Показван URL адрес: определение

Адресът на уеб страницата, който се показва с рекламата Ви, обикновено с текст в зелено.

Display URL
  • Целта на показваните URL адреси е да дадат на хората представа за това, къде ще се озоват, след като кликнат върху реклама. Целевата страница, която определяте посредством краен URL адрес, обикновено е по-конкретна. Ако например показваният Ви URL адрес е www.example.com, крайният Ви URL адрес може да бъде example.com/puloveri.
  • При разширените текстови реклами показваният Ви URL адрес се състои от домейна на крайния Ви URL адрес (и поддомейна, ако има такъв) и от двете незадължителни полета за пътя, които са до 15 символа всяко.

    • В редки случаи поддомейнът Ви не може да се добавя към показвания Ви URL адрес. Ако например поддомейнът Ви съдържа дума, защитена с търговска марка, показваният Ви URL адрес не може да го включва. Научете повече за правилата на Google Ads за запазените марки
    • Google постоянно извършва промени в Google Ads В резултат на това Google може да актуализира компонента с домейна на показвания Ви URL адрес.
  • Показваният URL адрес може да фигурира в рекламата Ви с префикс „www.“ и с малки букви (дори и да го въведете с главни букви). Ако URL адресът Ви започва с поддомейн, показваният Ви URL адрес може да го включва (например support в support.google.com).
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си