คำจำกัดความของอัตราการคลิกผ่าน (CTR)

อัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ที่เห็นโฆษณาหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงฟรีของคุณคลิกโฆษณาบ่อยเพียงใด คุณสามารถใช้อัตราการคลิกผ่าน (CTR) เพื่อวัดประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ด โฆษณา และข้อมูลที่แสดงฟรีได้

  • CTR คือจำนวนคลิกที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ หรือก็คือ คลิก ÷ การแสดงผล = CTR เช่น หากคุณได้รับคลิก 5 ครั้งและมีการแสดงผล 100 ครั้ง CTR จะเท่ากับ 5%
  • โฆษณา ข้อมูล และคีย์เวิร์ดแต่ละรายการมี CTR เป็นของตนเองซึ่งคุณจะดูได้ในบัญชี
  • CTR ที่สูงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าผู้ใช้เห็นว่าโฆษณาและข้อมูลมีประโยชน์และเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ CTR ยังมีผลต่อ CTR ที่คาดหวังของคีย์เวิร์ด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลำดับโฆษณาอีกด้วย โปรดทราบว่า CTR ที่ดีนั้นต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณโฆษณาและเครือข่ายที่แสดงโฆษณา
  • คุณใช้ CTR ในการวัดผลได้ว่าโฆษณา ข้อมูล และคีย์เวิร์ดใดประสบความสำเร็จ และรายการใดต้องได้รับการปรับปรุง ยิ่งคีย์เวิร์ด โฆษณา และข้อมูลเกี่ยวข้องกันและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากเท่าใด แนวโน้มที่ผู้ใช้จะคลิกโฆษณาหรือข้อมูลหลังค้นหาวลีคีย์เวิร์ดของคุณก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก