Klikkausten ja videoiden näyttökertojen/näkyvyyden mittausta koskevat toimialan standardit

MRC-logo

Nykyinen Media Rating Councilin (MRC) hyväksyntä takaa seuraavat asiat:

 • Googlen Google Adsissa käyttämä Display-mainosten ja hakumainosten klikkaustenmittausmenetelmä ja AdSensessa käyttämät mainostennäyttöteknologiat noudattavat klikkaustenmittausta koskevia toimialan standardeja.
 • Google Adsin videonäyttökertojen ja videonäkyvyyden mittaukset, jotka ilmoitetaan videonäkyvyysraportissa, noudattavat videonäyttökertojen ja videonäkyvyyden mittausta koskevia toimialan standardeja.
 • Näitä teknologioita tukevat prosessit ovat tarkkoja. Hyväksyntä koskee Googlen mittaustekniikkaa, jota käytetään kaikissa laitetyypeissä (työpöytä, mobiili ja tabletti) sekä selain- ja mobiilisovellusympäristöissä.

Toimialan ohjeet kehitettiin Interactive Advertising Bureaun (IAB) ja MRC:n koordinoimassa hankkeessa, jossa määritettiin, kuinka interaktiivisen mainonnan klikkaukset lasketaan ja kuinka kelpaamattomat klikkaukset tunnistetaan ja käsitellään. Näiden ohjeiden tarkistuksen suoritti MRC:n palkkaama auktorisoitu tilitoimisto.

Alla on yhteenveto Google Adsissa ja AdSensessa käytetystä klikkausten mittausprosessista. Lisäresursseja on IAB:n/MRC:n klikkaustenmittausohjeissa, joissa kuvataan IAB:n verkkomainosten klikkauksiin liittyvät standardit. Voit myös lukea Googlen hyväksyntäkirjeen.

Mitkä hyväksynnät Google on saanut?

Hyväksyntä takaa, että Googlen klikkaustenmittausteknologia noudattaa interaktiivisten mainosten klikkausten laskentaa koskevia toimialan standardeja ja että sen tätä teknologiaa tukevat prosessit ovat tarkkoja.
Google Adsin klikkausten hyväksynnän kattavuus:
 • Hyväksytty mittari on klikkaukset.
 • Hyväksyntä kattaa kaikki laitetyypit selain- ja sovellusympäristöissä
 • Hyväksyntä kattaa haku- ja Display-mainosmuodot.
Hyväksyntä takaa, että Googlen videonäyttökertojen ja videonäkyvyyden mittausteknologia noudattaa videomainonnan näyttökertojen laskentaa ja näkyvyysasteen mittausta koskevia toimialan standardeja.

Mitä tarkastusprosessiin kuuluu?

Tarkastus keskittyy Googlen klikkauskohtaisen maksun, videonäyttökertojen ja videonäkyvyyden mainontajärjestelmiin. Google tarjoaa mainostajille tarkoitettuja ratkaisuja Google Adsissa ja julkaisijoille tarkoitettuja ratkaisuja AdSensessa ja YouTubessa.

MRC:n videoita koskevien mittareiden hyväksyntää varten toimitetaan vain videonäkyvyysraportti.

Google-mainoksia voidaan näyttää käyttäjille seuraavissa tuotteissa tai palveluissa: AdSense sisällölle, AdSense verkkotunnuksille, AdSense haulle, Ad Exchange (AdX), YouTube ja Google.fi. AdSense sisällölle koskee mainoksia, jotka näytetään kumppaneiden sivustojen sivuilla, joilla sivun sisällön tietoja käytetään määrittämään ja näyttämään osuvia mainoksia. AdWords verkkotunnuksille koskee mainoksia, jotka näytetään tietyn verkkotunnuksen sivuilla, kun verkkotunnuksen nimi vastaa hakukyselyä. DoubleClick Ad Exchange koskee mainoksia, jotka näytetään ohjelmaan osallistuvilla kumppanisivustoilla, kun sivun ja reaaliaikaisen hintatarjouksen kontekstia käytetään sopivien mainosten valitsemiseen ja näyttämiseen. YouTube koskee mainoksia, jotka näytetään YouTube.com-sivustolla tai YouTube-sovelluksessa, kun videon kontekstia ja hakukyselyitä käytetään sopivien mainosten määrittämiseen ja näyttämiseen. AdSense haulle ja Google.fi koskevat mainoksia, jotka näytetään maksullisina tuloksina hakukonekyselyiden ja hakutulosten yhteydessä.

Mitä tarkastusprosessiin ei kuulu?

Tarkastuksen piiriin eivät kuulu Googlen muut kuin videonäyttökertoihin perustuvat mainontaratkaisut (kuten Google Marketing Platform) ja järjestelmät, jotka mittaavat klikkauksia ei-kaupallisia tarkoituksia varten (kuten Google-haku). Tarkastuksen ulkopuolelle jäävät myös järjestelmiin liittyvät tuki- ja hallintajärjestelmät (kuten Google Analytics). Lisäksi:

 • Hyväksyntäprosessi ei kata Google Adsin raporttityökalua ja muita hallintapaneelin videoita koskevia mittareita.
 • Hyväksyntäprosessi ei myöskään kata OTT:tä ja muita laitetyyppejä.
 • MRC:n klikkausten hyväksyntäprosessi ei kata Video- ja Sovellus-kampanjoiden klikkauksia.
 • MRC:n hyväksyntäprosessi ei koske hallintapaneelin mittareiden (kuten demografisten tietojen) ryhmittelyä lukuun ottamatta Display-verkoston kampanjoiden ja Hakukampanjoiden kokonaismäärien ja laitetyyppien ryhmittelyä.

Klikkausten mittaustekniikka

Klikkaustenmittausmenetelmä perustuu kaikkeen tallennettuun klikkaustoimintaan, eikä klikkausmittauksissa hyödynnetä näytteitä. Google ottaa suoraan huomioon vain IAB:n klikkausviittausjakson (mitatut klikkaukset) vaiheen 2.2. Klikkausviittausjaksossa Google Ads vastaanottaa ensimmäisen klikkaustapahtuman mainosten uudelleenohjauspalvelimelta, tallentaa klikkauksen ja lähettää selaimeen mainostajan tietylle mainokselle määrittämän sijainnin perusteella HTTP 302 ‑uudelleenohjauksen, jota ei tallenneta välimuistiin. Tämä on mitattu klikkaus. Klikkauksia mitataan samalla tavoin kaikissa laitetyypeissä (tietokone, mobiili ja tabletti) sekä selaimissa että mobiilisovelluksissa, ellei muuta ole ilmoitettu.

Lisäksi samanaikainen seuranta on tällä hetkellä valinnaisena ominaisuutena niiden mainostajien käytettävissä, jotka seuraavat Haku- ja Shopping-kampanjoiden liikennettä klikkausmittauksen avulla. Kun samanaikainen seuranta on käytössä, mainostasi klikkaavat asiakkaat siirtyvät suoraan lopulliseen URL-osoitteeseen eli laskeutumissivulle (eivätkä ensin seuranta-URL-osoitteeseen) ja klikkausten mittaaminen tapahtuu taustalla.

Mainoksia voidaan näyttää mobiililaitteilla, joita Google Mobile Ads SDK tukee (katso luettelo tuetuista käyttöympäristöistä).

Tämän klikkaustenmittausmenetelmän rajoituksena on, että verkkohäiriön seurauksena käyttäjä, joka ohjataan onnistuneesti 302-uudelleenohjauksella, ei ehkä näe kohteena olevaa mainostajan verkkosivustoa.

Hyödynnettävässä laskentamenetelmässä lasketaan useita klikkauksia näyttökertaa kohden. Jotta siirtymisvirheitä (esimerkiksi käyttäjän useita klikkauksia) ei lasketa mukaan tietoihin, edellytämme, että tietyn klikkauksen ja sitä edeltäneen mainoksen näyttökerran klikkauksen välissä on kulunut tietty aika.

Lokit luodaan ja käsitellään reaaliajassa ja kaikki havaitut HTTP-tapahtumat tallennetaan. Klikkauksen suodatusjärjestelmissä käytetään useita muuttuvia ja heuristisia tekniikoita, joita ei luetella tässä turvallisuussyistä johtuen.

Google ja Googlen kumppanit näyttävät mainoksia käyttäjille. Google kuitenkin hallitsee klikkaustoiminnan mittaukseen ja mainostajien raportointiin liittyviä prosesseja ja suorittaa kyseiset prosessit. Kun käyttäjä klikkaa joko Googlen tai kumppanin näyttämää mainosta missä tahansa mainontatuotteessa, Google Ads seuraa klikkaustoimintaa mainosten uudelleenohjauspalvelimien kautta.

Klikkaustoiminnan mittaaminen perustuu Google Adsin klikkaustenmittausmenetelmään, jossa klikkaustapahtumia hallitaan ja seurataan teknologiainfrastruktuurin avulla. Klikkaus tallennetaan (mitataan), kun Google Ads on vastaanottanut klikkauksen ja lähettänyt käyttäjälle HTTP 302 ‑uudelleenohjauksen, joka vie käyttäjän mainostajan laskeutumissivulle tai verkkosivustolle (tai muulle, esimerkiksi mainostajan edustajan välipalvelimelle). Nämä mitatut klikkaustapahtumat tallennetaan datalokeihin tapahtumatiedostojärjestelmässä. Datalokitiedostot kerätään, muokataan ja kootaan täysin automatisoidulla prosessilla, jotta klikkausmittaus- ja mainosraportit saadaan luotua. Muokkausprosessiin kuuluu virheellisen tai vioittuneen datan, tunnistetun automaattisen liikenteen (kuten hakurobotit ja muut automaattiset prosessit) ja muun tunnistetun kelpaamattoman klikkaustoiminnan suodattaminen. Suodatettuja klikkauksia pidetään kelpaamattomina, joten niitä ei laskuteta mainostajalta. Google tekee mainostajille klikkausraportteja, jotka kyseinen mainostaja saa suoraan käyttöönsä.

Klikkausmittaukset voidaan raportoida yhdistettyinä tietoina maantieteellisen sijainnin (ei MRC-hyväksyntää) ja laitetyypin mukaan. Maantieteellinen sijainti perustuu käyttäjän IP-osoitteeseen tai julkaisijan välittämään sijaintitietoon (julkaisijoiden on saatava käyttäjiltä lupa tällaisten sijaintitietojen välittämiseen). Huomaa, että osa liikenteestä voidaan reitittää palveluntarjoajan välityspalvelimien kautta, eikä se näin välttämättä vastaa käyttäjän oikeaa sijaintia (esimerkiksi mobiilioperaattoreilla voi olla käytössä välityspalvelimia mobiililiikenteen käsittelyä varten). Laitetyypin luokittelut (tietokoneet, tabletit ja mobiililaitteet) perustuvat Googlen kirjastojen perusteella käsiteltyihin HTTP-otsikoiden tietoihin.

Joissakin AdSense-toteutuksissa kumppanit hahmontavat mainoksia omalla sivustollaan omien malliensa ja muotoilusääntöjensä mukaan ja hallitsevat mainoksen klikattavaa aluetta. Näissä toteutuksissa tämän alueen muokkaaminen ei ole Googlen hallinnassa. Tavallisissa AdSense-toteutuksissa Google hallitsee klikattavaa aluetta ja piirtää mainoksen näyttökerran suoraan käyttäjän näytölle.

Videonäyttökertojen ja ‑näkyvyyden mittausmenetelmät

Google Ads ‑käyttäjät voivat luoda videokampanjoita, ladata ja hallita mainosaineistoa sekä asettaa kampanjoilleen hintatarjousstrategioita ja sopivia kohdistuksia. Vaikka Google Ads ‑videomainosten sisällön on oltava YouTubessa, itse videomainokset voivat näkyä YouTuben lisäksi videokumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa koko Google Display ‑verkostossa.

Googlen oma interaktiivisten mediamainosten ohjelmistokehityspaketti (IMA SDK) on integroitu suoraan YouTube-videosoittimeen, YouTube-mobiilisovellukseen sekä videokumppaneiden sivustoille ja sovelluksiin, jotta videosoittimien ja mainospalvelimen välinen yhteistyö on sujuvaa ja jotta videonäyttökertoja ja ‑näkyvyyttä voidaan mitata. Google ylläpitää kahta IMA SDK ‑versiota: toinen tukee Flashia ja toinen HTML5:tä. IMA SDK on Video Ad Serving Template (VAST) (versiot 2.0, 3.0 tai 4.0), jonka taggaus sopii sekä lineaarisen että ei-lineaarisen videomainossisällön mittaamiseen digitaalisten videomainosten näyttämiseksi ja seuraamiseksi. IMA SDK tukee myös Video Player Ad-Serving Interface (VPAID) ‑käyttöliittymää (versio 2.0), joka mahdollistaa videomainoksen ja videosoittimen keskinäisen viestinnän, ja Video Multiple Ad Playlist (VMAP) ‑soittolistaa, jonka ansiosta videomainossisällössä voidaan toistaa useita mainoksia.

Kaikki videonäkyvyysraporttiin sisältyvät mitatut YouTube-videomainokset näytetään In-stream-mainoksina. Videomainosten näyttökertojen mittauksessa käytetään menetelmää, jossa laskenta aloitetaan siitä, kun mainoksen piirtäminen näytölle alkaa. Kun videomainoksen sisällön julkaisija on toteuttanut Google Ads IMA SDK ‑ratkaisut asianmukaisesti, ne vastaavat videonäyttökertoja koskevien ohjeiden vaatimuksia mittaustapahtuman aloittamisesta puskuroinnin jälkeen. Vastaanotettuaan mittaustapahtuman Google vastaa sen jatkokäsittelystä ja raportoinnista.Laitetyypit luokitellaan Google Adsissa käyttämällä sisäisistä ja ulkoisista lähteistä peräisin olevaa käyttäjäagenttien ja mobiilisovellusten SDK-dataa. Luokittelua ei tehdä kolmansien osapuolten avulla.

Joissakin tapauksissa jatkuva toisto vaikuttaa asiaan, esimerkiksi silloin, kun automaattinen toisto on käytössä tai käyttäjä katsoo videota soittolistalta. Tällöin noudatetaan tiettyjä sääntöjä. Wi-Fi-yhteydellä jatkuva toisto pysähtyy automaattisesti neljän tunnin jälkeen. Mobiiliverkkoyhteydellä jatkuva toisto pysähtyy, jos sovellusta ei ole käytetty 30 minuuttiin. Uusimmat ja tarkimmat tiedot tästä ominaisuudesta saat osoitteesta https://support.google.com/youtube/answer/6327615. Noin 15 % videoliikenteestä toistetaan automaattisesti.

Google on ilmoittanut, että Display-mainospareja mitataan erillään videomainosten näyttökerroista eikä niitä raportoida Google Adsin videonäkyvyysraporteissa. Siksi Display-mainosparit eivät sisälly tähän hyväksyntäprosessiin.

Google Adsissa käytetty videonäkyvyyden mittausmenetelmä on Active View description of methodology. Tällä menetelmällä näkyvyyttä mitataan samalla tavalla, jolla sitä raportoidaan Google Adsin raportointialustalla. Google Ads laskee videonäyttökerran katseltavissa olevaksi, kun vähintään puolet videon mainosaineistosta on käyttäjän selaimen/sovelluksen katseltavissa olevalla alueella kahden peräkkäisen sekunnin ajan.

Suodatusmenetelmä

Google pyrkii jatkuvasti tunnistamaan ja suodattamaan sekä yleistä että kehittynyttä virheellistä liikennettä käyttämällä dataan perustuvia tunnisteita, toimintoja ja malleja. Tunnistus ja suodatus koskee klikkauksia ja videoiden näyttökertoja, ja myös automaattisesti suoritetut toiminnot ja epäillyt petokset pyritään tunnistamaan ja suodattamaan. Koska julkaisijan, mainostajan tai näiden edustajien ei ole kuitenkaan aina mahdollista tunnistaa käyttäjää ja käyttäjän tarkoitusta, on epätodennäköistä, että kaikkea virheellistä liikennettä tunnistetaan ja suljetaan pois raportoiduista tuloksista etukäteen. Jotta virheellisen liikenteen suodatusprosessit eivät vaarannu eikä niiden toimintaa selvitetä koodia muuntamalla, suodatusprosesseista ei anneta kuin tässä kerrotut tiedot. Poikkeuksena ovat tarkastajille annetut tiedot tarkastusprosessin yhteydessä.
Suodatuksessa hyödynnetään tarkkaa tunnistamista (mukaan lukien robottiohjetiedostot, suodatinluettelot ja julkaisijan koetoiminta) ja toimintaan perustuvia suodatusmenetelmiä (mukaan lukien useiden peräkkäisten toimintojen, arvoltaan poikkeavien toimintojen, interaktioattribuuttien ja muun epäilyttävän toiminnan analysointi).
Lisäksi suodatinmenetelmää koskevat seuraavat parametrit:
 • Google ei käytä kolmannen osapuolen suodatusta.
 • Robottiohjetiedostoja (robots.txt) käytetään.
 • Muiden kuin ihmisten tekemään toimintaan käytetyt lähteet: Google käyttää IAM/ABCe International ‑indeksointitoimintoja ja Robots Listiä sekä muita suodattimia aiempien robottitoimintojen mukaan. IAB Robots List ‑poissulkuluettelo on käytössä.
 • Toimintaan perustuvat suodatusprosessit: Toimintaan perustuva tunnistaminen suoritetaan tiettyjen mallianalyysien avulla. Prosessi pyrkii löytämään toimintakäyttäytymistä, josta automaattinen liikenne voidaan tunnistaa. Googlen mainosliikenteen laatua valvovalla tiimillä on järjestelmiä, jotka tunnistavat epäilyttävää toimintaa ja tekevät toimintoon perustuvaa suodattamista asianmukaisesti.
 • Kaikki suodatus tehdään jälkikäteen ja passiivisesti. Toisin sanoen käyttäjälle (selaimelle, robotille tai vastaavalle) annetaan pyyntö ilman ilmoitusta siitä, että liikenne on merkitty tai että sitä suodatetaan tai poistetaan. Google ei halua millään tapaa ilmaista käyttäjäagentille, että sen toiminta on käynnistänyt Googlen suodatustoimintoja. Kun mainospyyntö todennäköisesti johtaa kelpaamattomaan toimintaan, hyödynnetään myös front-end-estoa. Aiemman perusteella alle 2 % mainospyynnöistä estetään.
 • Käyttöön on otettu prosesseja, joilla poistetaan itse julkaistut esinoutotoiminnot.
 • Käytössä on prosesseja, joilla sallitaan julkaisijan koeklikkaukset ja videoiden koenäyttökerrat. Prosessit tukevat julkaisijoita, jotka lisäävät tietyn tagin mainospyyntöön osoittaakseen, että mainospyyntö on koepyyntö eikä sitä tulisi laskea mukaan laskutukseen tai muuhun viralliseen kirjanpitotarkoitukseen.
 • Kun epäjohdonmukaisuuksia tai virheitä havaitaan, on olemassa prosesseja tietojen korjaamiseksi ja hyvitysten antamiseksi mainostajille. Hyvitykset näkyvät laskutusyhteenvedoissa. Lokitiedostojen vahingoittuminen on erittäin harvinaista, mutta jos näin tapahtuu, niiden palauttamiseksi on prosesseja.
 • Googlen sisäisistä IP-osoitteista peräisin olevien toimintojen poistamiseksi on otettu käyttöön prosesseja.
 • Suodatussääntöjä ja ‑kynnyksiä seurataan jatkuvasti. Niitä voi muuttaa manuaalisesti, ja ne päivitetään automaattisesti säännöllisin väliajoin.

Liikekumppanien hyväksyntä

Kaikkien Google Ads ‑mainoksia sisältönsä yhteydessä näyttävien kumppanien on noudatettava ohjelmasääntöjämme, jotka kieltävät kelpaamattoman toiminnan. Lue lisää kelpaamattomasta toiminnasta.

Google suodattaa virheellistä liikennettä jatkuvasti ja arvioi liikekumppaneita, jotka saavat runsaasti virheellistä liikennettä. Jos kumppani saa jatkuvasti paljon virheellistä liikennettä, kumppanin tili voidaan jäädyttää tai sulkea.

Klikkausdatan raportointi

Google Adsissa mainostajille raportoidaan klikkausten kokonaismäärät, näyttökertojen kokonaismäärät ja osia tästä datasta (esimerkiksi klikkaukset, näyttökerrat tai klikkausprosentit kampanjan, mainosryhmän tai avainsanan mukaan). Julkaisijoille raportoidaan vastaava sivuston tilastoja koskeva data. Tarkastusprosessi kattaa Google Adsin klikkausten ja mainostajan raportoinnit. Luvut voivat vaihdella kuukauden aikana, eivätkä ne ole lopullisia ennen kuun lopussa tapahtuvaa lukitsemista. Raportoituja klikkauksia ei enää tämän jälkeen muuteta. Mainostajalle voidaan kuitenkin antaa hyvityksiä, jos Google pitää sitä asianmukaisena.

Google Adsissa mainostajat voivat nähdä jokaisen kampanjan suodatettujen (kelpaamattomaksi merkittyjen) päivittäisten klikkausten kokonaismäärän. Google Ads ei raportoi yleisen ja kehittyneen virheellisen liikenteen määriä erikseen, jotta virheellistä liikennettä ei voida optimoida tämän datan koodia muuttamalla. Arviolta noin 65 prosenttia kaikesta virheellisestä klikkausliikenteestä on yleistä virheellistä liikennettä.

Raportoidun datan tarkkuus varmistetaan Google Adsin ja AdSensen front-end-puolella laajojen yksikkötestimenettelyjen avulla. Yksikkötestimenettelyt ovat ensisijaisia mekanismeja, joiden avulla voidaan varmistaa, että back-end-tietokantojen data välitetään käyttäjille tarkoitetuissa raporteissa oikein. Lisäksi käyttäjien palaute käydään huolellisesti läpi, jotta kaikki julkaistaessa mahdollisesti ilmenevät virheet voidaan havaita ja korjata. Käytössä on useita automaattisia järjestelmiä, joilla varmistetaan kaikkien Google Ads ‑käyttäjille tietoja raportoivien laitteiden ja ohjelmistojen kunnollinen toiminta. Raporttien sisältö varmennetaan kuitenkin ensisijaisesti aiemmin mainittujen yksikkötestien ja käyttäjien palautteen perusteella.

Klikkaustoimintaan liittyvät sähköiset tietueet säilytetään toistaiseksi. Kaksi datakenttää, IP-osoitteet ja evästetunnisteet, anonymisoidaan kuitenkin tietyn ajanjakson jälkeen (IP-osoitteet yhdeksän kuukauden ja evästetunnisteet 18 kuukauden jälkeen).
Kaikki klikkaukset saa selville raportoimalla sekä klikkaukset että kelpaamattomat klikkaukset (yleinen virheellinen liikenne ja kehittynyt virheellinen liikenne).

Hallintapaneelin tiedoista vain Haku- ja Display-kampanjoiden klikkausten kokonaismäärät ja segmentointi laitetyypeittäin sisällytetään MRC:n hyväksyntäprosessiin.

Klikkaukset OTT (over-the-top) -medialaitteista, tuntemattomista laitetyypeistä ja muista laitetyypeistä, joita ei ole MRC-hyväksytty, voidaan yhdistää hyväksyttyihin tietokoneklikkauksiin ja klikkausten kokonaismääriin Google Ads ‑raportoinnin hallintapaneeleissa. Hyväksymättömistä laitetyypeistä tulevan liikenteen on arvioitu olevan alle 1 % hakuverkoston ja Display-verkoston klikkausliikenteestä.

Videodatan raportointi

Google Ads raportoi mainostajille videoiden näkyvien impressioiden kokonaismäärät, näkyvyyttä koskevat mittarit (jotka on selitetty alla) ja tämän datan osajoukkoja.

MRC-hyväksyntää varten huomioidaan ainoastaan sellaiset Google Ads ‑mittarit, jotka on lueteltu vain ladattavissa olevassa videonäkyvyysraportissa. Hyväksynnässä ei oteta huomioon videonäyttökertoja ja videonäkyvyyttä koskevien mittareiden muuta raportointia front-end-työkaluissa, kuten kampanjan raportoinnissa.
Ladattavissa olevan videonäkyvyysraportin tietokone-, mobiiliverkko- ja mobiilisovellusympäristöjä koskevista tiedoista on vähennetty kaikki kehittynyt virheellinen liikenne. Tässä noudatetaan samanlaista raportointia kuin klikkauksissa. Niiden osalta yleisen ja kehittyneen virheellisen liikenteen määriä ei raportoida erikseen, jotta tämän datan koodia ei voida muuttaa. Arviolta noin 61 prosenttia kaikesta virheellisestä videonäyttökertaliikenteestä on yleistä virheellistä liikennettä.
Videonäkyvyysraportissa mitataan ja raportoidaan seuraavia videomainosmuotoja. Kaikki muut muodot, joita alla ei kuvata, suljetaan pois videonäkyvyysraportista. Tällaisia ovat myös mainokset, jotka näytetään YouTube Kids ‑mobiilisovelluksessa.
 • Ohitettavat In-Stream-mainokset: Vähintään 30 sekuntia pitkät videomainokset, joita näytetään ennen YouTube-videosisältöä, sen aikana tai sen jälkeen ja jotka käyttäjä voi ohittaa, kun niitä on toistettu viiden sekunnin ajan.
 • Puskurimainokset: Lyhyet, noin kuusi sekuntia pitkät videomainokset, joita näytetään ennen YouTube-videosisältöä, sen aikana tai sen jälkeen. Puskurimainoksia ei voi ohittaa.
 • Ei ohitettavissa olevat In-Stream-videomainokset: 5–30 sekuntia pitkät videomainokset, joita näytetään videojulkaisijan sisällön yhteydessä Google Display ‑verkostossa ennen videosisältöä, sen aikana tai sen jälkeen riippuen siitä, missä ja milloin sisällön julkaisija päättää näyttää mainoksia.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun