URL hiển thị: Định nghĩa

Địa chỉ trang web xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn.

Display URL example
  • URL hiển thị cho người dùng biết trang web mà họ sẽ truy cập sau khi nhấp vào một quảng cáo. Trang đích bạn xác định với một URL cuối cùng có xu hướng cụ thể hơn. Ví dụ: nếu URL hiển thị là www.example.com, thì URL cuối cùng có thể là example.com/sweaters.

  • Đối với quảng cáo văn bản mở rộng, URL hiển thị bao gồm miền của URL cuối cùng (và miền phụ, nếu có) và hai trường "Đường dẫn" (không bắt buộc) có tối đa 15 ký tự.
    • Google liên tục thực hiện các thay đổi đối với Google Ads. Do đó, Google có thể cập nhật thành phần miền của URL hiển thị.
  • URL hiển thị có thể xuất hiện trong quảng cáo cùng với tiền tố "www." bằng chữ thường (ngay cả khi bạn nhập bằng chữ hoa). Nếu URL bắt đầu bằng miền con, thì URL hiển thị có thể bao gồm miền con này (ví dụ: support trong support.google.com).
  • URL hiển thị có thể xuất hiện trong quảng cáo của bạn cùng với tiền tố "http://" hoặc "https://" trên Google.com.vn, tùy thuộc vào lược đồ giao thức của URL cuối cùng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính