Ulat ng mga termino para sa paghahanap: Kahulugan

Isang listahan ng mga termino para sa paghahanap na ginamit ng marami-raming tao bago makita ang iyong ad. Gamitin ang ulat na ito para pinuhin ang iyong mga keyword para ang mga tamang paghahanap lang ang magti-trigger sa iyong ad na lumabas.

  • Ipinapakita ng ulat na ito ang bawat query sa paghahanap na nagresulta sa pagpapakita ng iyong ad.
  • Depende sa iyong mga opsyon sa pagtutugma ng keyword, puwedeng naiiba sa listahan ng keyword mo ang mga nakalistang termino para sa paghahanap. Gamitin ang ulat upang humanap ng mga matagumpay na parirala na maidaragdag mo sa iyong listahan ng keyword. Kung na-trigger ang iyong ad ng mga hindi gaanong nauugnay na paghahanap, idagdag ang mga pariralang iyon bilang mga negatibong keyword.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu