Destination URL: Definition

Ang URL address ng page sa iyong website na naaabot ng mga tao kapag na-click nila ang iyong ad.

  • Kailangang tumugma sa domain ng iyong display URL ang domain ng destination URL.
  • Hindi ipinapakita sa iyong mga ad ang destination URL (ang ipinapakitang URL ay ang iyong display URL).
  • Papalitan ng final URL ang destination URL bilang bahagi ng pag-upgrade ng URL. Sa ngayon, maaari mong piliing gumamit ng final URL o ng destination URL bilang iyong address ng landing page.

Alamin kung ano ang nangyayari sa pag-upgrade ng URL
I-edit ang iyong display URL at URL ng landing page

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu