O značajkama licitiranja u kampanjama na prikazivačkoj mreži

Kada oglašavate pomoću kampanja na prikazivačkoj mreži, licitacije u kampanji možete postavljati na različite načine. Google Ads upotrebljava vaše licitaciji na dražbi oglasa da vam pomogne u ostvarivanju najveće vrijednosti za vaše oglase.

Kada vaš oglas ispunjava uvjete za prikazivanje, Google Ads provjerava želite li upotrebljavati prilagođene licitacije ili zadanu licitaciju i imate li prilagodbi licitacije.

  • Zadane licitacije: ako nemate prilagođenu licitaciju koja se upotrebljava kada se oglas prikaže na položaju koji odgovara ciljanju, Google Ads upotrebljava zadanu licitaciju za grupu oglasa.
  • Prilagođene licitacije: ako ste prilagođene licitacije omogućili za jedan način ciljanja, na primjer za teme, Google Ads će prilikom prikazivanja oglasa na web-lokacijama koje su povezane s tom temom upotrebljavati tu licitaciju.
  • Prilagodbe licitacija: da biste imali veću kontrolu nad vremenom i mjestom prikazivanja oglasa, prilagodbe licitacija postavite na razini kampanje i grupe oglasa.

Ovaj članak objašnjava razlike između značajki licitiranja dostupnih u kampanjama na prikazivačkoj mreži i način na koji Google Ads odabire opciju licitiranja koja će se upotrebljavati s vašim oglasima.

Kako funkcioniraju značajke licitiranja

Zadane licitacije

Ako upotrebljavate ručno licitiranje, već ste postavili licitaciju na razini grupe oglasa. Ako upotrebljavate strategije portfelja, licitaciju ste postavili na razini portfelja. Kada nemate omogućene prilagođene licitacije (ili se prilagođene licitacije ne primjenjuju na mjesto prikazivanja oglasa), Google Ads upotrebljava zadanu licitaciju. Zadana licitacija može odražavati vašu licitaciju za grupu oglasa ili licitaciju za portfelj.

Na primjer, ako ste za grupu oglasa postavili licitaciju od 1 USD, a niste omogućili prilagođene licitacije, u stupcu Zadani maks. CPC prikazuje se iznos licitacije za grupu oglasa koju ne možete urediti u tablici statistike.

Prilagođene licitacije

Ako licitacije želite postaviti za pojedinačni način ciljanja u grupi oglasa, možete upotrijebiti prilagođene licitacije. To su maks. CPC (ili maks. vCPM) licitacije koje sami postavljate.

Ako omogućite prilagođene licitacije za, primjerice, položaje, možete postaviti maks. CPC licitacije na pojedinačne položaje koje dodate. Kad omogućite prilagođene licitacije za određeni način ciljanja, te licitacije upotrebljavamo na prikazivačkoj mreži.

Važno: u jednoj grupi oglasa možete postaviti prilagođene licitacije za samo jedan način ciljanja.

Prilagodbe licitacija

Prilagodbe licitacija omogućuju vam da povećate ili smanjite iznos licitacije koji koristimo kako bismo dobili veću kontrolu nad određivanjem mjesta i vremena prikazivanja oglasa.

Prilagodbe licitacija predstavljaju postotak izmjena u licitacijama. One se primjenjuju na licitacije koje Google Ads koristi za prikazivanje oglasa: prilagođene licitacije ili licitacije za grupu oglasa ako prilagođene licitacije nisu postavljene. Prilagodbe licitacija za sve načine ciljanja na razini grupe oglasa mogu biti od -90% do +900%.

Prilagodbe licitacija možete postaviti na razini kampanje (za dijelove dana, dane i lokacije) i na razini grupe oglasa za pojedinačne načine ciljanja. No ne možete imati prilagodbe licitacija i prilagođene licitacije za isti način ciljanja. Prilagodbe licitacija za uređaje dostupne su na razini kampanje i grupe oglasa.

Ako u istoj kampanji provedete više prilagodbi, sve se prilagodbe licitacija međusobno množe da bi se utvrdilo za koliko će se vaša licitacija povisiti, odnosno sniziti. Saznajte više o prilagodbama licitacija

Prilagodbe licitacija ne možete postavljati za ključne riječi, bez obzira na vrstu kampanje. Za ključne riječi možete postaviti prilagođene licitacije ili upotrijebiti zadane licitacije.

Pametno određivanje cijena

Ako uz ručno licitiranje upotrebljavate poboljšanu cijenu po kliku (ECPC), pametno određivanje cijena može prilagoditi licitacije cijene po kliku (CPC) za kampanje na prikazivačkoj mreži ili pretraživačke kampanje s proširenjem za prikazivačku mrežu. To vam štedi vrijeme i posao procjenom vrijednosti klikova i automatskom prilagodbom licitacija, čime se poboljšava izvedba u skladu s vašim ciljevima.

Uz pametno određivanje cijena, ako podaci Google Adsa pokažu da je za klik koji je došao s web-stranice manje vjerojatno da će se pretvoriti u poslovni rezultat koji dovodi do neke radnje, primjerice online prodaje, registracije, telefonskog poziva ili registracije za bilten, Google Ads može smanjiti licitaciju za tu web-stranicu. Mnogi se čimbenici uzimaju u obzir, primjerice koji su popisi ključnih riječi ili koncepti pokrenuli prikazivanje oglasa i vrsta web-stranice ili aplikacije u kojoj je oglas poslužen.

Kako Google Ads određuje opcije licitiranja za vaš oglas

Kada vaš oglas ispunjava uvjete za prikazivanje na prikazivačkoj mreži, Google Ads najprije provjerava imate li prilagođenu licitaciju. Ako ste za način ciljanja postavili relevantnu prilagođenu licitaciju, ta se licitacija upotrebljava na dražbi oglasa. Ako niste postavili relevantnu prilagođenu licitaciju, Google Ads traži zadanu licitaciju. Licitacija za grupu oglasa upotrebljava se kao zadana licitacija.

Prilagodbe licitacija primjenjuju se nakon što postavite početnu licitaciju. Ako je jedna od vaših prilagodbi licitacija relevantna. Na primjer, ako netko pregledava sadržaj na mobilnom uređaju, a vi ste postavili prilagodbu licitacije za mobilne uređaje), tada se ta prilagodba primjenjuje umjesto licitacije koja je odabrana u prvom koraku (prilagođena ili zadana).

Osim što možete postaviti prilagodbe licitacija za cijelu kampanju, možete ih postaviti i za mobilne uređaje i za načine ciljanja, kao što su teme ili položaji u grupi oglasa. Te se prilagodbe množe vašom zadanom ili prilagođenom licitacijom i svim prilagodbama licitacija koje ste postavili za cijelu kampanju.

Primjer

Recimo da za kampanju na prikazivačkoj mreži možete postaviti prilagođenu licitaciju u iznosu od 1 USD za "obožavatelje nogometa" iz publike sa zajedničkim afinitetima i prilagodbu licitacije od +20% za "mušku" demografsku kategoriju, a na razini kampanje prilagodbu licitacije za lokaciju od +10% za osobe u Argentini. Google Ads koristit će prilagođenu licitaciju u iznosu od 1 USD svaki put kada se vaš oglas prikazuje osobama povezanim s odabranim interesom. Ako se oglas prikazuje i nekome iz "muške" demografske kategorije, dodat ćemo +20% prilagođene licitacije vašoj maks. CPC licitaciji, tako da iznos bude 1,20 USD kada se oglas prikaže tim osobama. Ako se osobe nalaze u Argentini, dodat ćemo +10% iznosa prilagođene licitacije pomnoženog s iznosom prilagodbe licitacije za demografsku kategoriju, tako da maks. CPC licitacija iznosi 1,32 USD.

Slijedi izračun: Prilagođena licitacija: 1 USD Prilagodba licitacije za demografsku kategoriju: 1 USD x (+20%) = 1,20 USD Prilagodba licitacije za lokaciju: 1,20 USD x (+10%) = 1,32 USD Rezultirajuća licitacija za muške obožavatelje nogometa u Argentini: 1,32 USD

Kako omogućiti licitacije za grupu oglasa, prilagođene licitacije i prilagodbe licitacija za grupe oglasa

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
17141355737466830759
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true