Честота на кликване (CTR): определение

Съотношение, показващо колко често хората, които виждат рекламата Ви или безплатната Ви продуктова обява, в крайна сметка кликват върху нея. Честотата на кликване (CTR) може да се използва, за да се предвижда ефективността на ключовите думи, рекламите и безплатните обяви.

  • CTR представлява броят кликвания, които рекламата Ви получава, разделен на броя на показванията й: кликвания ÷ импресии = CTR. Ако например имате 5 кликвания и 100 импресии, CTR ще бъде 5%.
  • Всяка от рекламите, малките обяви и ключовите Ви думи има собствена CTR, която можете да видите в профила си.
  • Високата CTR е добър показател, че потребителите намират рекламите и малките Ви обяви за полезни и уместни. CTR допринася и за очакваната честота на кликване за ключовите Ви думи, която е компонент на рекламния ранг. Обърнете внимание, че добрата CTR зависи от това, което рекламирате, и в кои мрежи го правите.
  • Можете да използвате CTR, за да прецените кои реклами, варщи обяви и ключови думи са успешни за Вас и кои трябва да бъдат подобрени. Колкото по-тясно рекламите, ключовите думи и малките Ви обяви са свързани едни с други, както и с бизнеса Ви, толкова по-голяма е вероятността потребителите да кликват върху рекламата или малката Ви обява, след като търсят по ключовата Ви фраза.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню