Thêm dữ liệu Google Analytics vào báo cáo Google Ads

Kích hoạt Google Tín hiệu để nhập cả chuyển đổi thiết bị chéo từ Google Analytics. Sau khi đã liên kết tài khoản Google Analytics và Google Ads, bạn có thể nhập dữ liệu Google Analytics vào Google Ads và xem dữ liệu này trong tài khoản Google Ads của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm các cột dữ liệu Google Analytics vào báo cáo Google Ads của bạn.

Nếu bạn muốn xem thông tin tổng quan về mức độ hữu ích của dữ liệu này và một số thông tin hữu ích cần lưu ý, thì hãy xem bài viết Giới thiệu về dữ liệu Google Analytics trong báo cáo Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể thêm dữ liệu Google Analytics vào báo cáo Google Ads, bạn sẽ cần thực hiện những bước sau:

 1. Bật tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads.
 2. Liên kết tài khoản Google Ads và Google Analytics. Nhớ nhập các chỉ số trang web cho chế độ xem mà bạn muốn xem trong tài khoản Google Ads của mình.
 3. Kích hoạt Google Tín hiệu để nhập chuyển đổi thiết bị chéo từ Google Analytics.
 4. Kiểm tra thông báo trạng thái trong cột "Tác vụ" trên bảng báo cáo để đảm bảo dữ liệu Google Analytics đã được nhập. Để tìm cột "Hành động", hãy truy cập vào Google Ads, nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], chọn Tài khoản được liên kết và sau đó nhấp vào Google Analytics.
   

  Lưu ý: Trong hầu hết các trường hợp, chỉ mất chưa đến một giờ để dữ liệu và các cột hiển thị trong Google Ads, nhưng các tài khoản lớn hơn có thể cần nhiều thời gian hơn cho quy trình này.

Cách thêm cột báo cáo trên Google Analytics

Để xem dữ liệu Google Analytics của bạn trong Google Ads, hãy thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để thêm cột báo cáo Google Analytics vào báo cáo Google Ads của bạn:

 1. Nhấp vào tab mà bạn muốn thêm cột Google Analytics vào: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hoặc Từ khóa.
 2. Nhấp vào menu Cột và chọn Sửa đổi cột từ menu thả xuống.
 3. Chọn Google Analytics.
 4. Để chọn cột của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh mỗi cột mà bạn muốn thêm.
 5. Nhấp vào Áp dụng.
Tất cả chỉ có thế! Bây giờ, bạn sẽ xem dữ liệu Google Analytics trong báo cáo AdWords của mình.
 

 

Lưu ý

 • Kể từ tháng 10 năm 2019, dữ liệu Google Analytics được thu thập trước tháng 5 năm 2016 sẽ không có trong Google Ads. Nếu bạn cần dữ liệu Google Analytics trước tháng 5 năm 2016, hãy truy cập Google Analytics.
 • Tất cả những người sử dụng tài khoản Google Ads của bạn đều có thể xem các chỉ số Google Analytics bạn đã nhập.
 • Để đảm bảo rằng bạn đang nhập thông tin bạn nhắm tới, bạn cần phải liên kết tài khoản Google Ads với tất cả các chế độ xem Google Analytics có liên quan. Ví dụ: nếu tài khoản Google Ads của bạn có từ khóa và quảng cáo nhắm mục tiêu các trang đích trên 4 trang web khác nhau, bạn cần phải liên kết tài khoản Google Ads với chế độ xem Google Analytics cho từng trang trong số 4 trang web.
 • Bạn có thể nhập dữ liệu Analytics vào tài khoản Google Ads từ 1 chế độ xem duy nhất trên mỗi thuộc tính, từ tối đa 10 thuộc tính.
 • Nếu không gắn thẻ tất cả các trang bạn muốn theo dõi trong Google Analytics thì bạn sẽ không nhận được đầy đủ dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm.
 • Bạn không thể nhập chỉ số thuộc tính ứng dụng trên thiết bị di động từ Google Analytics.
 • Bạn không thể phân đoạn chỉ số Google Analytics theo một số thứ nguyên, ví dụ như thiết bị.

Bạn gặp sự cố?

Khắc phục sự cố khi liên kết

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố