Definisjon av klikkfrekvens (CTR)

Klikkfrekvensen er et forholdstall som viser hvor ofte de som ser annonsen din, ender opp med å klikke på den. Klikkfrekvensen (CTR) er en indikator på hvor godt søkeordene og annonsene dine fungerer.

  • Klikkfrekvensen er antallet klikk annonsen din får, delt på antallet ganger annonsen blir vist: klikk / visninger = klikkfrekvens. Hvis du for eksempel har fått fem klikk og 100 visninger, får du en klikkfrekvens på 5 %.
  • Klikkfrekvensen for de enkelte annonsene og søkeordene dine er oppført i kontoen din.
  • En høy klikkfrekvens er en god indikasjon på at brukerne synes annonsene dine er nyttige og relevante. Klikkfrekvensen er også en faktor i søkeordets forventede klikkfrekvens, som er en komponent i annonserangeringen. Vær oppmerksom på at klikkfrekvensen må ses i sammenheng med det du annonserer for, og hvilke nettverk du bruker. Hva som anses som en god klikkfrekvens, varierer.
  • Du kan bruke klikkfrekvensen for å måle hvilke annonser og søkeord som gir gode resultater, og hvilke som bør forbedres. Jo tettere søkeordene og annonsene er knyttet til hverandre og til bedriften din, desto mer sannsynlig er det at en bruker klikker på annonsen etter å ha søkt med søkeordsetningen din.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt