En definisjon av visningsadresse

Visningsadressen er nettadressen som vises sammen med en annonse (vanligvis i grønn tekst).

Display URL example
  • Visningsadresser gir folk en pekepinn på hvor de havner når de klikker på en annonse. Landingssiden du definerer med den endelige nettadressen, er vanligvis mer spesifikk. Hvis visningsadressen for eksempel er www.example.com, kan den endelige nettadressen være example.com/gensere.
  • I utvidede tekstannonser består visningsadressen av domenet til den endelige nettadressen din (og underdomenet hvis det er aktuelt) og teksten du har oppgitt i de to valgfrie Bane-feltene, som hver kan bestå av opptil 15 tegn.
    • Google gjør stadig vekk justeringer i Google Ads. På grunn av dette kan Google komme til å oppdatere domenekomponenten i visningsadressen din.
  • Visningsadressen blir vist i annonsen din med «www.» som prefiks, og med små bokstaver (selv om du angir den med store bokstaver). Hvis nettadressen begynner med et underdomene, kan dette tas med i visningsadressen (f.eks. support i support.google.com).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt