Партньори в мрежата за търсене: Определение

Сайтове в мрежата за търсене, които си партнират с Google за показване на реклами. Партньорите в мрежата за търсене увеличават обхвата на рекламите в нея до стотици уебсайтове, непринадлежащи на Google, както и до YouTube и други сайтове на Google. 

На сайтовете на партньорите в мрежата за търсене рекламите Ви могат да се показват на страници с резултати от търсенето, на страници с директории със сайтове или на страници, сродни с търсенето на хората.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?