Wyświetlany adres URL – definicja

Adres strony internetowej widoczny w reklamie, zwykle wyświetlany w zielonym kolorze.

Display URL
  • Wyświetlane adresy URL dają użytkownikom wyobrażenie o stronie, na którą trafią po kliknięciu reklamy. Strona docelowa, którą określasz za pomocą końcowego adresu URL jest zwykle bardziej precyzyjna. Jeśli np. wyświetlany URL to www.example.com, końcowy URL może wyglądać tak: example.com/swetry.
  • W rozszerzonych reklamach tekstowych wyświetlany URL składa się z domeny końcowego adresu URL (oraz subdomeny, jeśli istnieje) oraz dwóch opcjonalnych pól „Ścieżka”, z których każde może liczyć do 15 znaków.

    • Google stale wprowadza zmiany w Google Ads, możemy więc zaktualizować komponent domeny wyświetlanego adresu URL.
  • Wyświetlany URL może pojawić się w reklamie poprzedzony prefiksem „www.”. Prefiks jest pisany małymi literami, nawet jeśli podczas wpisywania użyjesz wielkich liter. Jeśli URL zaczyna się od subdomeny, wyświetlany URL może ją zawierać (np. support w support.google.com).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem