Klikkausten ja videoimpressioiden/näkyvyyden/TrueView-katselukertojen mittausta koskevat toimialan standardit

MRC-logo

Nykyinen Media Rating Councilin (MRC) hyväksyntä takaa seuraavat asiat:

 • Googlen Google Adsissa käyttämä Display-mainosten ja hakumainosten klikkaustenmittausmenetelmä ja AdSensessa käyttämät mainostennäyttöteknologiat noudattavat klikkausten mittausta koskevia toimialan standardeja.
 • Google Adsin videoimpressioiden ja videonäkyvyyden mittaukset, jotka ilmoitetaan videonäkyvyysraportissa, noudattavat videoimpressioiden ja videonäkyvyyden mittausta koskevia toimialan standardeja.
 • Näitä teknologioita tukevat prosessit ovat tarkkoja. Hyväksyntä koskee Googlen mittaustekniikkaa, jota käytetään kaikissa laitetyypeissä (työpöytä, mobiili ja tabletti) sekä selain- että mobiilisovellusympäristöissä.

Toimialan ohjeet kehitettiin Interactive Advertising Bureaun (IAB) ja MRC:n koordinoimassa hankkeessa, jossa määritettiin, kuinka interaktiivisen mainonnan klikkaukset lasketaan ja kuinka kelpaamattomat klikkaukset tunnistetaan ja käsitellään. Näiden ohjeiden tarkistuksen suoritti MRC:n palkkaama auktorisoitu tilitoimisto.

Alla on yhteenveto Google Adsissa ja AdSensessa käytetystä klikkausten mittausprosessista. Lisäresursseja on IAB:n/MRC:n klikkaustenmittausohjeissa, joissa kuvataan IAB:n verkkomainosten klikkauksiin liittyvät standardit. Voit myös lukea Googlen hyväksyntäkirjeen.

Mitkä hyväksynnät Google on saanut?

Hyväksyntä takaa, että Googlen klikkaustenmittausteknologia noudattaa interaktiivisten mainosten klikkausten laskentaa koskevia toimialan standardeja ja että Googlen tätä teknologiaa tukevat prosessit ovat tarkkoja.
Google Adsin klikkausten hyväksynnän kattavuus:
 • Hyväksytty mittari on klikkaukset.
 • Hyväksyntä kattaa kaikki laitetyypit selain- ja sovellusympäristöissä.
 • Hyväksyntä kattaa haku- ja Display-mainosmuodot.
Hyväksyntä takaa, että Googlen videoimpressioiden ja videonäkyvyyden mittausteknologia noudattaa videomainonnan impressioiden laskentaa ja näkyvyysasteen mittausta koskevia toimialan standardeja.

Mitä tarkastusprosessiin kuuluu?

Tarkastus keskittyy Googlen klikkauskohtaisen maksun, videoimpressioiden, TrueView-katselukertojen ja videonäkyvyyden mainontajärjestelmiin. Google tarjoaa mainostajille tarkoitettuja ratkaisuja Google Adsissa ja julkaisijoille tarkoitettuja ratkaisuja AdSensessa ja YouTubessa.

MRC:n videoita koskevien mittareiden hyväksyntää varten toimitetaan vain videonäkyvyysraportti.

Google-mainoksia voidaan näyttää käyttäjille seuraavien tuotteiden tai palveluiden kautta: AdSense sisällölle (AFC), AdSense verkkotunnuksille (AFD), AdSense haulle (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube ja Google.fi. AdSense sisällölle ‑palvelu liittyy mainoksiin, joita näytetään kumppaneiden sivustojen sivuilla, niin että näytettävät osuvat mainokset määritetään sivun sisällön perusteella. AdSense verkkotunnuksille ‑palvelu liittyy mainoksiin, joita näytetään tietyn verkkotunnuksen sivuilla, kun verkkotunnus vastaa hakulauseketta. DoubleClick Ad Exchange liittyy mainoksiin, jotka näytetään ohjelmaan osallistuvilla kumppanisivustoilla, kun sivun ja reaaliaikaisen hintatarjouksen kontekstia käytetään sopivien mainosten valitsemiseen ja näyttämiseen. YouTube liittyy mainoksiin, jotka näytetään YouTube.com-sivustolla tai YouTube-sovelluksessa, kun videon kontekstia ja hakukyselyitä käytetään sopivien mainosten määrittämiseen ja näyttämiseen. AdSense haulle ja Google.fi liittyvät mainoksiin, jotka näytetään maksullisina tuloksina hakukonekyselyiden ja hakutulosten yhteydessä.

Mitä tarkastusprosessiin ei kuulu?

Tarkastuksen piiriin eivät kuulu Googlen muut kuin videoimpressioihin perustuvat mainontaratkaisut (kuten Google Marketing Platform) eivätkä järjestelmät, jotka mittaavat klikkauksia ei-kaupallisia tarkoituksia varten (kuten Google-haku). Tarkastuksen ulkopuolelle jäävät myös järjestelmiin liittyvät tuki- ja hallintajärjestelmät (kuten Google Analytics). Lisäksi:

 • Hyväksyntäprosessi ei kata Google Adsin raporttityökalua eikä muita hallintapaneelin videoita koskevia mittareita.
 • Hyväksyntäprosessi ei myöskään kata OTT:tä ja muita laitetyyppejä.
 • MRC:n klikkausten hyväksyntäprosessi ei kata Video- ja Sovellus-kampanjoiden klikkauksia.
 • MRC:n hyväksyntäprosessi ei kata hallintapaneelin mittareiden segmentointia (esimerkiksi demografisten tietojen perusteella) lukuun ottamatta Display- ja Hakukampanjoiden kokonaismäärien ja laitetyyppien segmentointia.

Klikkaustenmittausmenetelmä

Klikkaustenmittausmenetelmä perustuu kaikkeen tallennettuun klikkaustoimintaan, eikä klikkausmittauksissa hyödynnetä näytteitä. Google ottaa suoraan huomioon vain IAB:n klikkausviittausjakson vaiheen 2.2 (mitatut klikkaukset). Klikkausviittausjakson yhteydessä Google Ads vastaanottaa ensimmäisen klikkaustapahtuman mainosten uudelleenohjauspalvelimelta, tallentaa klikkauksen ja lähettää selaimeen mainostajan tietylle mainokselle määrittämän sijainnin perusteella HTTP 302 ‑uudelleenohjauksen, jota ei tallenneta välimuistiin. Tämä on mitattu klikkaus. Klikkauksia mitataan samalla tavoin kaikissa laitetyypeissä (tietokone, mobiili ja tabletti) sekä selaimissa että mobiilisovelluksissa, ellei muuta ole ilmoitettu.

Lisäksi samanaikainen seuranta on tällä hetkellä valinnaisena ominaisuutena niiden mainostajien käytettävissä, jotka seuraavat Haku- ja Shopping-kampanjoiden liikennettä klikkausmittauksen avulla. Kun samanaikainen seuranta on käytössä, mainostasi klikkaavat asiakkaat siirtyvät suoraan lopulliseen URL-osoitteeseen eli laskeutumissivulle (eivätkä ensin seuranta-URL-osoitteeseen) ja klikkausten mittaaminen tapahtuu taustalla.

Mainoksia voidaan näyttää mobiililaitteilla, joita Google Mobile Ads SDK tukee (katso tuettujen käyttöympäristöjen luettelo).

Tämän klikkaustenmittausmenetelmän rajoituksena on, että verkkohäiriön seurauksena käyttäjä, joka ohjataan onnistuneesti 302-uudelleenohjauksella, ei ehkä näe kohteena olevaa mainostajan verkkosivustoa.

Hyödynnettävässä laskentamenetelmässä lasketaan useita klikkauksia impressiota kohden. Jotta siirtymisvirheitä (esimerkiksi käyttäjän useita klikkauksia) ei laskettaisi mukaan tietoihin, edellytämme, että tietyn klikkauksen ja sitä edeltäneen mainoksen impression klikkauksen välissä on kulunut tietty aika.

Lokit luodaan ja käsitellään reaaliajassa ja kaikki havaitut HTTP-tapahtumat tallennetaan. Klikkauksen suodatusjärjestelmissä käytetään useita muuttuvia ja heuristisia tekniikoita, joita ei turvallisuussyistä johtuen luetella tässä.

Google ja Googlen kumppanit näyttävät mainoksia käyttäjille. Google kuitenkin hallitsee klikkaustoiminnan mittaukseen ja mainostajien raportointiin liittyviä prosesseja ja suorittaa kyseiset prosessit. Kun käyttäjä klikkaa joko Googlen tai kumppanin näyttämää mainosta missä tahansa mainontatuotteessa, Google Ads seuraa klikkaustoimintaa mainosten uudelleenohjauspalvelimien kautta.

Klikkaustoiminnan mittaaminen perustuu Google Adsin klikkaustenmittausmenetelmään, jossa klikkaustapahtumia hallitaan ja seurataan teknologiainfrastruktuurin avulla. Klikkaus tallennetaan (mitataan), kun Google Ads on vastaanottanut klikkauksen ja lähettänyt käyttäjälle HTTP 302 ‑uudelleenohjauksen, joka vie käyttäjän mainostajan laskeutumissivulle tai verkkosivustolle (tai muulle välipalvelimelle, kuten mainostajan edustajan välipalvelimelle). Nämä mitatut klikkaustapahtumat tallennetaan datalokeihin tapahtumatiedostojärjestelmässä. Datalokitiedostot kerätään, muokataan ja kootaan täysin automatisoidulla prosessilla, jotta klikkausmittaus- ja mainosraportit saadaan luotua. Muokkausprosessiin kuuluu virheellisen tai vioittuneen datan, tunnistetun automaattisen liikenteen (kuten hakurobotit ja muut automaattiset prosessit) ja muun tunnistetun kelpaamattoman klikkaustoiminnan suodattaminen. Suodatettuja klikkauksia pidetään kelpaamattomina, joten niitä ei laskuteta mainostajalta. Google tekee mainostajille klikkausraportteja, jotka kyseinen mainostaja saa suoraan käyttöönsä.

Klikkausmittaukset voidaan raportoida yhdistettyinä tietoina maantieteellisen sijainnin (ei MRC-hyväksyntää) ja laitetyypin mukaan. Maantieteellinen sijainti perustuu käyttäjän IP-osoitteeseen tai julkaisijan välittämään sijaintitietoon (julkaisijoiden on saatava käyttäjiltä lupa tällaisten sijaintitietojen välittämiseen). Huomaa, että osa liikenteestä voidaan reitittää palveluntarjoajan välityspalvelimien kautta, eikä se näin välttämättä vastaa käyttäjän oikeaa sijaintia (esimerkiksi mobiilioperaattoreilla voi olla käytössä välityspalvelimia mobiililiikenteen käsittelyä varten). Laitetyypin luokittelut (tietokoneet, tabletit ja mobiililaitteet) perustuvat Googlen kirjastojen perusteella käsiteltyihin HTTP-otsikoiden tietoihin.

Joissakin AdSense-toteutuksissa kumppanit hahmontavat mainoksia omalla sivustollaan omien malliensa ja muotoilusääntöjensä mukaan ja hallitsevat mainoksen klikattavaa aluetta. Näissä toteutuksissa tämän alueen muokkaaminen ei ole Googlen hallinnassa. Tavallisissa AdSense-toteutuksissa Google hallitsee klikattavaa aluetta ja renderöi mainoksen impression suoraan käyttäjän näytölle.

Videoiden impressioiden, näkyvyyden ja TrueView-katselukertojen mittausmenetelmät

Google Ads ‑käyttäjät voivat luoda Videokampanjoita, ladata ja hallinnoida mainosaineistoja sekä määrittää kampanjoilleen hintatarjousstrategioita ja sopivia kohdistuksia. Vaikka Google Ads ‑videomainosten sisällön on oltava YouTubessa, itse videomainokset voivat näkyä YouTuben lisäksi videokumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa koko Google Display ‑verkostossa.

Googlen oma interaktiivisten mediamainosten ohjelmistokehityspaketti (IMA SDK) on integroitu suoraan YouTube-videosoittimeen, YouTube-mobiilisovellukseen sekä videokumppaneiden sivustoille ja sovelluksiin, jotta videosoittimien ja mainospalvelimen välinen yhteistyö on sujuvaa ja jotta videoimpressioita ja ‑näkyvyyttä voidaan mitata. Google ylläpitää kahta IMA SDK ‑versiota: toinen tukee Flashia ja toinen HTML5:tä. IMA SDK on Video Ad Serving Template (VAST) (versio 2.0, 3.0 tai 4.0), jonka taggaus sopii sekä lineaarisen että ei-lineaarisen videomainossisällön mittaamiseen digitaalisten videomainosten näyttämiseksi ja seuraamiseksi. IMA SDK tukee myös Video Player Ad-Serving Interface (VPAID) ‑käyttöliittymää (versio 2.0), joka mahdollistaa videomainoksen ja videosoittimen keskinäisen viestinnän, ja Video Multiple Ad Playlist (VMAP) ‑soittolistaa, jonka ansiosta videomainossisällössä voidaan toistaa useita mainoksia.

Kaikki videonäkyvyysraporttiin sisältyvät mitatut YouTube-videomainokset näytetään In-Stream-mainoksina. Videomainosten impressioiden mittauksessa käytetään menetelmää, jossa impressio lasketaan, kun mainoksen renderöinti alkaa. Jos Videomainoksen sisällön julkaisija on toteuttanut Google Adsin interaktiivista multimediaa käyttävien mainosten ohjelmistokehityspakettiratkaisut asianmukaisesti, nämä ratkaisut noudattavat videoimpressioita koskevien ohjeiden vaatimuksia, jotka koskevat mittaustapahtuman aloittamista puskuroinnin jälkeen. TrueView In-Stream ‑mainoksia kutsutaan usein ohitettaviksi mainoksiksi, sillä niissä on ohituspainike, jolla katsojat voivat ohittaa mainoksen viiden sekunnin jälkeen. Näitä mainoksia voidaan näyttää ennen videota, videon aikana tai videon jälkeen. TrueView-katselukerroista maksetaan katselukertakohtaisen hinnan mukaan, eli mainostaja maksaa vain silloin, kun katsoja katsoo mainoksen. TrueView-katselukerrat eivät liity näkyvyyteen. TrueView In-Stream ‑mainoksia käyttäessäsi maksat silloin, kun käyttäjä katsoo videotasi 30 sekunnin ajan (tai koko videon, jos se kestää alle 30 sekuntia) tai reagoi videoosi riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu ensin. TrueView In-Stream ‑mainoksen katselukerta lasketaan alla luetelluissa tapauksissa.

TrueView In-Stream

 1. Käyttäjä katsoo videota 30 sekunnin ajan (sisältäen viiden sekunnin pakotetun katseluajan) tai koko videon, jos mainos kestää alle 30 sekuntia.
 2. Käyttäjä klikkaa kanavan nimeä tai avatarta*.
 3. Käyttäjä klikkaa videon otsikkoa*.
 4. Käyttäjä klikkaa kortin tiiseriä*
 5. Käyttäjä klikkaa Jaa*.
 6. Käyttäjä klikkaa täydentävää banneria tai Videoseinää*.
 7. Käyttäjä klikkaa toimintakehotuslaajennusta*
 8. Käyttäjä siirtyy mainostajan sivustolle klikkaamalla*
 9. Käyttäjä klikkaa päätösruutuja*.

*(Ei merkityksellinen eikä siksi sisälly MRC-hyväksyntätarkastukseen.) Tällä hetkellä yllä luetellut ei-merkitykselliset tapahtumat kattavat TrueView-mainosten katselukertaliikenteestä vain 1,36 % suurissa kampanjoissa ja 2,33 % pienissä kampanjoissa. Katselukerroiksi ei lasketa seuraavien kohteiden klikkauksia:

 1. Merkinnät
 2. Tykkäykset (peukalo ylöspäin)
 3. Koko näyttö
 4. InVideo-ohjelmointi (ei näytetä TrueView In-Stream ‑mainoksissa)
 5. Vesileima
 6. Ohituspainike

Kun mainostajaa veloitetaan katselukerrasta, joka näkyy Google Adsin käyttöliittymässä, katselukerta lisätään YouTube.comissa julkisesti näkyvään katselukertojen määrään.

Vastaanotettuaan mittaustapahtuman Google vastaa sen jatkokäsittelystä ja raportoinnista.Laitetyypit luokitellaan Google Adsissa käyttämällä sisäisistä ja ulkoisista lähteistä peräisin olevaa käyttäjäagenttien ja mobiilisovellusten SDK-dataa. Luokittelua ei tehdä kolmansien osapuolten avulla.

Joissakin tapauksissa jatkuva toisto vaikuttaa asiaan, esimerkiksi silloin, kun automaattinen toisto on käytössä tai käyttäjä katsoo videota soittolistalta. Tällöin noudatetaan tiettyjä sääntöjä. Wi-Fi-yhteydellä jatkuva toisto pysähtyy automaattisesti neljän tunnin jälkeen. Mobiiliverkkoyhteydellä jatkuva toisto pysähtyy, jos sovellusta ei ole käytetty 30 minuuttiin. Uusimmat ja tarkimmat tiedot tästä ominaisuudesta saat osoitteesta https://support.google.com/youtube/answer/6327615. Noin 15 % videoliikenteestä toistetaan automaattisesti.

Google on ilmoittanut, että Display-mainospareja mitataan erillään Videomainosten impressioista eikä niitä raportoida Google Adsin videonäkyvyysraporteissa. Siksi Display-mainosparit eivät sisälly tähän hyväksyntäprosessiin.

Google Adsissa käytetty videonäkyvyyden mittausmenetelmä on Active View description of methodology. Tällä menetelmällä näkyvyyttä mitataan samalla tavalla, jolla sitä raportoidaan Google Adsin raportointialustalla. Google Ads laskee videoimpression katseltavissa olevaksi, kun vähintään puolet videon mainosaineistosta on käyttäjän selaimen/sovelluksen katseltavissa olevalla alueella kahden peräkkäisen sekunnin ajan.

Suodatusmenetelmä

Google pyrkii jatkuvasti tunnistamaan ja suodattamaan sekä yleistä että kehittynyttä virheellistä liikennettä käyttämällä dataan perustuvia tunnisteita, toimintoja ja malleja. Tunnistus ja suodatus koskee klikkauksia ja videoimpressioita, ja myös automaattisesti suoritetut toiminnot ja epäillyt petokset pyritään tunnistamaan ja suodattamaan. Koska julkaisijan, mainostajan tai näiden edustajien ei ole kuitenkaan aina mahdollista tunnistaa käyttäjää ja käyttäjän tarkoitusta, on epätodennäköistä, että kaikkea virheellistä liikennettä tunnistetaan ja suljetaan pois raportoiduista tuloksista etukäteen. Jotta virheellisen liikenteen suodatusprosessit eivät vaarannu eikä niiden toimintaa selvitetä koodia muuntamalla, suodatusprosesseista ei anneta kuin tässä kerrotut tiedot. Poikkeuksena ovat tarkastajille annetut tiedot tarkastusprosessin yhteydessä.
Suodatuksessa hyödynnetään tarkkaa tunnistamista (mukaan lukien robottiohjetiedostot, suodatinluettelot ja julkaisijan koetoiminta) ja toimintaan perustuvia suodatusmenetelmiä (mukaan lukien useiden peräkkäisten toimintojen, arvoltaan poikkeavien toimintojen, interaktioattribuuttien ja muun epäilyttävän toiminnan analysointi).
Lisäksi suodatusmenetelmää koskevat seuraavat parametrit:
 • Google ei käytä kolmannen osapuolen suodatusta.
 • Robottiohjetiedostoja (robots.txt) käytetään.
 • Muiden kuin ihmisten tekemän toiminnan tunnistamiseen käytetyt lähteet: Google käyttää IAM/ABCe International Spiders & Robots Listiä sekä muita suodattimia, jotka perustuvat aiempiin robottitoimintoihin. IAB Robots List ‑poissulkuluettelo on käytössä.
 • Toimintaan perustuvat suodatusprosessit: Toimintaan perustuva tunnistaminen suoritetaan tiettyjen mallianalyysien avulla. Prosessi pyrkii löytämään toimintakäyttäytymistä, josta automaattinen liikenne voidaan tunnistaa. Googlen mainosliikenteen laatua valvovalla tiimillä on järjestelmiä, jotka tunnistavat epäilyttävää toimintaa ja tekevät tällaiseen toimintaan perustuvaa suodattamista asianmukaisesti.
 • Kaikki suodatus tehdään jälkikäteen ja passiivisesti. Toisin sanoen käyttäjälle (selaimelle, robotille tai vastaavalle) annetaan pyyntö ilman ilmoitusta siitä, että liikenne on merkitty tai että sitä suodatetaan tai poistetaan. Google ei halua millään tapaa ilmaista käyttäjäagentille, että sen toiminta on käynnistänyt Googlen suodatustoimintoja. Kun mainospyyntö todennäköisesti johtaa kelpaamattomaan toimintaan, hyödynnetään myös front-end-estoa. Aiemman perusteella alle 2 % mainospyynnöistä estetään.
 • Käyttöön on otettu prosesseja, joilla poistetaan itse julkaistut esinoutotoiminnot.
 • Käytössä on prosesseja, joilla sallitaan julkaisijan koeklikkaukset ja videoiden koeimpressiot. Prosessit tukevat julkaisijoita, jotka voivat lisätä tietyn tagin mainospyyntöön osoittaakseen, että mainospyyntö on koepyyntö eikä sitä tulisi laskea mukaan laskutukseen tai muuhun viralliseen kirjanpitotarkoitukseen.
 • Jos epäjohdonmukaisuuksia tai virheitä havaitaan, on olemassa prosesseja tietojen korjaamiseksi ja hyvitysten antamiseksi mainostajille. Hyvitykset näkyvät laskutusyhteenvedoissa. Lokitiedostojen vahingoittuminen on erittäin harvinaista, mutta jos näin tapahtuu, niiden palauttamiseksi on prosesseja.
 • Googlen sisäisistä IP-osoitteista peräisin olevien toimintojen poistamiseksi on otettu käyttöön prosesseja.
 • Suodatussääntöjä ja ‑kynnyksiä seurataan jatkuvasti. Niitä voi muuttaa manuaalisesti, ja ne päivitetään automaattisesti säännöllisin väliajoin.

Liikekumppanien hyväksyntä

Kaikkien Google Ads ‑mainoksia sisältönsä yhteydessä näyttävien kumppanien on noudatettava ohjelmasääntöjämme, jotka kieltävät kelpaamattoman toiminnan. Lue lisää kelpaamattomasta toiminnasta.

Google suodattaa virheellistä liikennettä jatkuvasti ja arvioi liikekumppaneita, jotka saavat runsaasti virheellistä liikennettä. Jos kumppani saa jatkuvasti paljon virheellistä liikennettä, kumppanin tili voidaan jäädyttää tai sulkea.

Klikkausdatan raportointi

Google Adsissa mainostajille raportoidaan klikkausten kokonaismäärät, impressioiden kokonaismäärät ja osia tästä datasta (esimerkiksi klikkaukset, impressiot tai klikkausprosentit kampanjan, mainosryhmän tai avainsanan mukaan). Julkaisijoille raportoidaan vastaava sivuston tilastoja koskeva data. Tarkastusprosessi kattaa Google Adsin klikkausraportit ja mainostajien raportit. Luvut voivat vaihdella kuukauden aikana, eivätkä ne ole lopullisia ennen kuun lopussa tapahtuvaa lukitsemista. Raportoituja klikkauksia ei enää tämän jälkeen muuteta. Mainostajalle voidaan kuitenkin antaa hyvityksiä, jos Google pitää sitä asianmukaisena.

Google Adsissa mainostajat voivat nähdä jokaisen kampanjan suodatettujen (kelpaamattomaksi merkittyjen) päivittäisten klikkausten kokonaismäärän. Google Ads ei raportoi yleisen ja kehittyneen virheellisen liikenteen määriä erikseen, jotta virheellistä liikennettä ei voida optimoida tämän datan lähdekoodia purkamalla. Arviolta noin 65 prosenttia kaikesta virheellisestä klikkausliikenteestä on yleistä virheellistä liikennettä.

Raportoidun datan tarkkuus varmistetaan Google Adsin ja AdSensen front-end-puolella laajojen yksikkötestimenettelyjen avulla. Yksikkötestimenettelyt ovat ensisijaisia mekanismeja, joiden avulla voidaan varmistaa, että back-end-tietokantojen data välitetään käyttäjille tarkoitetuissa raporteissa oikein. Lisäksi käyttäjien palaute käydään huolellisesti läpi, jotta kaikki julkaistaessa mahdollisesti ilmenevät virheet voidaan havaita ja korjata. Käytössä on useita automaattisia järjestelmiä, joilla varmistetaan kaikkien Google Ads ‑käyttäjille tietoja raportoivien laitteiden ja ohjelmistojen kunnollinen toiminta. Raporttien sisältö varmennetaan kuitenkin ensisijaisesti aiemmin mainittujen yksikkötestien ja käyttäjien palautteen perusteella.

Klikkaustoimintaan liittyvät sähköiset tietueet säilytetään toistaiseksi. Kaksi datakenttää – IP-osoitteet ja evästetunnisteet – kuitenkin anonymisoidaan tietyn ajanjakson jälkeen (IP-osoitteet yhdeksän kuukauden ja evästetunnisteet 18 kuukauden jälkeen).
Saat klikkausten kokonaismäärän selville raportoimalla sekä klikkaukset että kelpaamattomat klikkaukset (yleinen kelpaamaton liikenne ja kehittynyt kelpaamaton liikenne).

Hallintapaneelin tiedoista vain Haku- ja Display-kampanjoiden klikkausten kokonaismäärät ja segmentointi laitetyypeittäin sisällytetään MRC:n hyväksyntäprosessiin.

Klikkaukset OTT (over-the-top) -medialaitteista, tuntemattomista laitetyypeistä ja muista laitetyypeistä, joita ei ole MRC-hyväksytty, voidaan yhdistää hyväksyttyihin tietokoneklikkauksiin ja klikkausten kokonaismääriin Google Ads ‑raportoinnin hallintapaneeleissa. Hyväksymättömistä laitetyypeistä tulevan liikenteen on arvioitu olevan alle 1 % hakuverkoston ja Display-verkoston klikkausliikenteestä.

Videodatan raportointi

Google Ads raportoi mainostajille videoiden näkyvien impressioiden kokonaismäärät, näkyvyysmittarit (tarkempia tietoja alla) ja tämän datan osajoukkoja. Olemme lähettäneet TrueView-katselukerrat ja kelpaamattomat katselukerrat MRC-hyväksyntää varten, ja hyväksynnän saamisen jälkeen nämä mittarit lisätään videonäkyvyysraporttiin.

MRC-hyväksyntäprosessissa huomioidaan ainoastaan sellaiset Google Ads ‑mittarit, jotka sisältyvät vain ladattavissa olevaan videonäkyvyysraporttiin. Hyväksynnässä ei oteta huomioon videoimpressioita ja videonäkyvyyttä koskevien mittareiden muuta raportointia front-end-työkaluissa, kuten kampanjan raportoinnissa.
Ladattavissa olevan videonäkyvyysraportin tietokone-, mobiiliverkko- ja mobiilisovellusympäristöjä koskevista tiedoista on vähennetty kaikki kehittynyt virheellinen liikenne. Tämä vastaa klikkausten raportointia, jossa yleisen ja kehittyneen kelpaamattoman liikenteen määriä ei raportoida erikseen, jotta voitaisiin ehkäistä datan takaisinmallinnus. Arviolta noin 60 prosenttia kaikesta kelpaamattomasta videoimpressioliikenteestä ja 14 prosenttia kaikista kelpaamattomista TrueView-katselukerroista on yleistä kelpaamatonta liikennettä. TrueView-katselukertoihin liittyvän mainosmuodon toteutuksen luonteen takia yleisen kelpaamattoman liikenteen osuus on pienempi.
Videonäkyvyysraportissa mitataan ja raportoidaan alla lueteltuja videomainosmuotoja. Mitään muita muotoja ei sisällytetä videonäkyvyysraporttiin, joten esimerkiksi YouTube Kids ‑mobiilisovelluksessa näytettävät mainokset eivät sisälly siihen.
 • Ohitettavat In-Stream-mainokset: Vähintään 30 sekunnin pituiset Videomainokset, joita näytetään ennen YouTube-videosisältöä, sen aikana tai sen jälkeen ja jotka käyttäjä voi ohittaa, kun niitä on toistettu viiden sekunnin ajan. TrueView-katselukerrat ovat saatavilla vain ohitettavalle In-Stream-mainosmuodolle.
 • Puskurimainokset: Lyhyet, noin kuuden sekunnin pituiset Videomainokset, joita näytetään ennen YouTube-videosisältöä, sen aikana tai sen jälkeen. Puskurimainoksia ei voi ohittaa.
 • Ei ohitettavissa olevat In-Stream-videomainokset: 5–30 sekuntia pitkät videomainokset, joita näytetään videojulkaisijan sisällön yhteydessä Google Display ‑verkostossa ennen videosisältöä, sen aikana tai sen jälkeen riippuen siitä, missä ja milloin sisällön julkaisija päättää näyttää mainoksia.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun