Om budfunktioner på Displaynetværket

Når du annoncerer på Displaynetværket, kan du angive dine bud på forskellige måder i din kampagne. Google Ads bruger dine bud på annonceauktionen til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine annoncer.

Når din annonce er kvalificeret til at blive vist, kontrollerer Google Ads, om du ønsker at bruge tilpassede bud eller dit standardbud, og om du har budjusteringer.

 • Standardbud: Hvis du ikke har et tilpasset bud til de situationer, hvor din annonce vises på en placering, der passer til din målretning, bruger Google Ads standardbuddet for din annoncegruppe.
 • Tilpassede bud: Hvis du har aktiveret bud for én enkelt målretningsmetode, f.eks. emner, bruger Google Ads dette bud i de situationer, hvor dine annoncer vises på websites med relation til det pågældende emne.
 • Budjusteringer: Du kan angive budjusteringer på kampagne- og annoncegruppeniveau for at få mere kontrol over, hvor og hvornår din annonce vises.

I denne artikel beskrives forskellene på de budfunktioner, der er tilgængelige på Displaynetværket, og det forklares, hvordan Google Ads vælger, hvilke indstillinger for budfunktioner der skal bruges sammen med dine annoncer.

Sådan fungerer budfunktioner

Standardbud

Hvis du bruger manuel budgivning, har du allerede angivet et bud på annoncegruppeniveau. Hvis du bruger porteføljestrategier, har du angivet et bud på porteføljeniveauet. Hvis du ikke har aktiveret tilpassede bud (eller dine tilpassede bud ikke gælder for de steder, hvor din annonce vises), bruger Google Ads dit standardbud. Dit standardbud kan nedarves fra dit annoncegruppebud eller fra dit porteføljebud.

Hvis du f.eks. har angivet et annoncegruppebud på 8 DKK, og du ikke har aktiveret tilpassede bud, vil kolonnen "Standard maks. CPC" vise beløbet for dit annoncegruppebud, og du vil ikke kunne redigere dette bud fra statistiktabellen.

Tilpassede bud

Hvis du gerne vil angive bud for en individuel målretningsmetode i din annoncegruppe, kan du bruge tilpassede bud. Det er maks. CPC- (eller maks. vCPM-) bud, som du angiver.

Hvis du f.eks. aktiverer tilpassede bud for placeringer, kan du angive maks. CPC-bud på individuelle placeringer, som du tilføjer. Når du aktiverer tilpassede bud for en målretningsmetode, bruger vi disse bud på Displaynetværket.

Vigtigt! Du kan kun angive tilpassede bud på én målretningsmetode inden for hver annoncegruppe.

Budjusteringer

Budjusteringer giver dig mulighed for at hæve eller sænke det budbeløb, vi bruger, og dermed få større kontrol over, hvor og hvornår din annonce vises.

Budjusteringer udgør en procentvis ændring i dine bud. De anvendes på de bud, som Google Ads bruger til at vise din annonce: Dine tilpassede bud eller annoncegruppebuddene, hvis der ikke er angivet tilpassede bud. Budjusteringer for enhver målretningsmetode på annoncegruppeniveau kan indstilles fra -90 % til +900 %.

Du kan angive budjusteringer på kampagneniveau (for tidspunkter på dagen, dage og placeringer) samt på annoncegruppeniveau for individuelle målretningsmetoder og indhold på topniveau. Du kan dog ikke have budjusteringer og tilpassede bud for den samme målretningsmetode. Budjusteringer for enhed er tilgængelige på både kampagne- og annoncegruppeniveau.

Eksempel

Lad os f.eks. antage, at du angiver et tilpasset bud på 16,00 DKK for en placering, der også vurderes som indhold på topniveau. Du har også angivet en budjustering på 10 % for indhold på topniveau. Google Ads ganger først dit tilpassede placeringsbud på 16,00 DKK med din budjustering for indhold på topniveau, hvilket giver 1,60 DKK. Dit endelige bud er det tilpassede bud plus budjusteringsbeløbet, dvs. 17,60 DKK. Få flere oplysninger om, hvordan Google Ads fastsætter indstillinger for budgivning for din annonce.

Hvis du foretager flere justeringer i den samme kampagne, ganges alle budjusteringerne sammen for at bestemme, hvor meget buddene hæves eller sænkes. Få flere oplysninger om indstilling af budjusteringer på kampagneniveau.

Du kan ikke angive budjusteringer på søgeord (uanset kampagnetype). Du kan angive tilpassede bud på søgeord, eller du kan bruge dine standardbud.

Tilpassede webadresser

 • I den gamle AdWords-oplevelse, kan du, hvis du bruger automatisk budgivning, angive unikke webadresser for landingssider for en målretningsmetode i din annoncegruppe. Du kan kun angive tilpassede webadresser på én målretningsmetode inden for hver annoncegruppe. Hvis du f.eks. aktiverer tilpassede webadresser for placeringer, kan du angive tilpassede webadresser på individuelle placeringer, som du tilføjer. Når du aktiverer tilpassede webadresser for en målretningsmetode, bruger vi disse webadresser for landingssider, når de vises på Displaynetværket.
 • I den nye Google Ads-oplevelse kan du kun angive tilpassede webadresser for landingssider for søgeord.

Find ud af, hvilken Google Ads-oplevelse du bruger.

Sådan fastsætter Google Ads indstillinger for budgivning for din annonce

Når din annonce er kvalificeret til at blive vist på Displaynetværket, kontrollerer Google Ads først, om der er et tilpasset bud. Hvis du har angivet et relevant tilpasset bud for en målretningsmetode, vil dette bud blive brugt i annonceauktionen. Hvis du ikke har angivet et relevant tilpasset bud, ser Google Ads efter standardbuddet. Annoncegruppebuddet bruges som standardbuddet.

Der anvendes budjusteringer, når det indledende bud er angivet. Hvis én af dine budjusteringer er relevant (en person ser f.eks. indhold på en mobilenhed, og du konfigurerer en budjustering for mobilenheder), anvendes denne justering på det bud, der er valgt i trin 1 (tilpasset eller standard).

Foruden at angive budjusteringer på tværs af din kampagne kan du også angive dem for mobilenheder, indhold på topniveau og målretningsmetoder, f.eks. emner eller placeringer, i en annoncegruppe. Disse justeringer ganges med dit standardbud eller dit tilpassede bud og med eventuelle budjusteringer, som du har angivet for hele din kampagne.

Eksempel

Lad os f.eks. sige, at du for din kampagne på Displaynetværket angiver et tilpasset bud på 8 DKK for den tilknytningsbaserede målgruppe "fodboldfans", en budjustering på +20 % for den demografiske kategori "mænd" og en budjustering efter sted på kampagneniveau på +10 % for personer i Argentina. Google Ads bruger dit tilpassede bud på 8 DKK, hver gang din annonce vises til personer, der er knyttet til den valgte interesse. Hvis annoncen også vises til personer i den demografiske kategori "mænd", lægger vi 20 % af dit tilpassede bud til dit maks. CPC-bud, så det bliver 9,60 DKK, når annoncen vises til disse personer. Hvis disse personer desuden befinder sig i Argentina, lægger vi 10 % af dit tilpassede bud gange din budjustering efter demografi til, så du får et maks. CPC-bud på 10,56 DKK.

 

Sådan ser regnestykket ud:
Tilpasset bud: 8 DKK
Budjustering efter demografi: 8 DKK x (+20 %) = 9,60 DKK
Budjustering efter sted: 9,60 DKK x (+10 %) = 10,56 DKK
Resulterende bud for mandlige fodboldfans i Argentina: 10,56 DKK

Sådan aktiverer du annoncegruppebud, tilpassede bud og budjusteringer for dine annoncegrupper

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Menuen "Budgivning", hvor du kan vælge at angive tilpassede bud eller standardbud og budjusteringer for din annoncegruppe, er kun tilgængelig for disse kampagnetyper:

 • "Kun Displaynetværket"
 • "Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket – alle funktioner"
 1. Log ind på din AdWords-konto på https://adwords.google.dk.
 2. Klik på fanen Kampagner.
 3. Vælg den kampagne og annoncegruppe, du vil redigere.
 4. Klik på fanen Displaynetværk. Hvis du ikke kan se denne fane, skal du kontrollere, hvilken kampagnetype du valgte, da du oprettede din kampagne.
 5. Klik på fanen for den målretningsmetode, du gerne vil angive bud på. Klik f.eks. på fanen Emner, hvis du vil angive et bud på emner.
 6. Hvis du allerede har føjet emner til din annoncegruppe, skal du gå videre til næste trin. Ellers skal du klikke på knappen + Målretning, tilføje din målretning og gemme.
 7. Når du er på fanen for den målretningsmetode, du ønsker at angive bud for (i dette tilfælde fanen Emner), skal du klikke på menuen "Budgivning" over statistiktabellen for at se de muligheder, der er tilgængelige for din annoncegruppe.
 8. Vælg en budindstilling for din displayannoncegruppe:
  • Aktivér tilpassede bud: Vælg denne indstilling, hvis du ønsker, at AdWords altid bruger emnebuddet for denne annoncegruppe. Angiv derefter et maks. CPC- eller maks. CPM-bud for synlige eksponeringer i kolonnen.
  • Brug standardbud: Vælg denne indstilling, hvis du ønsker, at målretningsmetoden skal arve dit annoncegruppebud. Du kan ikke foretage ændringer i tabellen, når du har valgt dette bud.
  • Aktivér budjusteringer: Vælg denne indstilling, hvis du f.eks. gerne vil øge eller mindske dine chancer for at få vist dine annoncer for bestemte emner. Bemærk! Budjusteringer for indhold på topniveau kan ikke foretages via denne mulighed.
  • Aktivér tilpassede webadresser: Vælg denne indstilling, hvis du f.eks. gerne vil bruge en anden webadresse for landingsside i dine annoncer for bestemte emner. Bemærk! Denne indstilling er kun tilgængelig for kampagner, der bruger automatiske budgivningsmetoder.
 9. Hvis du vil tilføje en budjustering, skal du vælge "Aktivér budjusteringer" i menuen og angive den procentdel, du ønsker at hæve eller sænke dit bud med, i kolonnen "Budjust.".

 10. Klik på cellen i kolonnen i den række, du vil redigere. Hvis du har aktiveret tilpassede bud, skal du klikke på kolonnen "Maks. CPC" og indtaste dit bud. Hvis du vil foretage budjusteringer, skal du klikke på kolonnen "Budjust.". Indtast din justering i vinduet, og klik på Gem. For tilpassede webadresser skal du klikke på kolonnen "Dest.webadr.", angive webadressen for landingssiden og derefter klikke på Gem.

Tip!

For at fjerne en budjustering skal du lade budjusteringsfeltet i trin 9 eller 10 ovenfor stå tomt og klikke på Foretag ændringer.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet