Всичко за функциите за офериране в кампании в дисплейната мрежа

Когато рекламирате с кампании в дисплейната мрежа, можете да зададете офертите си по различни начини в кампанията си. Google Ads използва офертите Ви в рекламния търг, за да Ви помогне да получите максимална стойност от рекламите си.

Когато рекламата Ви отговаря на условията за показване, Google Ads проверява дали искате да използвате персонализирани оферти или стандартната оферта, както и дали имате корекции на офертите.

  • Стандартни оферти: Ако нямате персонализирана оферта за това, кога рекламата Ви да се показва на разположения, съответстващи на насочването Ви, Google Ads ще използва стандартната Ви оферта на ниво рекламна група.
  • Персонализирани оферти: Ако сте активирали персонализирани оферти за отделен начин на насочване, например теми, Google Ads ще използва тази оферта, когато рекламите Ви се показват на уебсайтове, свързани с тази тема.
  • Корекции на офертите: За да получите по-голям контрол върху това, кога и къде се показва рекламата Ви, можете да зададете корекции на офертите на ниво кампания и рекламна група.

В тази статия се разясняват разликите между функциите за офериране, които се предлагат в кампаниите в дисплейната мрежа, и как Google Ads избира коя опция за офериране да използва с рекламите Ви.

Начин на работа на функциите за офериране

Стандартни оферти

Ако използвате ръчно офериране, вече сте задали оферта на ниво рекламна група. Ако използвате стратегии за портфолио, значи сте задали оферта на ниво портфолио. Когато не сте активирали персонализирани оферти (или персонализираните Ви оферти не се прилагат там, където се показва рекламата Ви), Google Ads използва стандартната Ви оферта. Стандартната Ви оферта може да е наследена от офертата Ви на ниво рекламна група или портфолио.

Ако например сте задали оферта за рекламна група на стойност 1 лв. и не сте активирали персонализирани оферти, графата Ви „Стандартна макс. СРС“ ще показва сумата на офертата Ви на ниво рекламна група, която няма да можете да редактирате от таблицата със статистически данни.

Персонализирани оферти

Ако искате да зададете оферти за отделен начин на насочване в рекламната си група, можете да използвате персонализирани оферти. Това са офертите за макс. CPC (или макс. vCPM), които сте задали.

Ако например активирате персонализирани оферти за разположения, можете да зададете оферти за макс. CPC за отделни разположения, добавени от Вас. Когато активирате персонализирани оферти за начин на насочване, ще ги използваме в дисплейната мрежа.

Важно: Можете да зададете персонализирани оферти само за един начин на насочване във всяка рекламна група.

Корекции на офертите

Корекциите на офертите Ви позволяват да увеличите или намалите офертната сума, която използваме, за да упражнявате по-голям контрол върху това кога и къде се показва рекламата Ви.

Те представляват процентна промяна в офертите Ви. Те се прилагат върху офертите, които Google Ads използва, за да показва рекламата Ви – персонализираните Ви оферти или ако не сте ги задали, офертата на ниво рекламна група. Корекциите на офертите за всеки начин на насочване на ниво рекламна група могат да бъдат зададени от –90% до +900%.

Можете да зададете корекции на офертите на ниво кампания (за часове от деня, дни и местоположения), както и на ниво рекламна група за индивидуални начини на насочване и най-популярно съдържание. Не можете обаче да имате корекции на офертите и персонализирани оферти за един и същ начин на насочване. Корекциите на офертите на ниво устройство са налице на ниво кампания и рекламна група.

Пример

Да приемем, че задавате персонализирана оферта от 2,00 лв. за разположение, което също така се измерва като най-популярно съдържание. Задали сте и коригиране на офертите за най-популярно съдържание от 10%. Google Ads първо ще използва персонализираната Ви оферта за разположение от 2,00 лв. и ще я умножи по корекцията на офертата Ви за най-популярно съдържание, която се равнява на 0,20 лв. Крайната Ви оферта ще бъде персонализираната Ви оферта плюс стойността на коригирането на офертите Ви – 2,20 лв. Научете повече за това, как Google Ads определя опциите за офериране за рекламата Ви.

Ако направите няколко корекции в една и съща кампания, всички те ще бъдат умножени заедно, за да се определи с колко ще се увеличи или намали офертата Ви. Научете повече за задаването на корекции на офертите на ниво кампания.

Не можете да зададете корекции на офертите за ключови думи независимо от типа на кампанията си. Можете да посочите персонализирани оферти за ключови думи или за тях могат да се използват стандартните Ви оферти.

Интелигентно ценообразуване

Ако използвате подобрена цена на кликване (ECPC) с ръчно офериране, Интелигентно ценообразуване може да коригира офертите Ви за цена на кликване (CPC) за кампании в дисплейната мрежа или кампании в мрежата за търсене с разширяване в дисплейната мрежа. Това Ви спестява време и усилия, като изчислява стойността на кликванията и автоматично коригира офертите, като подобрява ефективността за постигане на целите Ви.

При Интелигентно ценообразуване ако данните на Google Ads показват, че кликване от уеб страница е по-малко вероятно да доведе до реален бизнес резултат (като например онлайн продажба, регистрация, телефонно обаждане или абониране за бюлетин), Google Ads може да намали офертата за тази уеб страница. Вземаме предвид много фактори, например кои списъци с ключови думи или концепции са задействали рекламата, както и на какъв тип уеб страница или приложение са били показани рекламите.

Интелигентно ценообразуване за стратегиите за офериране за постигане на максимален брой кликвания и за ръчно офериране за CPC в Google Дисплейна мрежа ще бъде оттеглено от средата на октомври до средата на ноември 2020 г. Вместо това тези стратегии ще бъдат насочени към генерирането на трафик за уебсайта Ви, тъй като основната им цел е да привличат кликвания.

Добре е рекламодателите, които искат да наблегнат на реализациите, да обмислят използването на Интелигентно офериране, което да свърши тежката работа и да премахне догадките при задаването на офертите. Научете повече за определянето на стратегия за офериране въз основа на целите Ви.

Как Google Ads определя опциите за офериране за рекламата Ви

Когато рекламата Ви отговаря на условията за показване в дисплейната мрежа, Google Ads първо проверява за персонализирана оферта. Ако сте задали подходяща персонализирана оферта за начин на насочване, тя ще се използва в рекламния търг. Ако няма такава, Google Ads търси стандартната оферта. Офертата на ниво рекламна група се използва като стандартна оферта.

Корекциите на офертите се прилагат, след като е зададена първоначалната оферта. Ако някоя от корекциите Ви на офертите е уместна, например потребител преглежда съдържание на мобилно устройство и сте настроили коригиране на офертата за мобилни устройства, то тази корекция ще бъде приложена в допълнение към избраната оферта в първата стъпка (персонализирана или стандартна).

Освен да задавате корекции на офертите в рамките на кампанията си, можете също да ги зададете за мобилни устройства, най-популярно съдържание и начини за насочване, като теми или разположения в дадена рекламна група. Тези корекции ще бъдат умножени по стандартната или персонализираната Ви оферта, както и с всички корекции на офертите, които сте задали за цялата кампания.

Пример

Да приемем, че за кампанията си в дисплейната мрежа сте задали персонализирана оферта от 1 лв. за аудитория по афинитет „Почитатели на футбола“, коригиране на офертата от +20% за демографския признак „Мъже“ и коригиране на офертата по местоположение на ниво кампания от +10% за хората в Аржентина. Google Ads ще използва персонализираната Ви оферта от 1 лв.при всяко показване на рекламата Ви на хора, свързани с избрания интерес. Ако рекламата се показва и на някого от демографската група „Мъже“, ще добавим 20% от персонализираната Ви оферта към офертата Ви за макс. CPC, като тя ще стане 1,20 лв., когато рекламата Ви се показва на тези хора. А ако те се намират в Аржентина, ще добавим още 10% от персонализираната Ви оферта към корекцията на офертата по демографски признак, като така офертата за макс. CPC ще стане 1,32 лв.

Изчисленията са следните: Персонализирана оферта: 1 лв. Коригиране на офертата по демографски признак: 1  лв. x (+20%) = 1,20 лв. Коригиране на офертите по местоположение: 1  лв. x (+10%) = 1,32 лв. Окончателна оферта за аудиторията на почитатели на футбола мъже в Аржентина: 1,32 лв.

Как да активирате оферти на ниво рекламна група, персонализирани оферти и корекции на офертите за рекламните си групи

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си