniveau. Als u aangepaste biedingen niet heeft ingeschakeld (of als uw aangepaste biedingen niet van toepassing zijn op de plek waar uw advertentie wordt weergegeven), gebruikt Google Ads uw standaardbod. Uw standaardbod kan worden overgenomen van het bod voor uw advertentiegroep of het portfoliobod.

Als u bijvoorbeeld een bod van € 1 voor een advertentiegroep heeft ingesteld en geen aangepaste biedingen heeft ingeschakeld, geeft de kolom 'Standaard max. CPC' het biedingsbedrag voor uw advertentiegroep weer en kunt u dit bod niet bewerken in de tabel met statistieken.

Aangepaste biedingen

Als u biedingen voor een afzonderlijke targetingmethode in uw advertentiegroep wilt instellen, kunt u aangepaste biedingen gebruiken. Dit zijn de max. CPC- of max. vCPM-biedingen die u heeft ingesteld.

Als u bijvoorbeeld aangepaste biedingen instelt voor plaatsingen, kunt u max. CPC-biedingen instellen voor afzonderlijke plaatsingen die u toevoegt. Als u aangepaste biedingen inschakelt voor een targetingmethode, gebruiken we deze biedingen in het Display Netwerk.

Belangrijk: U kunt slechts voor één targetingmethode in elke advertentiegroep aangepaste biedingen instellen.

Bodaanpassingen

Gebruik bodaanpassingen om uw biedingsbedrag te verhogen of te verlagen om meer controle te houden over waar en wanneer uw advertentie wordt weergegeven.

Een bodaanpassing is een procentuele wijziging van uw biedingen. De aanpassing wordt toegepast naast de biedingen die Google Ads gebruikt om uw advertentie weer te geven, dat wil zeggen: uw aangepaste bod of het bod voor advertentiegroepen als u geen aangepaste biedingen heeft ingesteld. U kunt bodaanpassingen voor alle targetingmethoden op advertentiegroepniveau instellen van -90% tot +900%.

U kunt bodaanpassingen instellen op campagneniveau (voor tijden, dagen en locaties) en ook op advertentiegroepniveau voor individuele targetingmethoden en de populairste content. U kunt echter geen bodaanpassingen en aangepaste biedingen hebben voor dezelfde targetingmethode. Bodaanpassingen voor apparaten zijn beschikbaar op zowel campagneniveau als op advertentiegroepniveau.

Voorbeeld

Stel dat u een aangepast bod van € 2,00 instelt voor een plaatsing die ook wordt gemeten als populairste content. U heeft ook een bodaanpassing voor populairste content van 10% ingesteld. Google Ads gebruikt allereerst het aangepaste bod voor de plaatsing van € 2,00, en vermenigvuldigt dit bod vervolgens met uw bodaanpassing voor populairste content, oftewel € 0,20. Uw uiteindelijke bod wordt het aangepaste bod plus het bedrag van de bodaanpassing, oftewel € 2,20. Meer informatie over hoe Google Ads biedopties voor uw advertentie bepaalt.

Als u meerdere aanpassingen in dezelfde campagne instelt, worden alle bodaanpassingen met elkaar vermenigvuldigd om te bepalen hoeveel uw bod wordt verhoogd of verlaagd. Meer informatie over het instellen van bodaanpassingen op campagneniveau.

U kunt geen bodaanpassingen instellen voor zoekwoorden, ongeacht het campagnetype. U kunt aangepaste biedingen voor zoekwoorden instellen, of de zoekwoorden kunnen uw standaardbiedingen gebruiken.

Laagste-prijsbepaling

Als u gebruikmaakt van Verbeterde kosten per klik (ECPC) met handmatig bieden, kan laagste-prijsbepaling uw CPC-biedingen (kosten per klik) aanpassen voor display-campagnes of campagnes in het zoeknetwerk met Display-uitbreiding. Hiermee bespaart u tijd en moeite omdat de waarde van klikken wordt geschat en biedingen automatisch worden aangepast, waardoor uw prestaties verbeteren.

Met laagste-prijsbepaling kan Google Ads het bod voor die webpagina verlagen als uit de gegevens van Google Ads blijkt dat de kans minder groot is dat een klik vanuit een webpagina tot het gewenste resultaat leidt (bijvoorbeeld online verkopen, registraties, telefoongesprekken of aanmeldingen voor een nieuwsbrief). We houden daarbij rekening met meerdere factoren, zoals de zoekwoordenlijsten of concepten waarmee de advertentie is geactiveerd en het type webpagina waarop of app waarin de advertentie wordt weergegeven.

Hoe Google Ads biedopties voor uw advertentie bepaalt

Wanneer uw advertentie in aanmerking komt voor weergave in het Display Netwerk, controleert Google Ads eerst of er een aangepast bod is ingesteld. Als u een relevant aangepast bod heeft ingesteld voor een targetingmethode, wordt dit bod gebruikt in de advertentieveiling. Als u geen relevant aangepast bod heeft ingesteld, zoekt Google Ads naar het standaardbod. Het bod voor de advertentiegroep wordt als standaardbod gebruikt.

Bodaanpassingen worden toegepast nadat u het eerste bod heeft ingesteld. Als een van uw bodaanpassingen relevant is, wanneer iemand bijvoorbeeld inhoud op een mobiel apparaat bekijkt en u een bodaanpassing voor mobiele apparaten heeft ingesteld, wordt deze bodaanpassing toegepast naast het bod dat bij de eerste stap is geselecteerd (aangepast of standaard).

Naast het instellen van bodaanpassingen voor uw campagne kunt u ook bodaanpassingen instellen voor mobiele apparaten, belangrijkste inhoud en targetingmethoden zoals onderwerpen of plaatsingen in een advertentiegroep. Deze aanpassingen worden vermenigvuldigd met uw standaardbod of uw aangepaste bod en met eventuele bodaanpassingen die u heeft ingesteld voor uw gehele campagne.

Voorbeeld

Stel dat u voor uw display-campagne een aangepast bod van € 1,00 instelt voor de affiniteitsdoelgroep 'Voetbalfans', een bodaanpassing van +20% voor de demografische groep 'Man' en een bodaanpassing voor locatie op campagneniveau van +10% voor mensen in Argentinië. Google Ads gebruikt uw aangepaste bod van € 1.00 telkens wanneer uw advertentie wordt weergegeven aan mensen die aan de geselecteerde interesse zijn gekoppeld. Als de advertentie ook aan iemand in de demografische groep 'Man' wordt weergegeven, voegen we +20% van uw aangepaste bod toe aan uw max. CPC-bod en bedraagt het bod € 1,20 wanneer uw advertentie aan deze mensen wordt weergegeven. Als deze mensen zich bovendien in Argentinië bevinden, voegen we +10% van uw aangepaste bod, maal uw demografische bodaanpassing toe zodat het max. CPC-bod €1.32 bedraagt.

De berekening is als volgt: Aangepast bod: € 1 Demografische bodaanpassing: €1 + (€1 x 20%) = €1.20 Locatiebodaanpassing: € 1,20 + (€1,20 x 10%) = € 1,32 Resulterend bod voor mannelijke voetbalfans in Argentinië: € 1,32

Biedingen voor advertentiegroepen, aangepaste biedingen en bodaanpassingen voor advertentiegroepen inschakelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false