Visningsadresse – definisjon

Visningsadressen er nettadressen som vises sammen med en annonse (vanligvis i grønn tekst).

Display URL
  • Visningsadresser gir folk en pekepinn på hvor de havner når de klikker på en annonse. Landingssiden du definerer med den endelige nettadressen, er vanligvis mer spesifikk. Hvis visningsadressen for eksempel er www.example.com, kan den endelige nettadressen være example.com/gensere.
  • I utvidede tekstannonser opprettes visningsadressen på bakgrunn av domenet til den endelige nettadressen (og underdomenet, hvis dette er aktuelt) og teksten i de to valgfrie «Bane»-feltene, som hver kan bestå av opptil 15 tegn.

    • Under spesielle omstendigheter kan det hende at underdomenet ikke legges til i visningsadressen. Hvis du for eksempel bruker en varemerkebeskyttet term i underdomenet, blir kanskje ikke underdomenet tatt med i visningsadressen. Finn ut mer om Google Ads-retningslinjene for varemerker
    • Google endrer til stadighet ting i Google Ads. Av denne grunnen kan Google komme til å oppdatere domenekomponenten i visningsadressen din.
  • Visningsadressen blir vist i annonsen din med «www.» som prefiks, og med små bokstaver (selv om du angir den med store bokstaver). Hvis nettadressen begynner med et underdomene, kan dette tas med i visningsadressen (f.eks. support i support.google.com).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt