Bransjestandarder for måling av klikk og synlighet, videovisninger og TrueView-visninger

MRC-logo

I den gjeldende Media Rating Council (MRC)-akkrediteringen bekreftes følgende:

 • Googles metode for sporing av klikk på banner- og søkeannonser i «Google Ads» og «AdSense»-teknologiene for annonselevering overholder bransjestandardene for klikkmåling (registrering av klikk).
 • Målingen av videovisninger og videoers synlighet i Google Ads, slik den registreres i rapporten om videosynlighet, overholder bransjestandardene for videovisninger og -synlighet.
 • Prosessene bak disse teknologiene er nøyaktige. Dette gjelder Googles målingsteknologi, som brukes på alle enheter (datamaskiner, mobilenheter, nettbrett) og både i nettlesere og mobilapper.

Bransjeretningslinjene ble utviklet i et forsøk som ble koordinert av IAB (Interactive Advertising Bureau) og MRC, for å styre måten interaktive annonseklikk telles på, og hvordan ugyldige klikk blir oppdaget og håndtert. Et revisjonsfirma fikk i oppdrag av MRC å vurdere disse retningslinjene.

Nedenfor finner du en oversikt over prosessen for klikkmåling som brukes av Google Ads og AdSense. Du kan finne ut mer om dette i IAB/MRC-retningslinjene for klikkmåling. Der beskrives blant annet IAB-standardene for telling av annonseklikk på nettet. Du kan også lese gjennom Googles akkrediteringsbrev.

Hva akkrediteres Google for?

Gjennom akkrediteringen sertifiseres det at Googles teknologi for klikkmåling overholder bransjestandardene for telling av interaktive annonseklikk, og at prosessene bak denne teknologien er nøyaktige.
Akkrediteringen av Google Ads-klikk omfatter
 • den spesifikke akkrediterte målingen «Klikk»
 • enhetstypene for nettlesere på datamaskin, nettlesere på mobilenheter og apper på mobilenheter
 • søke- og bannerannonseformater
Gjennom akkrediteringen sertifiseres det at Googles teknologi for måling av videovisninger samt synligheten av videoer overholder bransjestandardene for telling av videoannonsevisninger og måling av synlighetsfrekvens.

Hva inngår i vurderingsprosessen?

I denne gjennomgangen fokuserer vi på Googles annonseringssystemer med betaling per klikk, videovisninger, TrueView-visninger og videoers synlighet. Annonsører får tilgang til de aktuelle løsningene via Google Ads, og publisister får tilgang til de aktuelle løsningene via AdSense og YouTube.

Det er bare rapporten om videosynlighet som sendes inn for akkreditering av MRC-videoberegninger («MRC Video Metrics»)

Google-annonser kan administreres av brukere gjennom følgende produkter eller tjenester: AdSense for innhold (AFC), AdSense for domener (AFD), AdSense for søk (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube og Google.com. AFC er for annonser som vises på sidene på partnernettsteder, der sideinnholdet brukes som utgangspunkt når det skal velges ut og vises relevante annonser. AFD er for annonser som vises på sidene på et bestemt domene, der selve domenenavnet tilsvarer et søkeord. AdX er for annonser som vises på deltakende partnernettsteder, der sideinnholdet og budgivning i sanntid brukes som utgangspunkt for utvelgelse og visning av relevante annonser. YouTube er for annonser som vises på YouTube.com eller i YouTube-appen, der videoinnholdet og søkeordene brukes som utgangspunkt for utvelgelse og visning av relevante annonser. AFS og Google.com er for annonser som vises som betalte resultater i forbindelse med søkemotorsøk og -resultater.

Hva inngår ikke i vurderingsprosessen?

Googles visningsbaserte løsninger for annonsering uten video, for eksempel Google Marketing Platform, og systemer som brukes for å måle klikk for ikke-kommersielle formål (f.eks. Google-søk), faller utenfor denne vurderingen. Andre systemer som faller utenfor denne vurderingen, er relaterte støtte- og administrasjonssystemer, for eksempel Google Analytics. I tillegg gjelder følgende:

 • Google Ads-rapportbyggeren og andre oversikter over videomålinger er ikke en del av akkrediteringsprosessen.
 • OTT-enheter og andre enhetstyper er heller ikke en del av akkrediteringsprosessen.
 • Klikk for video- og appkampanjer er ikke en del av MRC-akkrediteringsprosessen for klikk.
 • Segmentering av oversiktsberegninger (f.eks. demografisk informasjon) utover samlede verdier for banner- og søkekampanjer og segmentering av enhetstype er ikke en del av MRC-akkrediteringsprosessen.

Metode for klikkmåling

Målingsmetoden er basert på all klikkaktivitet som er registrert, og bruker ikke sampling i forbindelse med klikkmåling. Det er bare trinn 2.2 i IABs syklus for klikkhenvisninger (målte klikk) som registreres direkte av Google. I syklusen for klikkhenvisninger registrerer Google Ads klikket og utsteder en HTTP 302-viderekobling som ikke kan bufres, til nettleseren. Dette skjer på bakgrunn av posisjonen annonsøren har fastsatt for den aktuelle annonsen, og først etter at den innledende klikktransaksjonen er registrert av annonsens viderekoblingstjener. Dette utgjør det målte klikket. Metoden for klikkmåling er den samme for alle enhetstypene (datamaskiner, mobiler, nettbrett) og for nettleser- og mobilappene, med mindre noe annet er angitt.

Parallellsporing er for øyeblikket en valgfri funksjon for annonsører som bruker klikkmåling for trafikk til kampanjer i Søkenettverket og Shopping-kampanjer. Med parallellsporing sendes kundene direkte fra annonsen din til den endelige nettadressen mens sporingen pågår i bakgrunnen (dvs. brukeren sendes ikke først til sporingsnettadressen).

Annonser kan bli vist på mobilenheter som støttes av SDK-en for Google-mobilannonser (her finner du en liste over plattformene som støttes).

En kjent begrensning i denne klikkmålingsmetoden er at et nettverksavbrudd kan føre til at en bruker som får en 302-viderekobling, ikke kan se det resulterende annonsørnettstedet.

Tellemetoden som brukes, er metoden for flere klikk per visning. For å unngå unøyaktig telling av navigasjonsfeil (f.eks. flere klikk per bruker) krever vi derfor at tiden som passerer mellom et gitt klikk og det foregående klikket på annonsevisningen, skal overskride en gitt tidsperiode.

Logger genereres og behandles i sanntid, og alle data som er knyttet til observerte HTTP-transaksjoner, lagres. En rekke variabelteknikker og heuristiske teknikker benyttes for å implementere klikkfiltreringssystemer. Av sikkerhetshensyn blir ikke disse beskrevet her.

Både Google og partnerne deres leverer annonsene til brukerne. Google beholder imidlertid kontrollen over og utfører prosessene knyttet til måling og annonsørrapportering av klikkaktivitet. Når en bruker klikker på en annonse – uansett om Google eller en partner leverer denne – via et hvilket som helst av produktene som administrerer det aktuelle produktet, blir klikkaktiviteten sporet av Google Ads gjennom viderekoblingstjenerne til annonsen.

Måling av klikkaktivitet er basert på Google Ads-metoden for klikkmåling. Med denne metoden blir klikkhendelser administrert og overvåket via en teknologisk infrastruktur. Et klikk registreres (måles) når Google Ads har mottatt et igangsatt klikk og sender brukeren en HTTP 302-viderekobling til annonsørens landingsside eller nettsted (eller en annen mellomtjener, for eksempel agenten til en annonsør). De målte klikkhendelsene registreres i datalogger i et arkiveringssystem for hendelser. Dataloggfilene samles deretter opp, redigeres og settes sammen gjennom helautomatiske prosesser, og resulterer i klikkmålings- og annonsørrapporter. Redigeringsprosessen omfatter prosessen med å filtrere feil eller skadde data, identifisert trafikk som ikke er foretatt av mennesker, deriblant roboter og andre automatiske prosesser, og annen ugyldig klikkaktivitet som er identifisert. De filtrerte klikkene anses som ugyldige, og dermed blir ikke annonsøren fakturert for disse. Google utarbeider klikkrapporter for annonsører, som den respektive annonsøren kan få direkte tilgang til.

Klikkmålingen kan rapporteres etter geografisk plassering (ikke underlagt MRC-akkreditering) og enhetstype. Den geografiske posisjonen er basert på brukerens IP-adresse eller en posisjon som leverandøren har oppgitt (publisister må skaffe seg brukertillatelse for å kunne oppgi slike posisjoner). Vær oppmerksom på at en del trafikk kan bli viderekoblet gjennom proxy-tjenerne til tjenesteleverandører. Dermed kan det hende at brukerens faktiske posisjoner ikke gjenspeiles korrekt (mobiloperatører kan f.eks. viderekoble mobiltrafikk på denne måten). Klassifiseringen av enhetstype (datamaskin, nettbrett eller mobil) er basert på opplysninger fra bibliotekene som bruker HTTP-overskrifter, og som er drevet av Google.

I noen AdSense-implementeringer publiserer partnerne annonser på sitt eget nettsted i henhold til egne utformings- og formateringsregler, og har kontroll over det klikkbare området rundt annonsen. I disse implementeringene er justering av dette området utenfor Googles kontroll. Ved vanlig AdSense-implementering styrer Google det klikkbare området og gjengir i tillegg annonsevisningen direkte for sluttbrukeren.

Metode for måling av videovisninger, synlighet og TrueView-visninger

Via Google kan Google Ads-brukere opprette videokampanjer, laste opp og administrere reklamer og angi budstrategier og relatert målretting for kampanjene sine. Videoannonseinnhold fra Google Ads må være lastet opp på YouTube, men disse videoannonsene kan vises på YouTube og på partnernettsteder med video og apper i Google Displaynettverk (GDN).

Googles eget programvareutviklingssett for interaktive medieannonser (SDK-en for interaktive medieannonser) er integrert i YouTube-videospilleren, i YouTube-mobilappen og i apper og på nettsteder tilhørende videopartnere. Hensikten med dette er å tilrettelegge for enkel kommunikasjon mellom videospillerne og annonsetjeneren for videomåling. Google har to versjoner av SDK-en for interaktive medieannonser. Den ene har støtte for Flash, og den andre har støtte for HTML5. SDK-en for interaktive medieannonser er en mal for videoannonselevering (VAST) (versjon 2.0, 3.0 og 4.0) med kompatibel tag-implementering som brukes til å måle både lineært og ikke-lineært innhold for videoannonser, for å vise og spore digitale videoannonser. SDK-en for interaktive medieannonser har også støtte for VPAID (Video Player Ad Serving Interface) (versjon 2.0), og dermed er kommunikasjon mellom videoannonsen og videospilleren mulig. SDK-en har også støtte for VMAP (Video Multiple Ad Playlist), slik at flere annonser kan spilles av i videoannonseinnholdet.

Alle målte YouTube-videoannonser som vises i rapporten om videosynlighet, er levert som in-stream-annonser. Under målingen av videoannonsevisninger benyttes metoden kalt «count-on-begin-to-render» (visningen registreres mao. når gjengivelsen av annonsen igangsettes). Hvis publisisten bak innholdet i videoannonsen har implementert Google Ads IMA SDK-løsningene på rett måte, skal disse løsningene være i tråd med kravene i retningslinjene for videovisninger vedrørende måling av hendelsen etter bufring. TrueView in-stream-annonser omtales gjerne som «annonser som kan hoppes over». De inneholder nemlig en «Hopp over»-knapp og vises under avspilling av en video (før, underveis i eller etter videoen), og seerne kan velge å hoppe over annonsen etter fem sekunder. TrueView-visninger er et format tuftet på kostnad per visning. I klartekst betyr dette at annonsøren utelukkende belastes når seeren faktisk ser på annonsen. TrueView-visninger er ikke forbundet med synlighet. Med TrueView in-stream-annonser betaler du når en seer ser på 30 sekunder av videoen din (eller hele videoen dersom den varer i mindre enn 30 sek) eller har interaksjoner med videoen, avhengig av hva som inntreffer først. For TrueView in-stream-annonser kan vi definere en visning på måtene beskrevet nedenfor.

TrueView in-stream:

 1. Brukeren ser 30 sekunder (inkludert de fem sekundene som er obligatoriske) av eller ser ferdig annonsen (om den skulle vare i under 30 sekunder).
 2. Brukeren klikker på kanalens tittel/brukernavnbilde.*
 3. Brukeren klikker på videotittelen.*
 4. Brukeren klikker på kortets appetittvekker.*
 5. Brukeren klikker på Del.*
 6. Brukeren klikker på et tilleggsbanner / videoveggen.*
 7. Brukeren klikker på utvidelsen for handlingsfremmende oppfordringer.*
 8. Brukeren klikker for å gå til annonsørens nettsted.*
 9. Brukeren klikker på sluttskjermer.*

*Dette er ikke av avgjørende betydning og inngår derfor ikke i MRC-akkrediteringsrevisjonen. Per nå utgjør de ovennevnte interaksjonene som ikke anses som av avgjørende betydning, bare 1,36 % av de totale TrueView-visningene i store kampanjer og bare 2,33 % i lite omfattende kampanjer. Handlingene som ikke anses som visninger, omfatter klikk på

 1. annoteringer
 2. liker (positiv)
 3. fullskjerm
 4. InVideo-programmering (vises ikke i TrueView in-stream-annonser)
 5. vannmerker
 6. «Hopp over»-knappen

Når en annonsør belastes for en visning som vist i Google Ads-brukergrensesnittet, økes også den offentlige YouTube.com-visningstellingen.

Når Google mottar målingshendelsen, har Google kontroll over etterfølgende behandling og rapportering. I Google Ads blir det brukt en kombinasjon av data fra brukeragenter og SDK-er for mobilapper – både fra interne og eksterne kilder – for å klassifisere enhetstypene. Google Ads setter aldri bort klassifisering til tredjeparter.

I noen tilfeller er kontinuerlig avspilling en faktor, for eksempel når autoavspilling er aktivert eller brukeren ser på en video i en spilleliste. I slike tilfeller følges bestemte regler. Hvis du bruker Wi-Fi, stopper den kontinuerlige avspillingen automatisk etter fire timer. Hvis du bruker et mobilnettverk, stopper den kontinuerlige avspillingen når du har vært inaktiv i 30 minutter. Du finner den nyeste og mest nøyaktige informasjonen om denne funksjonen på https://support.google.com/youtube/answer/6327615. Cirka 15 % av videotrafikken spilles av automatisk.

Googles følgeannonser måles uavhengig av visninger av videoannonser og rapporteres ikke i Google Ads-rapporten om videosynlighet. Resultatet er at måling og rapportering av følgeannonser ekskluderes fra denne samhandlingen.

For videosynlighet brukes Active View description of methodology i Google Ads for å måle synlighet, slik den rapporteres på rapporteringsplattformen til Google Ads. I Google Ads telles det en synlig videovisning når minst 50 % av videoannonsen kan ses i minst to sekunder i det synlige området av brukerens nettleser eller app.

Filtreringsmetode

Google forsøker å identifisere og filtrere både generell og avansert ugyldig trafikk kontinuerlig ved hjelp av databaserte identifikatorer, aktiviteter og mønstre. Identifiseringen og filtreringen utføres for alle klikk og videovisninger, og omfatter automatisert trafikk og mistanker om svindel. Ettersom brukernes identitet og hensikt ikke alltid er kjent eller kan utledes av publisisten, annonsøren eller de respektive agentene deres, er det imidlertid usannsynlig at all ugyldig trafikk kan identifiseres og ekskluderes fra de rapporterte resultatene på en proaktiv måte. Vi ønsker å beskytte prosessene for filtrering av ugyldig trafikk mot misbruk og omvendt utvikling, og vi kan derfor ikke oppgi detaljer om bestemte filtreringsprosedyrer utover det som er beskrevet her, annet enn til granskerne som en del av vurderingsprosessen.
I filtreringen benyttes både spesifikk identifisering (deriblant å etterkomme instruksjonsfiler fra roboter, filtreringslister og testaktivitet fra publisister) samt aktivitetsbaserte filtreringsmetoder (deriblant analyse av flere sekvensielle aktiviteter, enkeltstående aktiviteter, interaksjonsattributter og annen mistenkelig aktivitet).
I tillegg gjelder parameterne nedenfor for filtreringsmetoden:
 • Google bruker ikke tredjepartsfiltrering.
 • Robotinstruksjonsfiler (robots.txt) benyttes.
 • Kilder som brukes for å identifisere aktivitet som ikke genereres manuelt: IAB/ABCe International Spiders & Robots List brukes av Google i tillegg til andre filtre basert på tidligere robotaktiviteter. Ekskluderingsfilen IAB Robots List benyttes.
 • Aktivitetsbaserte filtreringsprosesser: Aktivitetsbasert identifisering innebærer å utføre bestemte typer mønsteranalyser, på jakt etter aktivitetsatferd som det er sannsynlig at kan identifisere trafikk som ikke er foretatt av mennesker. Googles team for annonsetrafikkvalitet har systemer som brukes for å avsløre mistenkelig aktivitet, og iverksetter aktivitetsbasert filtrering på grunnlag av dette.
 • All filtrering foretas i ettertid og på en passiv måte. Det vil si at brukeren (nettleseren, roboten osv.) får tilgang til forespørselen uten at det er angitt om trafikken er merket, eller om trafikken blir filtrert og fjernet, fordi Google ikke ønsker å antyde overfor brukeragenten at brukeragentens aktivitet har utløst en av Googles filtreringsmetoder. I enkelte tilfeller blir det dessuten brukt blokkering i grensesnittet. Dette kan skje om det er sannsynlig at den resulterende annonseforespørselen kan føre til ugyldig aktivitet. Historisk sett har mindre enn to prosent av annonseforespørslene blitt blokkert.
 • Prosesser er implementert for å fjerne selverklært aktivitet knyttet til forhåndshenting av innhold.
 • Prosesser benyttes for at publisistene skal kunne foreta testklikk og videovisninger. Med disse prosessene har publisistene mulighet til å legge til en bestemt tag i annonseforespørsler for å angi at annonseforespørselen er en testforespørsel og ikke skal telles med i fakturering eller offisielle regnskapstall.
 • Når uoverensstemmelser eller feil blir oppdaget, finnes det prosesser for å korrigere disse dataene og refundere annonsørene. Refusjonene gjenspeiles i faktureringssammendragene. Det er svært sjelden at loggfilene blir skadet, men hvis dette skulle skje, finnes det prosesser for å gjenopprette dem.
 • Prosesser er implementert for å fjerne aktivitet fra Googles interne IP-adresser.
 • Filtreringsregler og terskler overvåkes kontinuerlig. De kan endres manuelt, og de oppdateres automatisk med jevne mellomrom.

Kvalifisering for bedriftspartnere

Alle partnere som viser Google Ads-annonser i innholdet sitt, må overholde programretningslinjene våre, som forbyr ugyldig aktivitet. Finn ut mer om ugyldig aktivitet.

Google filtrerer regelmessig ut ugyldig trafikk, og vi evaluerer eventuelle bedriftspartnere som mottar store mengder ugyldig trafikk. Vi kan suspendere eller avslutte kontoene til partnere som kontinuerlig mottar store mengder ugyldig trafikk.

Rapportering av klikkdata

I Google Ads rapporteres totalt antall klikk, totalt antall visninger og delsett av disse dataene (f.eks. klikk, visninger og klikkfrekvenser fordelt på kampanjer, annonsegrupper og søkeord) til annonsørene, og lignende data som tilsvarer nettstedstatistikk, vises til publisistene. Omfanget av vurderingsprosessen omfatter klikk- og annonsørrapportering for Google Ads. Disse tallene kan svinge en del i løpet av måneden, og de anses ikke som endelige før de fryses i slutten av måneden. Etter denne tiden justeres ikke de rapporterte klikkene. Annonsørene kan imidlertid få innvilget kreditter hvis Google mener det er på sin plass.

Med Google Ads får annonsørene muligheten til å se det totale antallet daglige klikk filtrert (merket som ugyldig) for hver kampanje. Totalsummene for generell ugyldig trafikk og sofistikert ugyldig trafikk rapporteres ikke separat i Google Ads for å forhindre omvendt utvikling av disse dataene i den hensikt å optimalisere ugyldig trafikk. Omtrent 65 % av den totale ugyldige klikktrafikken vurderes som generell ugyldig trafikk.

Detaljerte enhetstestprosedyrer benyttes for å sikre at de rapporterte dataene er nøyaktige i Google Ads- og AdSense-grensesnittene. Dette er de primære mekanismene som benyttes for å sikre at dataene fra databasene i tjenerdelen formidles på en nøyaktig måte i brukerrapportene. I tillegg overvåkes tilbakemeldingene fra brukerne nøye for å oppdage og rette eventuelle feil som har kommet med helt frem til en utgivelse. En rekke automatiske systemer brukes for å sikre at alle maskiner og all programvare som rapporterer data til Google Ads-brukere, benyttes på riktig måte. Innholdet i rapportene blir imidlertid hovedsakelig bekreftet gjennom de nevnte enhetstestene og tilbakemeldinger fra brukerne.

Elektroniske arkiver over klikkaktivitet beholdes på ubestemt tid. To datafelt, IP- og informasjonskapsel-ID-er blir imidlertid anonymisert etter en bestemt tidsperiode (ni måneder for IP-adresser og 18 måneder for informasjonskapsel-ID-er).
Du kan utlede beregninger av brutto klikk ved å rapportere om klikk og ugyldige klikk (generell ugyldig trafikk (GIVT) og sofistikert ugyldig trafikk (SIVT)).

Oversiktsberegninger som vises utover totale antall klikk for søke- og bannerkampanjer og segmentering av enhetstype er ikke en del av MRC-akkrediteringsprosessen.

Klikk fra «over-the-top»-enheter (OTT), ukjente og andre typer enheter, som ikke er akkreditert av MRC, kan slås sammen med beregningsverdier for akkrediterte klikk på datamaskiner og totale antall klikk i rapporteringsoversiktene i Google Ads. Trafikk som stammer fra enhetstyper som ikke er akkrediterte, antas å være mindre enn én prosent av all klikktrafikk i søke- og bannerkampanjer.

Rapportering av videodata

I Google Ads rapporteres totalt antall synlige visninger av videoen, synlighetsberegninger (angitt nedenfor) og delsett av disse dataene til annonsørene. Vi har sendt inn TrueView-visninger og antall ugyldige visninger til MRC-akkreditering, og disse verdiene blir lagt til i rapporten om videosynlighet så fort akkrediteringen er tildelt.

Det er bare Google Ads-beregningene i den nedlastbare rapporten om videosynlighet som inngår i MRC-akkrediteringen. Annen rapportering av videovisninger og synlighetsberegninger for verktøyene i brukergrensesnittet omfattes ikke av akkrediteringen, for eksempel kampanjerapportering.
Beregningene i den nedlastbare rapporten om videosynlighet rapporteres samlet netto uten sofistikert ugyldig trafikk (SIVT) i miljøer for datamaskiner, mobil, nett og annonser i mobilapper. Dette minner om klikkrapportering, der totalsummene for generell ugyldig trafikk og sofistikert ugyldig trafikk ikke rapporteres separat for å forhindre omvendt konstruksjon av disse dataene. Omtrent 60 % av den totale trafikken som kan tilskrives ugyldige videovisninger, og 14 % av det totale antallet ugyldige TrueView-visninger anslås å stamme fra generell ugyldig trafikk. På grunn av implementeringen av annonseformatet for TrueView-visninger blir prosentandelen av den generelle ugyldige trafikken lavere.
Videoannonseformatene nedenfor måles og rapporteres i rapporten om videosynlighet. Alle andre annonseformater som ikke er beskrevet nedenfor, er utelatt fra rapporten om videosynlighet, deriblant annonser som vises i YouTube Kids-mobilappen.
 • In-stream-annonser som kan hoppes over: Dette er videoannonser som vises før, underveis i eller etter YouTube-videoinnhold. Her kan seerne hoppe over annonser som varer i 30 sekunder eller mer, men først etter at de fem første sekundene er spilt av. TrueView-visninger er bare tilgjengelig i in-stream-annonseformatet som kan hoppes over.
 • Bumperannonser: Dette er korte videoannonser på omtrent seks sekunder, og de vises før, underveis i eller etter YouTube-videoinnhold. Det er ikke mulig å hoppe over disse annonsene.
 • In-stream-videoannonser som ikke kan hoppes over: Dette er videoannonser på 5–30 sekunder som vises i videoutgiverinnhold i Google Displaynettverk før, under eller etter selve videoinnholdet, avhengig av hvor og når innholdsutgiveren velger å plassere annonsene som skal vises sammen med videoinnholdet sitt.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt