Всичко за функциите за офериране в дисплейната мрежа

Когато рекламирате в дисплейната мрежа, можете да зададете офертите си по различни начини в кампанията си. Google Ads използва офертите Ви в рекламния търг, за да Ви помогне да получите най-много от рекламите си.

Когато рекламата Ви отговаря на условията за показване, Google Ads проверява дали искате да използвате персонализирани оферти или стандартната оферта, както и дали имате коригиране на офертите.

 • Стандартни оферти: Ако нямате персонализирана оферта за това, кога рекламата Ви да се показва на разположения, съответстващи на насочването Ви, Google Ads ще използва стандартната Ви оферта на ниво рекламна група.
 • Персонализирани оферти: Ако сте активирали персонализирани оферти за отделен начин на насочване, например теми, Google Ads ще използва тази оферта, когато рекламите Ви се показват на уебсайтове, свързани с тази тема.
 • Корекции на офертите: За да получите по-голям контрол върху това, кога и къде се показва рекламата Ви, можете да зададете корекции на офертите на ниво кампания и рекламна група.

В тази статия се разясняват разликите между функциите за офериране, които се предлагат в дисплейната мрежа, и как Google Ads избира коя опция за офериране да използва с рекламите Ви.

Начин на работа на функциите за офериране

Стандартни оферти

Ако използвате ръчно офериране, вече сте задали оферта на ниво рекламна група. Ако използвате стратегии за портфолио, значи сте задали оферта на ниво портфолио. Когато не сте активирали персонализирани оферти (или персонализираните Ви оферти не се прилагат там, където се показва рекламата Ви), Google Ads използва стандартната Ви оферта. Стандартната Ви оферта може да е наследена от офертата Ви на ниво рекламна група или портфолио.

Ако например сте задали оферта за рекламна група на стойност 1 лв. и не сте активирали персонализирани оферти, графата Ви „Стандартна макс. СРС“ ще показва сумата на офертата Ви на ниво рекламна група, която няма да можете да редактирате от таблицата със статистически данни.

Персонализирани оферти

Ако искате да зададете оферти за отделен начин на насочване в рекламната си група, можете да използвате персонализирани оферти. Това са офертите за макс. CPC (или макс. vCPM), които сте задали.

Ако например активирате персонализирани оферти за разположения, можете да зададете оферти за макс. CPC за отделни разположения, добавени от Вас. Когато активирате персонализирани оферти за начин на насочване, ще ги използваме в дисплейната мрежа.

Важно: Можете да зададете персонализирани оферти само за един начин на насочване във всяка рекламна група.

Корекции на офертите

Корекциите на офертите Ви позволяват да увеличите или намалите офертната сума, която използваме, за да упражнявате по-голям контрол върху това кога и къде се показва рекламата Ви.

Те представляват процентна промяна в офертите Ви. Те се прилагат върху офертите, които Google Ads използва, за да показва рекламата Ви – персонализираните Ви оферти или ако не сте ги задали, офертата на ниво рекламна група. Корекциите на офертите за всеки начин на насочване на ниво рекламна група могат да бъдат зададени от -90% до +900%.

Можете да зададете корекции на офертите на ниво кампания (за часове от деня, дни и местоположения), както и на ниво рекламна група за индивидуални начини на насочване и най-популярно съдържание. Не можете обаче да имате корекции на офертите и персонализирани оферти за един и същ начин на насочване. Корекциите на офертите на ниво устройство са налице на ниво кампания и рекламна група.

Пример

Да приемем, че задавате персонализирана оферта от 2,00 лв. за разположение, което също така се измерва като най-популярно съдържание. Задали сте и коригиране на офертите за най-популярно съдържание от 10%. Google Ads първо ще използва персонализираната Ви оферта за разположение от 2,00 лв. и ще я умножи по корекцията на офертата Ви за най-популярно съдържание, която се равнява на 0,20 лв. Крайната Ви оферта ще бъде персонализираната Ви оферта плюс стойността на коригирането на офертите Ви – 2,20 лв. Научете повече за това, как Google Ads определя опциите за офериране за рекламата Ви.

Ако направите няколко корекции в една и съща кампания, всички те ще бъдат умножени заедно, за да се определи с колко ще се увеличи или намали офертата Ви. Научете повече за задаването на корекции на офертите на ниво кампания.

Не можете да зададете корекции на офертите за ключови думи независимо от типа на кампанията си. Можете да посочите персонализирани оферти за ключови думи или за тях могат да се използват стандартните Ви оферти.

Персонализирани URL адреси

 • В предходния интерфейс на AdWords ако използвате автоматично офериране, можете да посочите уникални URL адреси на целевите страници за начин на насочване в рекламната Ви група. Можете да зададете персонализирани URL адреси само за един начин на насочване във всяка рекламна група. Ако например активирате персонализираните URL адреси за разположения, можете да задавате персонализирани URL адреси за отделните разположения, които добавяте. Когато активирате персонализирани URL адреси за начин на насочване, ще ги използваме за рекламите Ви, когато се показват в дисплейната мрежа.
 • В новия интерфейс на Google Ads можете да задавате само персонализирани URL адреси на целевите страници за ключови думи.

Установете кой интерфейс на Google Ads използвате.

Как Google Ads определя опциите за офериране за рекламата Ви

Когато рекламата Ви отговаря на условията за показване в дисплейната мрежа, Google Ads първо проверява за персонализирана оферта. Ако сте задали подходяща персонализирана оферта за начин на насочване, тя ще се използва в рекламния търг. Ако няма такава, Google Ads търси стандартната оферта. Офертата на ниво рекламна група се използва като стандартна оферта.

Корекциите на офертите се прилагат, след като е зададена първоначалната оферта. Ако някоя от корекциите Ви на офертите е уместна, например потребител преглежда съдържание на мобилно устройство и сте настроили коригиране на офертата за мобилни устройства, то тази корекция ще бъде приложена в допълнение към избраната оферта в първата стъпка (персонализирана или стандартна).

Освен да задавате корекции на офертите в рамките на кампанията си, можете също да ги зададете за мобилни устройства, най-популярно съдържание и начини за насочване, като теми или разположения в дадена рекламна група. Тези корекции ще бъдат умножени по стандартната или персонализираната Ви оферта, както и с всички корекции на офертите, които сте задали за цялата кампания.

Пример

Да приемем, че за кампанията си в дисплейната мрежа сте задали персонализирана оферта от 1 лв. за аудитория по афинитет „Почитатели на футбола“, коригиране на офертата от +20% за демографския признак „Мъже“ и коригиране на офертата по местоположение на ниво кампания от +10% за хората в Аржентина. Google Ads ще използва персонализираната Ви оферта от 1 лв. при всяко показване на рекламата Ви на хора, свързани с избрания интерес. Ако рекламата се показва и на някого от демографската група „Мъже“, ще добавим 20% от персонализираната Ви оферта към офертата Ви за макс. CPC, като тя ще стане 1,20 лв., когато рекламата Ви се показва на тези хора. А ако те се намират в Аржентина, ще добавим още 10% от персонализираната Ви оферта към корекцията на офертата по демографски признак, като така офертата за макс. CPC ще стане 1,32 лв.

 

Изчисленията са следните:
Персонализирана оферта: 1 лв.
Коригиране на офертата по демографски признак: 1 лв. x (+20%) = 1,20 лв
Коригиране на офертата по местоположение: 1,20 лв. x (+10%) = 1,32 лв.
Окончателна оферта за аудиторията на почитатели на футбола мъже в Аржентина: 1,32 лв.

Как да активирате оферти на ниво рекламна група, персонализирани оферти и корекции на офертите за рекламните си групи

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Менюто „Офериране“, където можете да изберете да зададете персонализирани или стандартни оферти и корекции на офертите за рекламната си група, е налице само в тези типове кампании:

 • „Само за дисплейната мрежа“;
 • „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа – Всички функции“
 1. Влезте в профила си в AdWords на адрес https://adwords.google.bg.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Изберете кампанията и рекламната група, които искате да редактирате.
 4. Кликнете върху раздела Дисплейна мрежа. Ако не виждате този раздел, проверете какъв тип кампания сте избрали при създаването й.
 5. Кликнете върху раздела на начина за насочване, за който искате да зададете оферти. Например кликнете върху раздела Теми, за да зададете оферта за теми.
 6. Ако вече сте добавили теми към рекламната си група, изпълнете следващата стъпка. В противен случай кликнете върху бутона + Насочване, добавете насочването си и запазете.
 7. Щом отворите раздела на начина за насочване, за който искате да зададете оферти (в този случай раздела Теми), кликнете върху менюто „Офериране“ над таблицата със статистически данни, за да видите опциите за рекламната си група.
 8. Изберете опция за офертите за рекламната си група в дисплейната мрежа:
  • Активиране на персонализираните оферти: Изберете тази опция, ако искате AdWords винаги да използва офертата за тема за тази рекламна група. След това задайте оферта за макс. CPC или макс. видима CPM в графата.
  • Използване на стандартни оферти: Изберете тази опция, ако искате начинът за насочване да унаследи офертата Ви на ниво рекламна група. Не можете да правите промени в таблицата, след като изберете тази оферта.
  • Активиране на коригирането на офертите: Изберете тази опция, ако искате да увеличавате или намалявате шансовете си рекламите Ви да се показват за определени теми например. Забележка: Чрез тази опция не могат да се извършват корекции на офертите за най-популярно съдържание.
  • Активиране на персонализираните URL адреси: Изберете тази опция, ако искате да използвате различен URL адрес на целевата страница на рекламите си за определени теми например. Забележка: Тази опция се предлага само за кампании, които използват начини за автоматично офериране.
 9. За да добавите коригиране на офертите, изберете опцията „Активиране на корекции на офертите“ от менюто, а в графата „Кор. на офертата“ посочете процента, с който искате да увеличите или намалите офертата си.

 10. Кликнете върху клетката в графата на редовете, които искате да редактирате. Ако сте активирали персонализираните оферти, кликнете върху графата „Макс. CPC“ и въведете офертата си. За корекции на офертите кликнете върху графата „Кор. на офертите“. Въведете корекцията си в прозореца и кликнете върху Запазване. За персонализираните URL адреси кликнете върху графата „Цел. URL адрес“, въведете URL адреса на целевата страница и кликнете върху Запазване.

Съвет

За да премахнете корекция на оферта, оставете полето за нея празно в стъпка 9 или 10 по-горе, след което кликнете върху Извършване на промените.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?