Dodawanie danych Google Analytics do raportów Google Ads

Włącz Google Signals, by zaimportować konwersje na różnych urządzeniach z Google Analytics. Po połączeniu kont Google Analytics i Google Ads możesz zaimportować dane Google Analytics do Google Ads i wyświetlać je na koncie Google Ads. Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać kolumny Google Analytics do raportów Google Ads.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób możesz wykorzystać te dane, oraz uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Wyświetlanie danych Google Analytics w raportach Google Ads.

Zanim zaczniesz

Zanim dodasz dane Google Analytics do raportów Google Ads, wykonaj te czynności:

 1. Włącz automatyczne tagowanie na kontach Google Ads.
 2. Połącz konta Google Ads i Google Analytics. Zaimportuj dane witryny przeznaczone do widoku, który chcesz wyświetlać na koncie Google Ads.
 3. Włącz Google Signals, by zaimportować konwersje na różnych urządzeniach z Google Analytics.
 4. Sprawdź komunikat o stanie importu w kolumnie „Działania” w tabeli raportowania, by upewnić się, że dane Google Analytics zostały zaimportowane. Aby znaleźć kolumnę „Działania”, przejdź do Google Ads, kliknij ikonę narzędzia , a potem kliknij kolejno Połączone kontaGoogle Analytics.
   

  Uwaga: w większości przypadków dane i kolumny są widoczne w Google Ads po czasie krótszym niż godzina, ale w przypadku większych kont proces ten może potrwać dłużej.

Jak dodać kolumny raportowania Google Analytics

Jeśli chcesz wyświetlać w Google Ads dane Google Analytics, wykonaj poniższe działania, by dodać kolumny raportowania Google Analytics do raportów Google Ads:

 1. Kliknij kartę, do której chcesz dodać kolumny Google Analytics: Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.
 2. Kliknij menu Kolumny i wybierz w nim Modyfikuj kolumny.
 3. Kliknij Google Analytics.
 4. Aby wybrać kolumny, kliknij strzałkę obok każdej kolumny, którą chcesz dodać.
 5. Kliknij Zastosuj.
To już wszystko! Teraz w Twoich raportach Google Ads będą widoczne dane Google Analytics.
 

 

Pamiętaj

 • Od października 2019 r. dane Google Analytics zebrane przed majem 2016 r. nie są dostępne w Google Ads. Jeśli potrzebujesz danych Google Analytics sprzed maja 2016 r., przejdź do Google Analytics.
 • Każda osoba korzystająca z Twojego konta Google Ads będzie widzieć dane Google Analytics, które zaimportujesz.
 • Aby mieć pewność, że importujesz dane, których potrzebujesz, musisz połączyć konto Google Ads ze wszystkimi odpowiednimi widokami Google Analytics. Jeśli np. na koncie Google Ads znajdują się słowa kluczowe i reklamy prowadzące do stron docelowych w czterech różnych witrynach, pamiętaj, aby połączyć konto Google Ads z widokiem danych Google Analytics dla każdej z nich.
 • Dane Analytics można importować na konto Google Ads tylko z jednego widoku danych na usługę (maksymalnie 10 usług).
 • Aby otrzymać kompletne dane, musisz oznaczyć tagami wszystkie strony, które chcesz śledzić w Google Analytics.
 • Nie można importować z Google Analytics danych o aplikacjach mobilnych.
 • Danych Google Analytics nie można dzielić na segmenty według niektórych wymiarów, np. według urządzenia.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem