Display-mainonnan testin valmistautumisopas

Tietoja Display-verkoston hintatarjousominaisuuksista

Kun mainostat Display-verkostossa, voit määrittää kampanjallesi hintatarjouksia eri tavoin. Google Ads käyttää hintatarjouksiasi mainoshuutokaupassa, jotta saisit mainoksistasi parhaan mahdollisen hyödyn.

Kun mainoksesi on kelvollinen näytettäväksi, Google Ads tarkistaa, haluatko käyttää omia vai oletusarvoisia hintatarjouksia ja oletko asettanut hintatarjouksen muokkauksia.

 • Oletushintatarjoukset: Jos sinulla ei ole omaa hintatarjousta, kun mainoksesi näkyy kohdistustasi vastaavassa sijoittelussa, Google Ads käyttää mainosryhmäsi oletushintatarjousta.
 • Omat hintatarjoukset: Jos olet ottanut omat hintatarjoukset käyttöön yksittäiselle kohdistustavalle (esim. aiheille), Google Ads käyttää kyseistä hintatarjousta, kun mainoksiasi näytetään tiettyyn aiheeseen liittyvillä sivustoilla.
 • Hintatarjouksen muokkaukset: Määrittämällä hintatarjouksen muokkauksia kampanja- ja mainosryhmätasolla voit hallita entistä paremmin sitä, missä ja milloin mainostasi näytetään.

Tässä artikkelissa kerrotaan Display-verkoston eri hintatarjousominaisuuksien eroista ja siitä, miten Google Ads valitsee mainostesi yhteydessä käytettävän hintatarjousominaisuuden.

Miten hintatarjousominaisuudet toimivat?

Oletushintatarjoukset

Jos käytät manuaalisia hintatarjouksia, olet määrittänyt hintatarjouksen mainosryhmätasolla jo aiemmin. Jos taas käytät portfoliostrategioita, olet määrittänyt hintatarjouksen portfoliotasolla. Jos et ole ottanut omia hintatarjouksia käyttöön (tai omat hintatarjouksesi eivät ole käytettävissä mainoksesi sijainneissa), Google Ads käyttää oletushintatarjoustasi. Oletushintatarjouksesi voi perustua mainosryhmän tai portfolion hintatarjoukseesi.

Jos olet esimerkiksi määrittänyt mainosryhmän hintatarjoukseksi 1,00 € etkä ole ottanut omia hintatarjouksia käyttöön, näet mainosryhmän hintatarjouksesi Korkein klikkauskohtainen oletushinta ‑sarakkeessa etkä voi muokata tätä hintatarjousta tilastotaulukosta.

Omat hintatarjoukset

Jos haluat määrittää hintatarjouksia mainosryhmäsi yksittäiselle kohdistustavalle, voit käyttää omia hintatarjouksia. Ne ovat korkeimmat asettamasi klikkauskohtaiset hintatarjoukset (tai korkeimmat katseltavissa olevat tuhannen impression hintatarjoukset).

Jos otat omat hintatarjoukset käyttöön esimerkiksi sijoitteluille, voit asettaa korkeimmat klikkauskohtaiset hintatarjoukset lisäämillesi yksittäisille sijoitteluille. Kun otat omat hintatarjoukset käyttöön tietylle kohdistustavalle, käytämme näitä hintatarjouksia Display-verkostossa.

Tärkeää: Voit määrittää omia hintatarjouksia vain yhdelle kohdistustavalle kussakin mainosryhmässä.

Hintatarjouksen muokkaukset

Hintatarjouksen muokkausten avulla voit nostaa tai laskea käyttämäämme hintatarjousta ja hallita paremmin mainoksesi näkymisaikaa ja -paikkaa.

Hintatarjouksen muokkauksilla tarkoitetaan hintatarjousten prosentuaalista muuttamista. Muokkaukset kohdistetaan hintatarjouksiin, joita Google Ads käyttää mainostesi näyttämisessä, eli omiin hintatarjouksiisi tai niiden puuttuessa mainosryhmän hintatarjouksiin. Kun asetat hintatarjouksen muokkauksia mainosryhmätason kohdistustavoille, voit valita arvoja väliltä −90 – +900 %.

Voit asettaa hintatarjouksen muokkauksia kampanjatasolla (kellonajoille, päiville ja sijainneille) sekä mainosryhmätasolla yksittäisille kohdistustavoille ja suosituimmalle sisällölle. Et kuitenkaan voi asettaa hintatarjouksen muokkauksia ja omia hintatarjouksia samalle kohdistustavalle. Laitetyypin mukaiset hintatarjouksen muokkaukset ovat käytettävissä sekä kampanja- että mainosryhmätasolla.

Esimerkki

Oletetaan, että asetat 2,00 euron suuruisen oman hintatarjouksen sijoittelulle, joka on laskelmien perusteella myös suosituinta sisältöä. Olet myös määrittänyt 10 prosentin suuruisen suosituimman sisällön hintatarjouksen muokkauksen. Sijoittelulle asettamasi oma hintatarjous (2,00 €) kerrotaan Google Adsissa suosituimman sisällön hintatarjouksen muokkauksella (10 %), mistä saadaan 0,20 €. Lopullinen hintatarjouksesi on oman hintatarjouksesi ja hintatarjouksen muokkauksesi summa eli 2,20 €. Lue lisätietoja siitä, miten Google Ads määrittää hintatarjousvaihtoehdot mainoksellesi.

Jos asetat samassa kampanjassa useita hintatarjouksen muokkauksia, kaikki hintatarjousten muokkausten arvot kerrotaan keskenään. Näin voidaan määrittää, kuinka paljon hintatarjouksesi suurenee tai pienenee. Lue lisää kampanjatason hintatarjouksen muokkauksista.

Et voi asettaa avainsanojen hintatarjouksen muokkauksia missään kampanjatyypissä. Sen sijaan voit määrittää avainsanoille omia hintatarjouksia tai käyttää oletushintatarjouksia.

Muokatut URL-osoitteet

 • Jos käytät automaattisia hintatarjouksia aiemmassa AdWordsissa, voit määrittää yksittäisiä laskeutumissivun URL-osoitteita tietylle mainosryhmän kohdistustavalle. Voit määrittää muokattuja URL-osoitteita vain yhdelle kohdistustavalle jokaisessa mainosryhmässä. Jos otat muokatut URL-osoitteet käyttöön esimerkiksi sijoitteluille, voit määrittää muokattuja URL-osoitteita yksittäisille lisäämillesi sijoitteluille. Kun otat muokatut URL-osoitteet käyttöön tietylle kohdistustavalle, käytämme kyseisiä laskeutumissivun URL-osoitteita mainoksissasi, kun niitä näytetään Display-verkostossa.
 • Uudistuneessa Google Adsissa voit määrittää muokattuja laskeutumissivun URL-osoitteita vain avainsanoille.

Selvitä, kumpaa käytät.

Miten Google Ads määrittää hintatarjousvaihtoehdot mainoksellesi?

Kun mainoksesi on kelvollinen näkymään Display-verkostossa, Google Ads tarkistaa ensimmäiseksi, onko omaa hintatarjousta asetettu. Jos olet asettanut kohdistustavalle oman hintatarjouksen, sitä käytetään mainoshuutokaupassa. Jos et ole asettanut osuvaa omaa hintatarjousta, Google Ads etsii oletushintatarjouksen. Mainosryhmän hintatarjousta käytetään oletushintatarjouksena.

Hintatarjouksen muokkaukset otetaan käyttöön alustavan hintatarjouksen asettamisen jälkeen. Jos jokin hintatarjouksen muokkauksistasi on osuva (eli jos esimerkiksi joku katselee sisältöä mobiililaitteella ja asetat mobiililaitteen hintatarjouksen muokkauksen), muokkaus lisätään ensimmäisessä vaiheessa valittuun omaan tai oletusarvoiseen hintatarjoukseen.

Hintatarjouksen muokkauksia voi asettaa kampanjoiden lisäksi myös mobiililaitteille ja suosituimmalle sisällölle sekä aiheiden tai sijoitteluiden kaltaisille kohdistustavoille mainosryhmässä. Muokkaukset kerrotaan oletushintatarjouksella tai omalla hintatarjouksella sekä koko kampanjalle määritetyillä hintatarjouksen muokkauksilla.

Esimerkki

Määrität suhdeyleisösi "Jalkapallofanit" hintatarjoukseksi 1,00 euron Display-verkoston kampanjassasi. Lisäksi määrität kohderyhmän "Mies" hintatarjouksen muokkaukseksi +20 % ja kampanjatason sijainnin hintatarjouksen muokkaukseksi +10 % Argentiinassa asuville henkilöille. Google Ads käyttää omaa 1,00 euron hintatarjoustasi aina, kun mainoksesi näytetään valitsemastasi aihepiiristä kiinnostuneelle henkilölle. Jos tämä henkilö kuuluu myös kohderyhmään "Mies", korkeinta klikkauskohtaista hintatarjoustasi kasvatetaan summalla, joka on 20 prosenttia omasta hintatarjouksestasi. Hintatarjoukseksi tulee siis 1,20 €, kun mainoksesi näkyy näille henkilöille. Jos he lisäksi ovat Argentiinassa, hintatarjoukseen lisätään 10 prosenttia omasta hintatarjouksestasi kerrottuna kohderyhmän hintatarjouksen muokkauksella, jolloin klikkauskohtaiseksi hintatarjoukseksi tulee 1,32 €.

 

Laskutoimitus:
Oma hintatarjous: 1,00 €
Kohderyhmän hintatarjouksen muokkaus: 1,00 € x (+20 %) = 1,20 €
Sijainnin hintatarjouksen muokkaus: 1,20 € x (+10 %) = 1,32 €
Lopullinen hintatarjous Argentiinassa asuville miespuolisille jalkapallofaneille: 1,32 €

Näin otat mainosryhmien hintatarjoukset, omat hintatarjoukset ja hintatarjouksen muokkaukset käyttöön mainosryhmissä

Uusi Google Ads on nyt useimpien käyttäjien ainoa tapa hoitaa tilejä. Jos käytät edelleen aiempaa AdWordsia, valitse alta AiempiLisätietoja

Hintatarjoukset-valikossa voit määrittää mainosryhmällesi omat hintatarjoukset tai oletushintatarjoukset tai lisätä mainosryhmällesi hintatarjouksen muokkauksia. Tämä valikko on käytettävissä vain seuraavien kampanjatyyppien yhteydessä:

 • Vain Display-verkosto
 • Hakuverkosto Display-valinnalla – kaikki ominaisuudet.
 1. Kirjaudu AdWords-tilillesi osoitteessa https://adwords.google.fi.
 2. Klikkaa Kampanjat-välilehteä.
 3. Valitse kampanja ja mainosryhmä, jota haluat muokata.
 4. Klikkaa Display-verkosto-välilehteä. Jos tämä välilehti ei näy, tarkista, minkä kampanjatyypin olet valinnut kampanjan luontivaiheessa.
 5. Klikkaa sen kohdistustavan välilehteä, jolle haluat määrittää hintatarjouksia. Klikkaa esimerkiksi Aiheet-välilehteä, kun haluat asettaa hintatarjouksen aiheille.
 6. Jos olet jo lisännyt aiheita mainosryhmääsi, noudata alla olevia ohjeita. Muussa tapauksessa klikkaa + Kohdistus -painiketta, lisää haluamasi kohdistus ja tallenna.
 7. Kun olet sen kohdistustavan välilehdellä, jolle haluat määrittää hintatarjouksia (tässä tapauksessa Aiheet-välilehti), klikkaa Hintatarjoukset-valikkoa tilastotaulukon yläpuolella, niin saat näyttöön mainosryhmällesi käytettävissä olevat asetukset.
 8. Valitse hintatarjousvaihtoehto Display-verkoston mainosryhmälle:
  • Ota muokatut hintatarjoukset käyttöön: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että AdWords käyttää aina aiheen hintatarjousta tälle mainosryhmälle. Aseta sitten korkein klikkauskohtainen tai korkein katseltavissa oleva tuhannen näyttökerran hintatarjous vastaavaan sarakkeeseen.
  • Käytä oletushintatarjouksia: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että kohdistustavalle käytetään mainosryhmäsi hintatarjousta. Jos valitset tämän hintatarjouksen, et voi muuttaa taulukon tietoja.
  • Ota hintatarjouksen muokkaukset käyttöön: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat suurentaa tai pienentää sitä mahdollisuutta, että mainoksesi näytetään esimerkiksi tiettyjen aiheiden yhteydessä. Huom. Jos valitset tämän vaihtoehdon, et voi tehdä suosituimman sisällön hintatarjouksen muokkauksia.
  • Ota muokatut URL-osoitteet käyttöön: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat esimerkiksi käyttää mainoksissasi toista laskeutumissivun URL-osoitetta tiettyjen aiheiden yhteydessä. Huom. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain kampanjoissa, joissa käytetään automaattisia hintatarjousmenetelmiä.
 9. Jos haluat lisätä hintatarjouksen muokkauksen, valitse valikosta Ota hintatarjouksen muokkaukset käyttöön. Määritä sitten Hintatarj. muokk. ‑sarakkeessa prosenttiarvo, jolla haluat nostaa tai laskea hintatarjoustasi.

 10. Klikkaa solua sarakkeessa, jonka rivejä haluat muokata. Jos olet ottanut muokatut hintatarjoukset käyttöön, klikkaa Kork. CPC -saraketta ja kirjoita hintatarjouksesi. Jos haluat asettaa hintatarjouksen muokkauksia, klikkaa Hintatarj. muokk. -saraketta. Lisää muokkauksen arvo ikkunaan ja klikkaa Tallenna. Jos käytät muokattuja URL-osoitteita, klikkaa Kohde-URL-saraketta, anna laskeutumissivun URL-osoite ja klikkaa Tallenna.

Vinkki

Voit poistaa hintatarjouksen muokkauksen jättämällä hintatarjouksen muokkauksen kentän tyhjäksi edellä mainitussa vaiheessa 9 tai 10 ja klikkaamalla sitten Tee muutokset.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun