Målrett annonsene dine mot kunder i nærheten av en bestemt adresse ved hjelp av adressetillegg

Fordelene ved målretting med adressetillegg

 • Når du bruker adressetillegg for å vise bedriftsbeliggenhet, telefonnummer og en kartmarkør i annonsene dine, kan du angi en radius rundt bedriftsbeliggenhetene for å vise annonser til folk som befinner seg i nærheten av bedriften din, og angi forskjellige bud for disse potensielle kundene. Dette kan være nyttig hvis du tror det er sannsynlig at personer som befinner seg innenfor en viss avstand fra bedriften din, kan bli nye kunder.
 • Du kan også konfigurere en annen radius og budjustering for sted for bedriftene dine innenfor et gitt område, for eksempel alle butikkene dine i Oslo.
 • Du kan velge bedriftsbeliggenhetene dine mer presist når du målretter med adressetillegg – uten å målrette mot postnumre, hele områder eller byer.

Eksempel

Kari eier en kjede av kaffebarer, og hun ønsker å tiltrekke seg kaffetørste kunder i nærheten av stedene hennes. Hun målretter annonsene mot et område innenfor en radius på fem kilometer rundt adressene i adressetillegget, slik at annonsene hennes kan vises til folk i nærheten når de søker etter «kaffebar» eller andre søkeord i kampanjen hennes.

Hun åpner en ny kaffebar og legger den til som et adressetillegg i den eksisterende kampanjen. Kampanjen målrettes også mot dette nye stedet.

Bud etter sted

Ikke bare kan du målrette annonsene dine mot folk i nærheten av bedriftsbeliggenhetene dine, du kan også angi forskjellige bud for denne gruppen av potensielle kunder. Du kan bruke budjusteringer for å øke budene når personer i nærheten av bedriften din søker med et av søkeordene dine. Dermed kan du by mer for disse kundene hvis du finner ut at de er spesielt verdifulle for din virksomhet, eller mindre hvis det er mindre sannsynlig at de vil generere konverteringer.

Eksempel

Karis annonsekampanje er målrettet mot hele Hordaland fylke. Hun har også lagt til en målradius på 3 km rundt adressene i adressetilleggene hennes.

Budene er satt til NOK 10 for alle søkeord, og hun øker budet med 50 % for søk fra personer innenfor radiusen på 3 km rundt adressetilleggene. Når noen i dette området søker etter Karis søkeord, øker budet til NOK 15.

Tips

Du kan gjøre stedsmålrettingen enda mer strategisk ved å benytte alternativet for målretting mot bestemte radiuser rundt adressetilleggene dine. Dermed kan du angi forskjellige budjusteringer for hver radius.

La oss for eksempel si at søkeordbudene er satt til NOK 10. Hvis du målretter mot en radius på 5 km rundt adressetilleggene, kan du øke budet med 50 % for denne radiusen, med et resulterende bud på NOK 15. Du kan deretter målrette mot en mindre, separat radius på 3 km rundt adressetilleggene og øke budet med 75 %, med et resulterende bud på NOK 17,50.

Når en annonse er kvalifisert for visning til kunder innenfor en radius på 3 km, er budet på NOK 17,50. Når annonsen er kvalifisert for visning til kunder mellom radiusene på 3 og 5 km, er budet på NOK 15. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å angi høyere eller lavere bud for kunder i ulike avstander fra bedriftsbeliggenhetene dine.

Målretting mot områder rundt adresser i adressetillegg

Her er fremgangsmåten for å målrette mot et område innenfor en radius rundt adressen i et adressetillegg:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du ønsker å redigere.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Trykk på Rediger-linken under «Steder».
 6. Klikk på Avansert søk i innstillingsfeltet som vises.
 7. Klikk på Stedsgrupper øverst i vinduet.
 8. Velg Mine steder på «Velg type stedsgruppe»-rullegardinmenyen. Deretter angir du radiusen for området du ønsker å målrette mot rundt hvert av stedene dine.
 9. Klikk på Legg til.
 10. Klikk på Ferdig.
 11. Klikk på Lagre for å lagre innstillingene.
Prøv nå
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt