שותפי חיפוש: הגדרה

אתרים ברשת החיפוש שפועלים בשיתוף עם Google כדי להציג מודעות וכרטיסי מוצר חינמיים. שותפי החיפוש מרחיבים את פוטנציאל החשיפה של מודעות וכרטיסי מוצר חינמיים בחיפוש Google כך שיופיעו במאות אתרים שאינם של Google, כמו גם ב-YouTube ובאתרים אחרים של Google.

באתרים של שותפי חיפוש, המודעות וכרטיסי המוצר שלכם יכולים להופיע בדפי תוצאות חיפוש, בדפים של ספריות אתרים או בדפים אחרים הקשורים לחיפוש של המשתמש.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי