Klikkide mõõtmise ja video näitamiste/vaadatavuse valdkonnastandardid

MRC logo

Organisatsiooni Media Rating Council (MRC) akrediteering tõendab järgmist. 

 • Google’i „Google Adsi“ displei- ja otsingureklaamide klikkide mõõtmise metoodika ning „AdSense’i“ reklaamide esitamise tehnoloogiad järgivad klikkide mõõtmisel valdkonnastandardeid.
 • Google Adsi video näitamise ja video vaadatavuse mõõtmine, nagu on esitatud videote vaadatavuse aruandes, järgib video näitamise ja vaadatavuse mõõtmise valdkonnastandardeid.
 • Neid tehnoloogiaid toetavad protsessid on täpsed. See kehtib Google’i mõõtmistehnoloogia puhul, mida kasutatakse igat tüüpi seadmetes: lauaarvutites, mobiilseadmetes ja tahvelarvutites nii brauserites kui ka mobiilirakendustes.

Valdkonnastandardite arendamist koordineerisid Interactive Advertising Bureau (IAB) ja MRC ning selle eesmärgiks oli määrata viisid, kuidas klikke interaktiivsetel reklaamidel loendada ning kehtetuid klikke tuvastada ja käsitleda. Juhiste auditi tegi MRC palgatud CPA-ettevõte.

Google Adsis ja AdSense’is kasutatava klikkide mõõtmise protsessi kokkuvõtte leiate altpoolt. Lisateabe saamiseks lugege IAB/MRC klikkide mõõtmise juhiseid, mis sisaldavad IAB standardite kirjeldust veebireklaamide klikkide loendamiseks. Samuti võite tutvuda Google’i akrediteerimiskirjaga.

Mille jaoks on Google'il akrediteering?

Akrediteering tõendab, et Google’i klikkide mõõtmise tehnoloogia järgib interaktiivsetel reklaamidel tehtud klikkide mõõtmisel valdkonnastandardeid ja seda tehnoloogiat toetavad protsessid on täpsed.
Google Adsi klikkide akrediteerimise ulatus hõlmab järgmist.
 • Konkreetne akrediteeritud mõõdik on „Klikid“
 • Seadmete tüübid: lauaarvutite ja mobiilseadmete veebibrauserid ning mobiilirakendused
 • Otsingu- ja displeireklaamide vormingud
Akrediteering tõendab, et Google’i videote näitamise ja vaadatavuse mõõtmise tehnoloogia järgib videoreklaamide näitamiste loendamisel ning vaadatavuse määrade mõõtmisel valdkonnastandardeid.

Mida auditeerimisprotsess hõlmab?

Audit keskendub Google’i kliki eest maksmisel, video näitamistel ja video vaadatavusel põhinevatele reklaamisüsteemidele. Google pakub neid reklaamijatele mõeldud lahendusi Google Adsi kaudu ja väljaandjatele mõeldud lahendusi AdSense’i ning YouTube’i kaudu. 

MRC videomõõdikute akrediteeringu saamiseks esitatakse ainult videote vaadatavuse aruanne

Google’i reklaame on võimalik kasutajatele esitada järgmiste toodete ja teenuste kaudu: AdSense sisule (AFC), AdSense domeenidele (AFD), AdSense otsingule (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube ja Google.com. AFC kuvab reklaame partnersaidi lehtedel, kus asjakohaste reklaamide määramiseks ja kuvamiseks võetakse arvesse lehel oleva teabe konteksti. AFD kuvab reklaame kindla domeeni lehtedel, kus domeeni nimi ise on otsingupäringuga analoogne. AdX kuvab reklaame osalevatel partnersaitidel, kus asjakohaste reklaamide määramiseks ja kuvamiseks kasutatakse lehe konteksti ja reaalajas pakkumist. YouTube kuvab reklaame saidil YouTube.com või YouTube'i rakenduses, kus asjakohaste reklaamide määramiseks ja kuvamiseks kasutatakse video ning otsingupäringute konteksti. AFS ja Google.com kuvavad reklaame makstud tulemustena, mis vastavad otsingumootori päringule ja tulemustele.

Mida auditeerimisprotsess ei hõlma?

Audit ei hõlma Google’i videoteta näitamispõhiseid reklaamilahendusi (näiteks Google’i turundusplatvormi) ega süsteeme, mis mõõdavad klikke mitteärilistel eesmärkidel (näiteks Google’i otsingut). Audit ei hõlma ka seotud tugi- ja haldussüsteeme (näiteks Google Analyticsit). Lisaks

 • Akrediteerimisprotsess ei hõlma Google Adsi aruannete koostajat ega muid juhtpaneeli videomõõdikuid.
 • Samuti ei hõlma akrediteerimisprotsess mudelit OTT ja seadmete tüüpi Muu.
 • MRC akrediteerimisprotsess ei hõlma klikkide mõõtmisel videokampaaniate ega rakendusekampaaniate klikke.
 • MRC akrediteerimisprotsess ei hõlma juhtpaneeli mõõdikute segmentimist (näiteks demograafilisi andmeid), mis ei kuulu displei- ja otsingukampaaniate koguarvude ja seadme tüübi segmentimise hulka.

Klikkide mõõtmise metoodika

Mõõtmise metoodika põhineb kogu salvestatud klikkide tegevusel ega kasuta klikkide mõõtmiseks väljavõttekogumit. Google jälgib vahetult vaid IAB klikkide viitetsükli (mõõdetud klikid) etappi 2.2 Kui reklaamide ümbersuunamisserver võtab vastu algse kliki, talletab Google Ads kliki viitetsüklit arvestades kliki ja väljastab brauserile HTTP 302 vahemällu mitte talletatava ümbersuunamise vastavalt kindlate reklaamijate määratud asukohale. See moodustab mõõdetud kliki. Kliki mõõtmise metoodika on igat tüüpi seadmete (lauarvutite, mobiilseadmete, tahvelarvutite) ning brauseri ja mobiilirakenduste jaoks sama, kui pole märgitud teisiti.

Lisaks sellele on rööpjälgimine praegu valikulise funktsioonina saadaval reklaamijatele, kes kasutavad klikkide mõõtmist otsinguvõrgustiku ja Shopping-kampaaniate liikluse mõõtmiseks. Rööpjälgimine suunab kliendid otse teie reklaamist lõplikule URL-ile (sihtlehele) ning klikkide mõõtmine toimub samal ajal taustal (ilma neid kõigepealt jälgimise URL-idele saatmata).

Reklaame saab kuvada mobiilseadmetes, mis toetavad Google’i mobiilireklaamide SDK-d (vt praegu toetatud platvormide loendit).

Selle klikkide mõõtmise viisi teadaolev piirang on see, et võrgukatkestuse tõttu ei pruugi 302 ümbersuunamise saanud kasutaja vastavat reklaamija veebisaiti näha.

Kasutatav loendamismetoodika arvestab mitut klikki näitamise kohta. Navigeerimisvigade (nt mitu klikki kasutaja kohta) vale loendamise vältimiseks peab seetõttu reklaami näitamisel tehtud kliki ja sellele eelnenud kliki vaheline aeg olema teatud ajavahemikust pikem.

Logisid luuakse ja töödeldakse reaalajas, talletades kõik jälgitavate HTTP-toimingute andmed. Klikkide filtreerimissüsteemide rakendamiseks kasutatakse mitmesuguseid muutujaid ja heuristilisi meetodeid, mida siin turvalisuse huvides ei nimetata.

Nii Google kui ka Google’i partnerid edastavad kasutajatele reklaami, kuid Google juhib ja rakendab mõõtmise ja reklaamijate klikitegevuste aruandlusega seotud protsesse. Kui kasutaja klikib reklaamil, mida Google või Google’i partner reklaami haldava mis tahes toote kaudu esitab, jälgib Google Adsi klikitegevust reklaamide ümbersuunamisserverite kaudu.

Klikitegevuse mõõtmine põhineb Google Adsi klikkide mõõtmise metoodikal, mis kasutab klikkide haldamiseks ja jälgimiseks tehnoloogia infrastruktuuri. Klikk kirjendatakse (mõõdetakse) siis, kui Google Ads võtab vastu algse kliki ja saadab kasutajale HTTP 302 ümbersuunamise reklaamija sihtlehele või veebisaidile (või muusse vaheserverisse, näiteks reklaamija agendi juurde). Mõõdetud klikid kirjendatakse sündmuste failisüsteemis olevatesse andmelogidesse. Seejärel kogutakse automaatprotsessi abil andmelogifailid kokku, redigeeritakse ja kombineeritakse, et luua klikkide mõõtmise ja reklaamijate aruandlus. Redigeerimisprotsess hõlmab valede ja rikutud andmete, muust kui inimtegevusest tuleneva liikluse, näiteks robotite ja muude automaatprotsesside, ning muude tuvastatud kehtetute klikkide filtreerimist. Filtreeritud klikid loetakse kehtetuks, mis tähendab, et reklaamijalt ei võeta nende eest tasu. Google valmistab ette klikiaruanded, millele vastav reklaamija vahetult juurde pääseb.

Klikkide mõõtmistulemusi saab koondada geograafilise asukoha (ei sõltu MRC akrediteeringust) ja seadme tüübi järgi. Geograafiline asukoht põhineb kasutaja IP-aadressil või avaldaja pakutud asukohal (avaldajad peavad sellise asukoha pakkumiseks hankima kasutaja loa). Võtke arvesse, et osa liiklusest võidakse suunata läbi teenusepakkuja puhverserverite ning ei pruugi seega õigesti näidata kasutaja tegelikku asukohta (näiteks mobiilioperaatorid võivad suunata mobiililiiklust). Seadme tüübi liigitus (arvuti, tahvelarvuti ja mobiilseadmed) põhineb teabel, mis saadakse HTTP-päist kasutavate Google’i hallatud teekide kaudu.

Mõne AdSense’i rakendamisviisi puhul visualiseerivad partnerid reklaame oma saidil, lähtudes oma kujundus- ja vormindusreeglitest, ning juhivad ise reklaamiga seotud klikitavat ala. Sellisel juhul ei allu nimetatud ala kohandamine Google’i kontrollile. Tavapäraste AdSense’i rakendamisviiside puhul juhib Google klikitavat ala ja renderdab reklaami näitamise otse lõppkasutajale.

Video näitamise ja vaadatavuse mõõtmise metoodika

Google võimaldab Google Adsi kasutajatel luua videokampaaniaid, laadida üles ja hallata reklaame ning määrata oma kampaaniatele pakkumisstrateegiad ja seotud sihtimise. Google Adsi videoreklaamide sisu peab hostima YouTube’is, kuid neid videoreklaame saab kuvada YouTube’is ja videopartnerite saitidel ning rakendustes kogu Google’i Display-võrgustikus (GDN).

Google’i omandusse kuuluv interaktiivsete meediareklaamide tarkvaraarenduskomplekt (IMA SDK) on integreeritud otse YouTube’i videopleierisse, YouTube’i mobiilirakendusse või videopartneri saitidele ja rakendustesse, et videote mõõtmisel hõlbustada videopleierite ja reklaamiserveri vahelist suhtlust. Google’il on IMA SDK-st kaks versiooni – üks neist toetab Flashi ja teine HTML5. IMA SDK on videoreklaamiesituse mall (VAST) (versioon 2.0, 3.0 või 4.0) koos ühilduva märgendite rakendamise funktsiooniga, mida kasutatakse nii videoreklaami lineaarse kui ka mittelineaarse sisu mõõtmiseks, et digitaalseid videoreklaame esitada ja jälgida. IMA SDK toetab ka videopleieri reklaamiesitusliidest (VPAID) (versioon 2.0), mis võimaldab videoreklaamil ja videopleieril üksteisega suhelda, ning mitme videoreklaami esitusloendit (VMAP), mis võimaldab videoreklaami sisus esitada mitut reklaami.

Videoreklaamide näitamise puhul kasutatakse mõõtmiseks renderdamise alustamisel loendamise (count-on-begin-to-render) metoodikat. Kui videoreklaami sisu väljaandja on need õigesti juurutanud, järgivad Google Adsi IMA SDK lahendused mõõtmissündmuse puhverdamisjärgse käivitamise asjus videote näitamise juhiste (Video Impression Guidelines) nõudeid. Mõõtmissündmuse saabumisel juhib Google järgnevat töötlust ja aruandlust. Google Ads kasutab seadmetüüpide liigitamiseks sise- ja välisallikate kasutaja-agendi ning mobiilirakenduse SDK andmete kombinatsiooni. Google Ads ei tugine liigitamiseks ühelegi kolmandale osapoolele.

Google märkis, et kaasnevaid displeireklaame mõõdetakse videoreklaamide näitamistest sõltumatult ega arvestata Goolge Adsi videote vaadatavuse aruandes. Seetõttu jäetakse kaasnevate displeireklaamide mõõtmistulemused ja aruanded selle seotuse ulatusest välja.

Video vaadatavuse mõõtmisel kasutab Google Ads metoodikat Active View description of methodology, et mõõta vaadatavust viisil, nagu see on esitatud Google Adsi aruandlusplatvormil. Google Ads loendab video vaadatava näitamise siis, kui kasutaja brauseris/rakenduses on vaadataval alal vähemalt kaks sekundit järjest kuvatud vähemalt 50% videoreklaamist.

Filtreerimismetoodika

Google üritab andmepõhiste identifikaatorite, tegevuste ja mustrite abil pidevalt tuvastada ning filtreerida nii üldist kui ka keerukat kehtetut liiklust. Tuvastamine ja filtreerimine toimub nii klikkide kui ka video näitamiste puhul ja hõlmab nii automatiseeritud tegevusi kui ka eeldatavaid pettusi. Kuna aga väljaandja, reklaamija või nende vastavad agendid ei saa alati kasutajaid tuvastada ega nende kavatsusi teada või eristada, siis on ebatõenäoline, et kogu kehtetu liiklus õnnestub ennetavalt tuvastada ja esitatavatest tulemustest välistada. Selleks et kaitsta kehtetu liikluse filtreerimisprotsesse ohtude või pöördprojekteerimise eest, ei avaldata mitte mingeid konkreetsete filtreerimisprotseduuride andmeid peale nende, mis on siin kirjas (v.a audiitoritele auditeerimisprotsessi käigus).
Filtreerimises kasutatakse nii spetsiifilist tuvastamist (sh juhiste robotfailide, filtreerimisloendite ja väljaandjate testtegevuste järgimist) kui ka tegevuspõhiseid filtreerimisviise (sh mitmete järjestikuste tegevuste analüüsimist, tavapärasest eristuvat tegevust, interaktsiooni atribuute ja muud kahtlast tegevust).
Lisaks kehtivad filtreerimismetoodika puhul järgmised parameetrid.
 • Google ei kasuta kolmanda osapoole filtreerimist.
 • Kasutatakse juhiste robotfaile (robots.txt).
 • Mitte-inimtegevuse tuvastamiseks kasutatavad allikad: Google kasutab IAB/ABCe rahvusvaheliste ämblike ja robotite loendit ning ka minevikus tuvastatud robotlikel tegevustel põhinevaid lisafiltreid. Kasutatakse IAB robotite loendi välistusfaili.
 • Tegevustel põhinevad filtreerimisprotsessid: tegevusel põhinev tuvastamine hõlmab teatud tüüpi mustrite analüüsimist, mille käigus otsitakse käitumist, mis tuvastab suure tõenäosusega mitte-inimtegevusest tuleneva liikluse. Google’i reklaamiliikluse kvaliteedi tiim on rakendanud süsteemid, mis tuvastavad kahtlast tegevust ja filtreerib tegevuse alusel õigesti.
 • Kogu filtreerimine toimub „pärast teo sooritamist” ja passiivselt. Kuna Google ei soovi kasutaja-agendile märku anda, et tema tegevus on käivitanud mõne Google’i filtreerimismehhanismidest, ei saa kasutaja (brauser, robot jne) päringu puhul viidet oma liikluse märgistamisest või muul viisil filtreerimisest ja eemaldamisest. Mõnel juhul kasutatakse ka esikomponendi (frontend) blokeerimist, kui on tõenäoline, et tulemuseks saadud reklaamipäring võib viia kehtetu tegevuseni. Ajalooliselt on vähem kui 2% reklaamipäringutest blokeeritud.
 • Kasutusel on protsessid ise teatatud eeltoomise tegevuste eemaldamiseks.
 • Kasutusel on protsessid väljaandjate testklikkide ja videote testnäitamiste lubamiseks. Need protsessid toetavad väljaandjaid, kes lisavad reklaamipäringusse kindla märgendi, millega näidata, et reklaamipäring on testpäring ja seda ei tohiks arvelduses või ametlikus raamatupidamises arvestada.
 • Kasutusel on protsessid, mis parandavad ebakõlade või vigade tuvastamise korral andmed ja tagastavad reklaamijatele raha. Tagastatud raha kajastub arvelduse kokkuvõttes. Logifailide rikkumist tuleb ette äärmiselt harva, kuid sellisteks puhkudeks on olemas protsessid nende taastamiseks.
 • Kasutusel on protsessid Google’i sisemistelt IP-aadressidelt pärit tegevuse eemaldamiseks.
 • Filtreerimisreegleid ja lävesid jälgitakse pidevalt. Neid saab käsitsi muuta ja neid värskendatakse regulaarselt automaatselt.

Äripartneri kvalifikatsioon

Kõik partnerid, kes kuvavad oma sisus Google Adsi reklaame, peavad järgima meie programmieeskirju, mis keelavad sobimatud tegevused. Vaadake lisateavet sobimatute tegevuste kohta.

Google filtreerib kehtetut liiklust pidevalt ja vaatame üle kõik äripartnerid, kes saavad suurel hulgal kehtetut liiklust. Pidevalt suurel hulgal kehtetut liiklust saavate partnerite kontod võidakse peatada või sulgeda.

Klikiandmete aruandlus

Google Ads esitab klikkide koguarvu, näitamiste koguarvu ja nende andmete alamhulki (näiteks klikid, näitamised ja klikkimise määrad kampaania, reklaamirühma ning märksõna järgi) sisaldava aruande reklaamijatele ning saidi statistikale vastavad samalaadsed andmed väljaandjatele. Auditeerimisprotsess hõlmab klikkide ja reklaamija aruandlust Google Adsi kohta. Arvud võivad kuu jooksul mõningal määral kõikuda ja neid ei loeta lõplikuks enne, kui need kuu lõpus külmutatakse. Pärast seda ei korrigeerita teatatud klikkide arvu, kuid reklaamijatele võidakse anda krediiti, kui Google seda sobivaks peab.

Reklaamijad saavad Google Adsis iga kampaania puhul vaadata igapäevaste filtreeritud (kehtetuks märgitud) klikkide koguarvu. Google Ads ei arvesta üldise ja keeruka kehtetu liikluse koguhulka eraldi, et vältida nende andmete pöördprojekteerimist kehtetu liikluse optimeerimiseks. Umbes 55% kogu kehtetute klikkide liiklusest arvatakse olevat üldine kehtetu liiklus.

Google Adsi ja AdSense’i esikomponendis (frontend) esitatavate andmete täpsuse tagamiseks kasutatakse ulatuslikke üksuste testimise protseduure. Need on peamised mehhanismid, mille abil tagatakse, et tagakomponendi (backend) andmebaasidest pärinevad andmed edastataks kasutajate aruannetesse õigesti. Lisaks jälgitakse hoolikalt kasutajate tagasisidet, et tuvastada ja parandada tõrked, mis võivad väljalaskes peituda. Google Adsi kasutajatele andmeid esitavate masinate ja tarkvara korraliku töö tagamiseks on kasutusel mitmed automatiseeritud süsteemid. Aruandluse sisu kinnitatakse siiski peamiselt eelmainitud üksuste testide ja kasutajate tagasiside kaudu.

Klikkimistegevusega seotud elektroonilisi kirjeid säilitatakse tähtajatult. Siiski muudetakse kaks välja – IP ja küpsisefailide ID-d – pärast teatud ajavahemikku (IP-aadresside puhul 9 kuud, küpsisefailide ID-de puhul 18 kuud) anonüümseks.
Klikkige koguarvu tuletamiseks liitke klikid ja kehtetud klikid (GIVT ja SIVT). See võimaldab teil arvutada klikkide koguarvu.

Juhtpaneeli mõõdikuid, mida esitatakse väljaspool otsingu- ja Display-võrgustiku klikipõhiste kampaaniate kogusummasid ja seadme tüübi segmentimist, MRC akrediteeringu saamiseks ei esitata.

Klikid OTT-seadmetest, tundmatutest ja muudest seadme tüüpidest, mis ei ole MRC-akrediteeringuga, võivad olla seotud akrediteeritud töölauaklikkide ja koguklikkide mõõdikutega Google Adsi aruandluse juhtpaneelil. Akrediteerimata seadme tüüpidest pärinev liiklus on hinnanguliselt vähem kui 1% otsingu- ja displeireklaamide liiklusest.

Videoandmete aruandlus

Google Ads esitab reklaamijatele videote näitamiste koguarvu, vaadatavuse mõõdikud (allpool välja toodud) ja nende andmete alamhulgad.

MRC akrediteeringu puhul lähevad arvesse vaid ainult allalaaditavasse videote vaadatavuse aruandesse kuuluvad Google Adsi mõõdikud. Teisi videote näitamise ja vaadatavuse mõõdikuid esikomponendi (frontend) tööriistades akrediteeringu hulka ei arvestata (nt kampaania aruandluse esikomponent).
Mõõdikud allalaaditavas videote vaadatavuse aruandes arvestatakse mobiilirakendustes GIVT netoväärtusena ning lauaarvutite ja mobiilseadmete veebikeskkonnas SIVT kogusumma netoväärtusena. See sarnaneb klikkide aruandlusega, kus GIVT ja SIVT arve ei tooda eraldi välja, et vältida nende andmete pöördprojekteerimist. Umbes 40% kogu kehtetust videote näitamiste liiklusest arvatakse olevat üldine kehtetu liiklus.
Video vaadatavuse aruandes mõõdetakse ja arvestatakse järgmisi videoreklaamide vorminguid. Kõik muud reklaamivormingud, mida allpool ei kirjeldata, on video vaadatavuse aruandest välja jäetud, sh reklaamid, mida esitatakse mobiilirakenduses YouTube Kids.
 • Vahelejäetavad voosisesed reklaamid: videoreklaamid, mis kuvatakse YouTube'i videosisu ees, selle ajal või pärast seda ja mis annavad vaatajatele võimaluse vähemalt 30-sekundiline reklaam pärast selle esimese viie sekundi esitamist vahele jätta.
 • Välkreklaamid: lühikesed umbes 6-sekundilised videoreklaamid, mis kuvatakse YouTube'i videosisu ees, selle ajal või pärast seda. Välkreklaamid on mittevahelejäetavad reklaamid.
 • Mittevahelejäetavad videovoosisesed reklaamid: 5–30-sekundilised videoreklaamid, mis kuvatakse Google'i Display-võrgustikus video väljaandja sisu ees, selle ajal või pärast seda olenevalt sellest, kus ja millal sisu väljaandja otsustab oma reklaame näidata.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse