Kohdistaminen asiakkaisiin, jotka ovat lähellä sijaintilaajennuksia sisältävää osoitetta

Miten hyödyt kohdistamisesta sijaintilaajennuksia käyttämällä?

 • Kun käytät sijaintilaajennuksia yrityksesi sijainnin, puhelinnumeron ja karttamerkin näyttämiseen mainoksissasi, voit määrittää yrityksen sijaintien ympärille säteen, jonka avulla voit näyttää mainoksesi lähellä yritystäsi oleville ihmisille ja määrittää erilaisia hintatarjouksia näille potentiaalisille asiakkaille customers. Tästä voi olla hyötyä, jos huomaat, että tietyllä etäisyydellä yrityksestäsi sijaitsevista ihmisistä tulee todennäköisesti asiakkaita.
 • Voit myös määrittää eri säteen ja sijainnin hintatarjouksen muokkauksen tietyllä alueella (kuten pääkaupunkiseudulla) sijaitseville yrityksillesi.
 • Sijaintilaajennuksiin kohdistamisella voit valita yrityksesi sijainnit tarkemmin eikä sinun enää tarvitse kohdistaa mainoksia postinumeroluetteloihin tai kokonaisiin alueisiin tai kaupunkeihin.

Esimerkki

Kaisalla on kahvilaketju, ja hän haluaa houkutella sellaisia asiakkaita, jotka etsivät kahvia hänen kahviloidensa lähellä. Hän määrittää kohdistukseksi 5 kilometrin säteen sijaintilaajennustensa osoitteiden ympärillä, jotta hänen mainoksensa näkyvät ihmisille heidän etsiessään kahvilaa tai muita Kaisan mainoskampanjan avainsanoja.

Kaisa avaa uuden kahvilan ja lisää sen sijaintilaajennukseksi olemassa olevaan kampanjaansa. Hänen kampanjansa kohdistuu myös tähän uuteen sijaintiin.

Hintatarjous sijainnin mukaan

Voit kohdistaa mainoksesi ihmisille, jotka ovat yritystesi sijaintien lähellä, ja lisäksi määrittää erilaisia hintatarjouksia tälle potentiaalisten asiakkaiden joukolle. Hintatarjousten muokkausten avulla voit lisätä hintatarjouksia, kun joku yrityksesi läheisyydessä oleva henkilö etsii jotakin avainsanaasi. Näin voit tarjota enemmän näistä asiakkaista, jos huomaat, että he ovat erityisen arvokkaita yrityksellesi. Voit myös tarjota vähemmän, jos huomaat, ettei heistä todennäköisesti tule asiakkaita.

Esimerkki

Kaisan mainoskampanja on kohdistettu koko Etelä-Suomen lääniin. Hän lisäsi kohdesäteeksi myös viisi kilometriä sijaintilaajennustensa ympärillä.

Hänen hintatarjouksensa on 1 € kaikille avainsanoille, ja hän nostaa hintatarjousta 50 % kaikille, jotka ovat viiden kilometrin säteellä hänen sijaintilaajennuksistaan. Kun joku kyseisellä alueella oleva hakee hänen avainsanojaan, Kaisan hintatarjous on 1.50 €.

Vinkki

Jos haluat olla vieläkin strategisempi tehdessäsi hintatarjouksia sijainnin mukaan, voit tavoittaa asiakkaat, jotka ovat tietyillä säteillä sijaintilaajennustesi ympärillä. Näin voit määrittää erilaiset hintatarjouksen muokkaukset kullekin säteelle.

Sanotaan esimerkiksi, että avainsanojesi hintatarjoukset ovat 1 €. Jos kohdistat 8 kilometrin säteelle sijaintilaajennuksistasi, voit kasvattaa hintatarjoustasi 50 %, jolloin hintatarjous on 1.50 €. Voit sitten kohdistaa pienempään, erilliseen viiden kilometrin säteeseen sijaintilaajennustesi ympärille ja kasvattaa hintatarjoustasi 75 %, jolloin hintatarjous on 1.75 €.

Kun mainoksesi näytetään asiakkaille, jotka ovat viiden kilometrin säteellä, hintatarjouksesi on 1.75 €. Kun mainoksesi näytetään asiakkaille, jotka ovat 5—8 kilometrin säteellä, hintatarjouksesi on 1.50 €. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat määrittää korkeampia tai matalampia hintatarjouksia asiakkaille, jotka ovat eri etäisyyksillä yrityksesi sijainneista.

Kohdistaminen sijaintilaajennuksia ympäröiville alueille

Näin voit kohdistaa tietyn säteen alueelle sijaintilaajennuksestasi:

 1. Kirjaudu Google Ads -tilillesi osoitteessa https://ads.google.com.
 2. Valitse Kampanjat-välilehti.
 3. Klikkaa muokattavan kampanjan nimeä.
 4. Klikkaa Asetukset-välilehteä.
 5. Klikkaa Sijainnit-kohdassa Muokkaa-linkkiä.
 6. Klikkaa näyttöön tulevassa asetusruudussa Tarkennettu haku.
 7. Klikkaa ikkunan yläosassa Sijaintiryhmät.
 8. Valitse avattavasta Valitse sijaintiryhmän tyyppi -valikosta kohta Omat sijainnit. Anna sitten säde, jolle haluat kohdistaa kunkin sijainnin ympärillä.
 9. Valitse Lisää.
 10. Valitse Valmis.
 11. Tallenna asetukset valitsemalla Tallenna.
Kokeile nyt
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun