Display URL: Kahulugan

Ang webpage address na lumalabas sa iyong ad.

Display URL example
  • Ang mga display URL ay nagbibigay ng ideya sa mga tao kung saan sila mapupunta pagkatapos nilang i-click ang isang ad. Maaaring maging mas partikular ang landing page na tinukoy mo na may final URL. Halimbawa, kung ang iyong display URL ay www.example.com, ang final URL mo ay puwedeng maging example.com/sweaters.
  • Para sa mga pinalawak na text ad, binubuo ang iyong display URL ng domain ng final URL mo (at ng subdomain, kung mayroon ka nito) at ng dalawa mong opsyonal na field na "Path" na hanggang 15 character bawat isa.
    • Patuloy na gumagawa ang Google ng mga pagbabago sa Google Ads. Bilang resulta, puwede i-update ng Google ang bahagi ng domain ng iyong display URL.
  • Maaaring lumabas sa iyong ad ang iyong display URL na may prefix na "www." sa maliliit na titik (kahit na inilagay mo ito nang may malalaking titik). Kung nagsisimula ang iyong URL sa isang subdomain, puwede itong isama sa iyong display URL (halimbawa, ang support sa support.google.com).
  • Puwedeng lumabas ang iyong display URL sa ad mo na may prefix na "http://" o “https://” sa Google.com, depende sa protocol scheme ng final URL.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu