Mga kasosyo sa paghahanap: Kahulugan

Mga site sa Search Network na nakikipagsosyo sa Google upang magpakita ng mga ad. Pinapalawak ng mga kasosyo sa paghahanap ang naaabot ng mga Google Search ad sa daan-daang website na hindi Google, pati na rin sa YouTube at iba pang site ng Google. 

Sa mga kasosyo sa paghahanap, maaaring lumabas ang iyong mga ad sa mga page ng mga resulta ng paghahanap, sa mga page ng directory ng site o sa iba pang page na nauugnay sa paghahanap ng isang tao.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu