URL hiển thị: Định nghĩa

Địa chỉ trang web xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn, thường có màu xanh lá cây.

Display URL
  • URL hiển thị cho người dùng ý tưởng về nơi họ sẽ đến sau khi họ nhấp vào quảng cáo. Trang đích bạn xác định với một URL cuối cùng có xu hướng cụ thể hơn. Ví dụ: nếu URL hiển thị là www.example.com, URL cuối cùng có thể là example.com/sweaters.
  • Đối với quảng cáo văn bản mở rộng, URL hiển thị bao gồm miền của URL cuối cùng (và miền phụ, nếu có) và hai trường "Đường dẫn" tùy chọn lên đến 15 ký tự.

    • Trong tình huống hiếm gặp, miền phụ có thể không được thêm vào URL hiển thị. Ví dụ: nếu miền phụ sử dụng cụm từ đã được đăng ký nhãn hiệu, URL hiển thị không thể bao gồm miền phụ. Tìm hiểu thêm về chính sách nhãn hiệu của Google Ads
    • Google liên tục thực hiện thay đổi đối với Google Ads. Do vậy, Google có thể cập nhật thành phần miền của URL hiển thị.
  • URL hiển thị có thể xuất hiện trong quảng cáo cùng với tiền tố "www." bằng chữ thường (ngay cả khi bạn nhập bằng chữ hoa). Nếu URL bắt đầu bằng miền phụ, URL hiển thị có thể bao gồm miền phụ này (ví dụ: support trong support.google.com).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố