Clickthrough rate (CTR): Kahulugan

Isang ratio na nagpapakita kung gaano kadalas kini-click ang iyong ad ng mga taong nakakakita rito. Maaaring gamitin ang clickthrough rate (CTR) upang masukat kung gaano kahusay ang performance ng iyong mga keyword at ad.

  • Ang CTR ay ang bilang ng mga pag-click na natatanggap ng iyong ad na hinati sa kung ilang beses ipinakita ang ad mo: mga pag-click ÷ mga impression = CTR. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng 5 pag-click at 100 impression, ang iyong CTR ay 5%.
  • Bawat isa sa iyong mga ad at keyword ay may mga sariling CTR na makikita mong nakalista sa iyong account.
  • Ang mataas na CTR ay isang magandang senyales na kapaki-pakinabang at may kaugnayan ang iyong mga ad para sa mga user. Nakakapag-ambag din ang CTR sa inaasahang CTR ng iyong keyword, na isang bahagi ng Ad Rank. Tandaan, ang isang magandang CTR ay nakadepende sa kung ano ang iyong ina-advertise at sa kung saang mga network ka nag-a-advertise.
  • Magagamit mo ang CTR upang matukoy kung aling mga ad at keyword ang matagumpay para sa iyo at kung alin ang kailangang pahusayin. Kapag mas nauugnay ang iyong mga keyword at ad sa isa't isa at sa iyong negosyo, mas malamang na mag-click ang isang user sa iyong ad pagkatapos maghanap gamit ang iyong keyword na parirala.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu