Destinasjonsadresse – definisjon

Nettadressen til siden på nettstedet ditt som folk kommer til når de klikker på annonsen din.

  • Destinasjonsadressen må ha det samme domenet som visningsadressen.
  • Destinasjonsadressen vises ikke i annonsene dine (bare visningsadressen er synlig).
  • Den endelige nettadressen erstatter destinasjonsadressen som en del av en nettadresseoppgradering. Inntil videre kan du velge å bruke enten en endelig nettadresse eller en destinasjonsadresse som adresse til landingssiden din.

Finn ut hva som skjer i nettadresseoppgraderingen
Rediger visningsadressen og nettadressen til landingssiden

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt