Branschstandarder för mätning av klick och videoexponeringar/videosynlighet/TrueView-visningar

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

MRC-logotyp

Den befintliga ackrediteringen från Media Rating Council (MRC) intygar att

 • Googles mätmetod för display- och sökklick i Google Ads samt annonsvisningsteknikerna i AdSense följer branschstandarderna för klickmätning
 • mätningen av videoexponeringar och videosynlighet i Google Ads som presenteras i rapporten över videosynlighet följer branschstandarderna för mätning av videoexponering och videosynlighet
 • processerna kring dessa tekniker är korrekta. Detta gäller Googles mättekniker som används på alla typer av enheter (datorer, mobiler, surfplattor) i både webbläsare och appar.

Branschriktlinjerna utvecklades under samarbete mellan Interactive Advertising Bureau (IAB) och MRC. Syftet var att reglera hur interaktiva annonsklick ska räknas, och hur ogiltiga klick ska identifieras och hanteras. Granskningen enligt dessa riktlinjer utfördes av ett CPA-företag anlitat av MRC.

Nedan följer en översikt över den klickmätningsprocess som används i Google Ads och AdSense. Fler resurser finns i IAB:s och MRC:s riktlinjer för klickmätning, som beskriver IAB:s standarder för att räkna klick på onlineannonser. Du kan även läsa Googles ackrediteringsbrev.

För vad är Google ackrediterat?

Ackrediteringen intygar att Googles klickmätningsteknik följer branschstandarderna för räkning av interaktiva annonsklick och att processerna som används för denna teknik är korrekta.
Ackrediteringen för klickmätning i Google Ads inbegriper följande:
 • Det specifika ackrediterade mätvärdet är klick.
 • Ackrediteringen gäller enheter för dator- och mobilwebben samt i appar.
 • Ackrediteringen gäller sök- och displayannonsformat.
Ackrediteringen intygar att Googles teknik för att mäta videoexponeringar och videosynlighet följer branschstandarderna för räkning av annonsexponeringar och mätning av synlighetsfrekvens.

Vad ingår i granskningen?

Granskningen fokuserar på Googles annonseringssystem för betala-per-klick, videoexponeringar, TrueView-visningar och videosynlighet. Google tillhandahåller dessa lösningar till annonsörer via Google Ads och till utgivare via AdSense och YouTube.

Endast videosynlighetsrapporten skickas för ackreditering av MRC Video Metrics.

Google-annonser kan erbjudas användare via följande produkter och tjänster: AdSense for Content (AFC), AdSense for Domains (AFD), AdSense for Search (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube och Google.se. AFC avser annonser som visas på sidor på en partnerwebbplats där kontexten på sidan avgör vilka annonser som är relevanta och visas. AFD avser annonser som visas på sidor på en viss domän där domännamnet motsvarar en sökfråga. AdX avser annonser som visas på deltagande partnerwebbplatser där sidans kontext och realtidsbudgivningen avgör vilka relevanta annonser som ska visas. YouTube avser annonser som visas på YouTube.com eller i YouTube-appen där videons kontext och sökfrågorna avgör vilka relevanta annonser som ska visas. AFS och Google.se avser annonser som visas som betalda resultat inom kontexten för en sökmotorfråga och dess resultat.

Vad ingår inte i granskningen?

Googles annonseringslösningar som inte baseras på videoexponeringar, som Google Marketing Platform, och system som mäter klick för icke-kommersiella syften (som Google Sök) ingår inte i granskningen. Exempel på andra system som inte ingår i granskningen är relaterade support- och hanteringssystem som Google Analytics. Dessutom:

 • Byggverktyget för rapporter i Google Ads och andra videomätvärden i översikten ingår inte i ackrediteringsprocessen.
 • Enhetstyperna OTT och Övriga ingår inte heller i ackrediteringsprocessen.
 • Klick i videokampanjer och appkampanjer ingår inte i MRC-ackrediteringsprocessen för klick.
 • Segmentering av mätvärden i översikten (till exempel demografi) utöver totalsummor i display- och sökkampanjer samt segmentering av enhetstyp ingår inte i MRC-ackrediteringsprocessen.

Klickmätningsmetoder

Mätmetoden baseras på all registrerad klickaktivitet och utgår inte från ett urval. Endast klick i fas 2.2 i IAB:s klickhänvisningscykel (uppmätta klick) registreras direkt av Google. När den första klicktransaktionen i klickhänvisningscykeln tas emot av Google Ads-omdirigeringsservern registrerar Google Ads klicket och skickar en HTTP 302-omdirigering som inte sparas i cacheminnet till webbläsaren baserat på platsen för den specifika annonsens annonsör. Detta utgör ett uppmätt klick. Klickmätningstekniken är samma på alla enheter (dator, mobil, surfplatta) och i webbläsare och appar om inget annat anges.

För närvarande är parallell spårning en valfri funktion för annonsörer som använder klickmätning av trafik i söknätverks- och shoppingkampanjer. Parallell spårning leder kunder direkt från din annons till den slutliga webbadressen (målsidan) medan klickmätningen sker i bakgrunden (utan att kunderna först leds till spårningsadresserna).

Annonser kan visas på mobila enheter som stöds av SDK för Google Mobile-annonser (se en lista över de plattformar som för närvarande stöds).

En känd begränsning av denna mätmetod är det faktum att ett nätverksavbrott kan leda till att en användare som har fått en 302-omdirigering inte kan se den resulterande annonsörens webbplats.

Räknemetoden som används baseras på metoden ”multiple-click-per-impression” (flera klick per exponering). För att undvika felaktig räkning på grund av navigeringsmisstag (till exempel flera klick per användare) kräver vi därför att tiden mellan ett klick och ett föregående klick på annonsen är längre än en definierad tidsperiod.

All data som är kopplad till observerade HTTP-transaktioner lagras i loggar som skapas och bearbetas i realtid. Ett flertal variabler och heuristiska tekniker används för att implementera klickfiltreringssystemen. Vi räknar inte upp dem här av säkerhetsskäl.

Både Google och våra partner visar annonser för användare. Google har dock kontroll över och utför processer relaterade till mät- och annonsörsrapporter om klickaktivitet. När en användare klickar på en annons som visas av Google eller en partner via någon av produkterna som administrerar annonsen, spåras klickaktiviteten av Google Ads via omdirigeringsservrarna för annonser.

Klickaktivitetsmätningen baseras på klickmätningsmetoden i Google Ads, enligt vilken klickhändelser hanteras och bevakas via en teknikinfrastruktur. Ett klick registreras (mäts) när Google Ads har fått ett initierat klick och skickar en HTTP 302-omdirigering till annonsörens målsida eller webbplats (eller annan mellanliggande server, till exempel en annonsörs ombud) till användaren. Dessa uppmätta klickhändelser registreras i dataloggar i ett händelsefilsystem. Dataloggfilerna samlas, redigeras och sammanställs i helautomatiska processer som genererar klickmätnings- och annonsörsrapporter. Redigeringsprocessen omfattar filtrering av felaktig eller skadad data, trafik som identifieras som att inte genereras manuellt utan av exempelvis robotar och andra automatiska processer, och annan klickaktivitet som identifieras som ogiltig. De filtrerade klicken betraktas som ogiltiga, vilket innebär att annonsören inte faktureras för dem. Google förbereder klickrapporter som respektive annonsör har direkt åtkomst till.

Klickmätningar kan sammanställas i rapporter per geografisk plats (omfattas inte av MRC:s ackreditering) och enhetstyp. Den geografiska platsen baseras på användarens IP-adress eller en plats som utgivaren anger (utgivare måste ha behörighet för att kunna ange sådana platser). Observera att viss trafik kan dirigeras via en tjänsteleverantörs proxyservrar och därigenom felaktigt spegla användarens egentliga plats (till exempel mobiloperatörer som använder proxyservrar). Klassificeringen av enhetstyp (dator, surfplatta och mobiltelefon) baseras på uppgifter från biblioteken för HTTP-filhuvuden som drivs av Google.

I vissa AdSense-implementationer visar våra partner annonser på sin webbplats enligt sin egen design och sina egna formateringsregler och kontrollerar även det klickbara området runt annonsen. I sådana implementationer kan Google inte justera och kontrollera detta område. I vanliga AdSense-implementationer både kontrollerar Google det klickbara området och visar annonsen direkt för slutanvändaren.

Metod för mätning av videoexponeringar, videosynlighet och TrueView-visningar

Google tillåter Google Ads-användare att skapa videokampanjer, ladda upp och hantera annonsmaterial och ange budstrategier och relaterad inriktning för sina kampanjer. Innehållet i Google Ads-videoannonser måste finnas på YouTube, men videoannonserna kan visas på YouTube och videopartners webbplatser samt i appar i hela Googles Display-nätverk.

Googles egenutvecklade Interactive Media Ads Software Development Kit (IMA-SDK:n) integreras direkt i YouTube-videospelaren, YouTube-mobilappen eller videopartners webbplatser och appar för att underlätta kommunikationen mellan videospelarna och Google Ads-annonsservern för videomätning. Google tillhandahåller två versioner av IMA-SDK:n, en för Flash och en för HTML5. IMA-SDK:n är en VAST (Video Ad Serving Template) (version 2.0, 3.0 eller 4.0) med en kompatibel taggimplementation som används för att mäta både linjärt och icke-linjärt videoannonsinnehåll för att visa och spåra digitala videoannonser. IMA-SDK:n har även stöd för VPAID (Video Player Ad Serving Interface) (version 2.0), som gör det möjligt för videoannonsen och videospelaren att kommunicera med varandra, samt VMAP (Video Multiple Ad Playlist) som gör det möjligt för flera annonser att spelas upp i videoannonsinnehållet.

Alla YouTube-videoannonser som mäts och som ingår i rapporten om videosynlighet visas i flödet. För att mäta exponeringar av videoannonser används metoden ”count-on-begin-to-render” (räkning vid renderingens början). När utgivaren av videoannonsinnehållet har implementerat lösningen med Google Ads IMA-SDK:n korrekt uppfyller den kraven på initiering av mäthändelsen efter buffring i riktlinjerna för videoexponering. TrueView in stream-annonser kallas ofta ”överhoppningsbara” eftersom de har en överhoppningsknapp och ger tittarna möjlighet att hoppa över annonsen efter fem sekunder och köra in stream-annonser (pre-, mid- eller post-roll). TrueView-visningar är ett format med kostnad per visning, vilket innebär att vi bara debiterar annonsören när tittaren ”visar” annonsen. TrueView-visningar är inte relaterade till synlighet. Med TrueView in stream-annonser betalar du när en person tittar på 30 sekunder av din video (eller hela videon om den är kortare än 30 sekunder) eller interagerar med videon, beroende på vilket som inträffar först. För TrueView in stream-annonser definieras visningar på följande sätt:

TrueView in stream:

 1. Tittar i 30 sekunder (inkluderar fem sekunders tvingad varaktighet) eller på hela annonsen om den är kortare än 30 sekunder
 2. Klickar på kanalens titel/avatar*
 3. Klickar på videons titel*
 4. Klickar på kortets intresseväckare*
 5. Klickar på Dela*
 6. Klickar på kompletterande banner/videovägg*
 7. Klickar på uppmaningstillägg*
 8. Klickar för att besöka annonsörens webbplats*
 9. Klickar på slutskärmar*

*(Inte väsentligt, ingår därför inte i MRC-ackrediteringsgranskning). För närvarande utgör ovanstående icke-väsentliga interaktioner endast 1,36 % av den totala visningstrafiken för TrueView för stora kampanjer och 2,33 % för små kampanjer. Åtgärder som inte betraktas som visningar inkluderar klick på följande:

 1. Kommentarer
 2. Gilla-markering (positiv)
 3. Helskärm
 4. InVideo-programmering (visas inte i TrueView in stream-annonser)
 5. Vattenstämpel
 6. Knappen Hoppa över

När en annonsör debiteras för en visning enligt Google Ads användargränssnitt ökar visningen också det offentliga visningsantalet på YouTube.com.

Efter att ha tagit emot mäthändelsen behåller Google kontrollen över efterföljande behandling och rapportering. Google Ads använder en kombination av användaragentdata och SDK-mobilappdata från interna och externa källor för att klassificera enhetstyper. Google Ads använder ingen tredje part för att utföra klassificering.

I vissa situationer är kontinuerlig uppspelning en faktor, till exempel när automatisk uppspelning är aktiverad eller när användaren tittar på en video på en spellista. I dessa fall gäller särskilda regler. Med Wi-Fi-anslutning stoppas kontinuerlig uppspelning automatiskt efter fyra timmar. Med anslutning via mobilnät stoppas kontinuerlig uppspelning när användaren har varit inaktiv i 30 minuter. För närvarande är Google begränsat till kvantifierande GVP-utgivare som använder kontinuerlig uppspelning (trafikvolymen är 6 %). De senaste och mest korrekta uppgifterna om denna funktion finns här: https://support.google.com/youtube/answer/6327615. Ungefär 15 % av all videotrafik är automatisk uppspelning.

Google har indikerat att kompletterande displayannonser mäts oberoende av videoannonsexponeringar och inte ingår i Google Ads-rapporten för videosynlighet. Mätning och rapportering av kompletterande displayannonser omfattas därför inte av detta engagemang.

Google Ads använder Active View description of methodology för att mäta videosynlighet så som den rapporteras i Google Ads-rapportplattformen. Google Ads räknar en synlig videoexponering när minst 50 % av videoannonsen syns i visningsområdet i användarens webbläsare eller app under två sekunder i följd.För det stående videoannonsformatet mäter Google Ads synligheten för spelaren i stället för annonsmaterialet. Formatet kan beskäras av spelaren och det är möjligt för spelaren att nå synlighetströskeln när videoannonsen upptar mindre än 50 % av pixlarna på skärmen. Annonsörer måste välja att köpa detta format. Beskärning kan påverka synligheten för < 4 % av alla annonsmaterial med vertikalt format.

Filtreringsmetod

Google försöker löpande identifiera och filtrera bort både allmän och avancerad ogiltig trafik med hjälp av databaserade identifierare, aktiviteter och mönster. Denna identifiering och filtrering inbegriper alla klick och videoexponeringar och inkluderar icke-mänsklig aktivitet samt misstänkt bedrägeri. Men eftersom det inte alltid är möjligt för utgivaren, annonsören eller respektive ombud att upptäcka eller känna igen användare och deras avsikter är det osannolikt att all ogiltig trafik kan identifieras och uteslutas proaktivt från de rapporterade resultaten. Vi avslöjar inga uppgifter om specifika filtreringsprocesser utöver de som anges här, annat än för granskarna som en del av granskningsprocessen, eftersom detta kan äventyra våra filtreringsprocesser för ogiltig trafik eller riskera att de bakåtutvecklas.
Både specifik identifiering (inräknat att följa robotinstruktionsfiler, filtreringslistor och utgivares testaktivitet) och aktivitetsbaserade filtreringsmetoder (inklusive analys av flera sekventiella aktiviteter, avvikande aktivitet, interaktionsattribut och annan misstänkt aktivitet) används i filtreringen.
Därutöver används följande parametrar i filtreringsmetoden:
 • Google använder inte filtrering som tillhandahålls av tredje part.
 • Robotinstruktionsfiler (robots.txt) används.
 • Källor som används för identifiering av aktiviteter som inte genereras manuellt: Google använder listan IAB/ABCe International Spiders & Robots List samt ytterligare filter baserat på tidigare robotaktivitet. Uteslutningsfilen från IAB Robots List används.
 • Aktivitetsbaserade filtreringsprocesser: Aktivitetsbaserad identifiering inbegriper vissa typer av mönsteranalyser som letar efter aktivitetsbeteenden som sannolikt tyder på icke-mänsklig trafik. Googles team för annonstrafikens kvalitet använder sig av system för att avgöra om en aktivitet är misstänkt och utför sådan aktivitetsbaserad filtrering på lämpligt sätt.
 • All filtrering utförs i efterhand och passivt. Det innebär att användaren (webbläsaren, roboten osv.) får det begärda innehållet utan någon indikering av att trafiken har flaggats eller på annat sätt kommer att filtreras eller tas bort, eftersom Google inte vill visa för användaragenten att aktiviteten har aktiverat någon av Googles filtreringsmekanismer. I vissa fall används också frontend-blockering, när det är troligt att den resulterande annonsbegäran kan leda till ogiltig aktivitet. Historiskt sett blockeras mindre än två procent av alla annonsförfrågningar.
 • Processer har införts för att ta bort självanmäld förhämtningsaktivitet.
 • Processer tillämpas för att tillåta att utgivare testar klick och videoexponeringar. Utgivare kan lägga till en tagg i en annonsbegäran som visar att den är en testbegäran som inte ska ingå i någon fakturering eller offentlig redovisning.
 • När motsägelser eller fel upptäcks finns det processer som korrigerar denna data och utfärdar återbetalningar till annonsörerna. Dessa återbetalningar syns i faktureringsöversikterna. Det händer mycket sällan att fel uppstår i loggfilerna, men om detta skulle inträffa finns det metoder för att återställa dem.
 • Processer har införts för radering av aktivitet från Google-interna IP-adresser.
 • Regler och gränsvärden för filtrering övervakas kontinuerligt. De kan ändras manuellt och uppdateras regelbundet automatiskt.

Kvalificering av företagspartner

Alla partner som visar Google Ads-annonser i sitt innehåll måste följa våra programpolicyer. Dessa förbjuder ogiltig aktivitet. Läs mer om ogiltig aktivitet.

Google filtrerar löpande bort ogiltig trafik och granskar alla företagspartner som får höga volymer av ogiltig trafik. Partner som ofta tar emot stora mängder ogiltig trafik kan få sina konton tillfälligt eller permanent avstängda.

Rapportering av klickdata

Google Ads rapporterar totalt antal klick, totalt antal exponeringar och delmängder av denna data (till exempel klick, exponeringar och klickfrekvens per kampanj, annonsgrupp och sökord) till annonsörer. Liknande data som gäller webbplatsstatistik rapporteras till utgivare. Granskningsprocessen omfattar klick- och annonsörsrapportering för Google Ads. Dessa siffror kan variera något under månaden och betraktas som slutgiltiga först vid frysningen i slutet av månaden. Därefter justeras inte rapporterade klick, men annonsörer kan få tillgodohavanden om Google anser att detta är korrekt.

Med Google Ads kan annonsörer se det totala antalet dagliga klick som filtreras (markerade som ogiltiga) för varje kampanj. Google Ads rapporterar inte statistik över allmän och avancerad ogiltig trafik separat, eftersom vi vill förhindra att denna data bakåtutvecklas för att optimera ogiltig trafik. Cirka 62 % av den totala trafiken med ogiltiga klick beräknas vara allmän ogiltig trafik.

Omfattande enhetstester säkerställer att den data som rapporteras i Google Ads- och AdSense-gränssnitten är korrekt. Detta är de primära mekanismer som används för att säkerställa att data från backend-databaser återges korrekt i rapporter till användare. Därutöver sker en noggrann övervakning av feedback från användarna för att upptäcka och korrigera eventuella fel som har undgått upptäckt. Ett flertal automatiska system används för att säkerställa att alla maskiner och all programvara som används för rapportering till Google Ads-användare fungerar korrekt. Innehållet i rapporterna kontrolleras dock främst genom ovan nämnda enhetstester och användares feedback.

Elektroniska poster relaterade till klickaktivitet lagras på obestämd tid. Två datafält, för IP-adresser respektive cookie-id:n, avidentifieras dock efter en viss tid (nio månader för IP-adresser och arton månader för cookie-id:n).
Mätvärden för bruttoantal klick kan härledas genom att skapa en rapport över klick och ogiltiga klick (GIVT och SIVT), vilket gör det möjligt att beräkna bruttoantalet.

Segmentering av mätvärden i översikten utöver totalsummor i display- och sökkampanjer samt segmentering av enhetstyp skickas inte in för MRC-ackreditering.

Sökklick från OTT-enheter (operatörsberoende tjänster), okända och andra enhetstyper, som inte ackrediterats av MRC, kan komma att slås samman med ackrediterade datorklick och mätvärden för totalt antal klick i rapportöversikterna i Google Ads. Trafiken från icke ackrediterade enhetstyper uppskattas vara mindre än en procent av sökklicktrafiken.

Rapportering av videodata

Google Ads rapporterar totalt antal synliga videoexponeringar, mätvärden för synlighet (se beskrivning nedan) och delmängder av denna data till annonsörer. Vi har skickat TrueView-visningar och ogiltiga visningar för MRC-ackreditering och dessa mätvärden läggs till i videosynlighetsrapporten när de ackrediterats.

I MRC-ackrediteringen ingår endast de Google Ads-mätvärden som anges i den nedladdningsbara rapporten över videosynlighet. Ackrediteringen inbegriper inte övrig rapportering av mätvärden för videoexponeringar och videosynlighet i gränssnittsverktygen, till exempel i kampanjrapporterna.
Mätvärden i den nedladdningsbara rapporten över videosynlighet rapporteras som totalt SIVT-netto i dator-, mobilwebb- och mobilappsmiljöer. Detta liknar klickrapportering, där GOT- och AOT-värdena inte rapporteras separat för att förhindra att dessa data bakåtutvecklas. Cirka 61 % av den ogiltiga videoexponeringstrafiken och 13 % av det totala antalet ogiltiga TrueView-visningar beräknas vara allmän ogiltig trafik. Implementeringen av TrueView-visningarnas annonsformat gör att GOT-procentandelen blir lägre.
Följande videoannonsformat mäts och rapporteras i rapporten över videosynlighet. Alla övriga annonsformat som inte beskrivs nedan är undantagna från rapporten, bland annat annonser som visas i YouTube Kids-appen.
 • Överhoppningsbara InStream-annonser: Videoannonser som visas före, under eller efter YouTube-videoinnehåll och där tittarna kan hoppa över annonser på minst 30 sekunder efter att ha spelat upp de första fem sekunderna. TrueView-visningar är bara tillgängliga i det överhoppningsbara in stream-annonsformatet.
 • Bumperannonser: Korta videoannonser på cirka sex sekunder som visas före, under eller efter YouTube-videoinnehåll. Bumperannonser är inte överhoppningsbara.
 • Icke överhoppningsbara in stream-videoannonser: Videoannonser på mellan fem och 30 sekunder i videoutgivares innehåll i Googles Display-nätverk och som visas före, under eller efter videoinnehållet, beroende på var och när innehållsutgivaren väljer att visa annonser.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false